facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 11/2015 , ITSM (ITIL) - Řízení IT , IT Security

Cesta k efektivnímu identity managementu (9. díl)

Budoucnost digitálních identitEvolveumLidé tráví stále více času v digitálním světě. Notoricky známé sociální sítě představují jen špičku ledovce. Pro naši budoucnost jsou ale důležitější jiné způsoby využití digitálního prostoru: možnost práce z domova, vzdělávání, spolupráce ve virtuálních týmech a podobné aktivity, které vytvářejí hodnoty a jsou klíčové pro rozvoj znalostní ekonomiky. Všechny tyto aktivity spojuje společný koncept: digitální identita.


Koncept digitální identity

Je přirozené, že digitální identita je jádrem jakékoliv lidské aktivity v kybernetickém prostoru. Bez efektivní reprezentace identity není možné sestavit produktivní telekonferenci, není možné začlenit pracovníky do týmu, není možné efektivně sdílet informace. Momentálně žijeme ve světě, kde se digitální identity spravují přijatelným způsobem jen ve vnitru vyspělejších firem a podobných organizací. Proto je komunikace uvnitř takové organizace efektivní: je možné sdílet kalendáře, soubory, sestavovat projektové týmy. Stále více práce se však vykonává mimo uzavřené prostředí tradiční firmy. Vznikají týmy složené z několika firem. Například týmy složené z odborníků za stranu dodavatele, odběratele a integrátora. Nebo obchodní týmy založené z vybraných lidí z partnerské sítě. V těchto týmech však nastává problém s komunikací. Už jen jednoduché naplánování schůzky v čase, kdy mají všichni členové volno, je heroický úkol. Kalendářový systém z jedné firmy neví o kalendářích lidí z druhé firmy a nemůže zjistit, kdy mají volný čas na schůzku. Podobné je to při sdílení souborů, telekonferencích a jakékoliv jiné komunikaci. Spolupráce v takovém týmu je mnohem méně efektivní než v případě interních týmů. V naději na řešení této situace se členové týmu uchylují k používání lehce dostupných cloudových služeb. Tyto služby však často představují bezpečnostní riziko. Problematická je i kontinuita procesů, archivace údajů a chybí prostředek, jak takovou spolupráci efektivně řídit.

Snad nejlepším řešením takových problémů je hlubší využití konceptu digitální identity. Pokud by bylo možné propojit identity lidí v různých organizací, tak by se efektivita spolupráce výrazně zlepšila. Záznam o identitě by mohl odkazovat například její kalendář. Identitu by bylo možné zařadit do virtuálního týmu, a tak by získala přístup ke sdíleným souborům. Identita by se objevila v týmovém seznamu kontaktů a bylo by možné poslat zprávu nebo uskutečnit telekonferenci.

Klíčem k tomuto řešení je samozřejmě technologická otevřenost standardizace. Systémy v různých organizacích vytvořené různými autory musí umět spolupracovat. Důležitá je taktéž bezpečnost systému a zachování soukromí uživatelů. Tyto koncepty jsou rozpracované už více než deset let a očekává se, že v blízké budoucnosti dojde k jejich plnohodnotnému nasazení. Produkty s otevřeným zdrojovým kódem (open source) jsou v této oblasti zřejmě nejdále. Momentálně se používají zejména ke spolupráci v akademické oblasti. Aplikace podobných principů v komerční sféře je jen otázkou času.

Cesta k efektivnější spolupráci

Po plném nasazení technologií digitálních identit budeme moci efektivně komunikovat s kýmkoliv, bez ohledu na to, zda pracuje pro stejnou firmu nebo ne. Bude jednoduché vytvářet pracovní skupiny, sdílet údaje, spolupracovat na sestavení společných databází, vyhodnocování údajů apod. Obrovské zlepšení se očekává v technologických a kreativních oblastech. Cloudové služby pro spolupráci na softwarových projektech jasně ukazují, jakých zlepšení lze dosáhnout i s poměrně jednoduchým systémem. Propojením těchto systémů s interními systémy organizace se otvírá zcela nová dimenze v technologických inovacích. Zlepší se spolupráce na softwarových projektech a celkově se otevřou možnosti pro vzdálenou kreativní práci. Když se podaří zvýšit efektivitu práce na dálku, tak se sníží i potřeba každodenního docházení do práce, což ušetří obrovské množství času a v neposlední řadě i životní prostředí.

Některé základní vlastnosti jsou k dispozici už dnes. Například vyspělé produkty na správu identit dokáží spravovat i projekty a projektové týmy. Datové struktury potřebné pro start projektu se zakládají automaticky a projekt dostává svého vedoucího, na kterého je plně delegována správa projektu. Automaticky se vytvářejí i místa pro sdílené soubory, repozitáře zdrojových kódů, wiki prostory apod. Projekt je připravený na plnohodnotnou práci už několik sekund po jeho schválení. Takováto automatizace je výhodná zejména pro technologické a silně projektově orientované organizace. Technologie federace identit přidávají možnost přístupu lidí z jedné organizace ke službám v jiných organizacích, což přidává řešení nový rozměr. Spojením těchto dvou funkcí je možné aspoň částečně udržovat projektové týmy mezi různými organizacemi.

Digitální identita na mobilních zařízeních

Digitální identita je i klíčem k efektivnímu používání mobilních zařízení a internetu. Dnes je běžné, že člověk vlastní několik zařízení a očekává, že se údaje mezi nimi sdílejí. Problémem je, že údaje se sdílejí jen mezi kompatibilními zařízeními. Toto sdílení je navíc zprostředkované nadnárodní korporací, která v tomto směru vystupuje jako monopol. Plný potenciál digitální identity umožní zbavit se monopolů a sdílet údaje bezpečně a volně.

Obr. 1: Digitální identita jako jádro různých aktivit v kybernetickém prostoru
Obr. 1: Digitální identita jako jádro různých aktivit v kybernetickém prostoru


Použitím principů digitální identity je i dnes možné vytvořit efektivní řešení, která přinesou nesporné výhody zejména v podnikových prostředích. Úplné rozvinutí potenciálu digitální identity však máme ještě stále před sebou. Můžeme se těšit na významné zlepšení našeho digitálního života poté, co se nová generace technologie dostane z laboratoří do praxe.

Ing. Radovan Semančík, PhD., Evolveum Ing. Radovan Semančík, PhD.
Autor pracuje ve společnosti Evolveum na pozici softwarového architekta a specialisty na správu identit. Navrhoval jedno z prvních řešení správy identit ve střední Evropě a podílel se na návrhu a nasazení mnoha komplexních řešení v oblasti správy identit. Momentálně věnuje většinu svého času vedením projektu midPoint, který je nejrozsáhlejším volně dostupným open source systémem pro správu identit.
 
Stanislav Grünfeld, MBA
Spoluautor působí ve společností AMI Praha jako ředitel realizace a je zodpovědný za projekty v oblasti identity managementu.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.