facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro výrobní podniky , Plánování a řízení výroby

Systém MES jako strategický partner pro krizi

Ladislav Vojtko


Na úvod bych rád parafrázoval rčení „bez spojení není velení“. Pro systémy MES je výstižnější: bez kvalitních informací není velení. Informace jsou nezbytně nutné pro jakékoliv rozhodování, ale jejich kvalita může být různorodá. Jak tedy připravit objektivní podklady pro rozhodování managementu? Jedna z možných odpovědí na tuto otázku je předmětem následujících řádků. Nebude se zabývat obecnými principy systémů MES (manufacturing execution systems), ale pouze jednou jejich částí, sběrem reálných dat z výroby a jejich následným zpracováním.


MES jako most

Podle mezinárodních standardů ANSI/ISA-95 jsou systémy MES chápány jako prostředky s velkým informačním přesahem v rámci existujících systémů v podnicích. Nacházejí se v prostoru mezi systémy řízení výrobních prostředků (MCS, automatizace) a systémy řízení podniku včetně výroby. Fungují jako most mezi dvěma světy – světem výroby a světem managementu.
MES systémy jsou tedy samostatným řešením s ambicemi vstupovat do oblastí:

  • plánování výroby,
  • řízení výroby,
  • řízení údržby,
  • management.

Aby řešení na této platformě byla schopna dostát výše uvedeným požadavkům, jsou systémy MES chápány jako obousměrné propojení výroby a řízení. Jednak jsou reálná data z výroby automatizovaně přenášena do vyšších systémů řízení a v druhém kroku jsou zpracované informace přenášeny opět do výroby, která je interpretuje v podobě technologických postupů, řízení provozu výrobních prostředků atd.

Obr. 1: Životní cyklus výrobních a provozních informací
Obr. 1: Životní cyklus výrobních a provozních informací

 

Sběr dat a jejich zpracování

Podívejme se tedy detailně na první fázi sběru dat a její zpracování v procesu řízení. O tom, že reálná data z výroby jsou nezbytně nutná pro kvalitní řízení podniku, jistě není pochyb. Plánovat podle manuálně sestavených informací, kde i přes osobní ambice zúčastněného být při přípravě podkladů objektivní, není reálné. Nezanedbatelným vlivem je zde nejen sociální prostředí.
Automatizovaně sesbíraná data musí být v dostatečné kvalitě a včas přenesena do řídicího systému. Partnerem v tomto směru jsou většinou ERP systémy nebo jiné informační systémy, které sofistikovaně zpracovávají přijaté informace. Systémy MES a ERP se účelně doplňují. S ohledem na on-line charakter sběru mohou poměrně zásadně doplňovat funkčnost ERP systémů. Mohou jím být:

  • informační periferie pro prezentaci výrobních a provozních dat (informační panely, dispečinky, …),
  • notifikační a reportní nástroje vycházející z rychlé dostupnosti informací (alerting, reporting),
  • monitoring a predikce provozně kritických stavů a jejich signalizace.

Analýza dat a její přínosy

Předpokládejme, že máme data uložena v nadřízeném ERP systému nebo v úložišti MES systému. Systémy na této myšlenkové platformě mají zcela neoddiskutovatelný přínos pro řízení výroby, provozu a v neposlední řadě efektivitu investic. Analýzu získaných dat lze zaměřit na tyto oblasti optimalizací a následně úspor:

Optimalizace výroby

V případě, že vaše výroba stále v maximální možné míře vytěžuje vaše provozní prostředky, je na místě analýza se zaměřením na:

  • využití prostředků a lidských zdrojů,
  • zakázky, jejich rozpracovanost a doby zpracování,
  • prostoje a úzká místa v technologických postupech.

Optimalizace provozních nákladů

Na základě analýz výroby lze optimalizovat výrobní proces tak, aby se maximalizovalo využití menší skupiny strojů při zachování kvality a doby realizace. Ostatní výrobní prostředky mohou být po dobu nezbytně nutnou odstaveny nebo uvedeny do stavu s minimálními energetickými nároky. Některé systémy MES poskytují informace o energetických nárocích jednotlivých zařízení. Tyto informace společně s daty z výroby jsou ideálními podklady pro optimalizace provozních nákladů.

Optimalizace investic

Stejně jako v předchozím případě na základě analýzy dat z výroby lze optimalizovat investice. Zcela objektivní informace o pracovním využití jednotlivých prostředků, poruchovosti v rámci procesu řízení údržby a dalších využitelných ukazatelů jsou nezbytnými podklady pro investiční rozhodnutí a přípravy investičních strategií.

Optimalizace výrobních prostředků

Z pohledu probíhající krize není prioritní zachování jednotlivých pracovních míst, ale nyní je klíčové zachování poskytovatele pracovních míst jako takového. Některé podniky jsou v situaci, kdy bojují o svou existenci. Je bez pochyby, že sociální dopad krize je neoddiskutovatelný. Proto doporučujeme soustředit se na zachování poskytovatelů pracovních míst. Na základě objektivní znalosti vytížení provozu lze jednoznačně optimalizovat pracovní týmy na počet nezbytně nutný pro realizaci vašich zakázek. Tyto systémy vám poskytnou informace o vytížení jednotlivých zařízení a výrobních středisek včetně identifikace zaměstnanců.

Závěrem

Využijme všechny dostupné prostředky, abychom aktuální nelehkou situaci zvládli. Pokud nám tato společná snaha dá do vínku pro roky následující optimalizovanou výrobu, optimalizované provozní náklady a optimální řízení investic, bude to odměna krize za trpělivost a snahu být lepší.

Autor je jednatelem společnosti Clevit Systems.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.