facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT řešení pro automobilový průmysl , Plánování a řízení výroby

Přínosy pokročilého plánování výroby

Ing. Michal Kolář


T-SystemsIdeálem každého výrobního manažera je zcela nepochybně výroba organizovaná do výrobních linek s pevně daným sortimentem, plynule zásobovaná materiálem a úkolovaná v dostatečném předstihu plynule přicházejícími zakázkami. Realita výrobních podniků je však diametrálně odlišná – výroba se musí potýkat s problémy, jako je nedodaný nebo vadný vstupující materiál, chyby obsluhy, poruchy zařízení, problémy v navazujících výrobách apod., a musí být schopna se vzniklé situaci pružně přizpůsobit ve velmi krátkém časovém horizontu. Flexibilita se stává klíčovou vlastností pro konkurenceschopnost podniku.


Advanced planning and scheduling system (APS) je určen pro operativní plánování a rozvrhování výroby do omezených kapacit a optimalizaci plánu podle více kritérií. Systém umožňuje rychle a efektivně reagovat na vzniklou výjimečnou situaci a přeplánovat výrobní program. Z výhod implementace APS systému těží stále více firem a stále více IT dodavatelů a systémových integrátorů zaměřuje pozornost do této oblasti. Jedním z nich je i firma T-Systems, která nabízí APS řešení v rámci ucelené rodiny produktů určených pro operativní řízení výrobních podniků.

Obr. 1: Styl práce s APS systémem
Obr. 1: Styl práce s APS systémem


Systém přebírá zakázky z nadřazených systémů (typicky ERP) a přes standardní rozhraní vrací zpět vytvořený plán. Uživatelé pracují v příjemném grafickém prostředí plánovací tabule, která přehlednou formou zobrazuje výrobní zařízení, zakázky a jejich rozpad na operace. Na Ganttově diagramu vidí uživatel obsazenost časových os každého zařízení jednotlivými zakázkami. Zaplánování se provádí buďto ručně, nebo automaticky. Ruční zaplánování se provádí přetažením zakázky nebo operace na časovou osu zařízení. Systém následně přepočítává celý plán a označuje případné plánovací konflikty, které touto akcí vznikly a které musí uživatel následně řešit. Každá takováto akce je samozřejmě vratná. Obdobně jako zaplánování nových zakázek funguje i manuální zásah do plánu. Plánovač tak má možnost přesunout zakázky na jiné zařízení, změnit čas startu apod. Při automatickém zaplánování uživatel označí zakázky a systém sám rozmístí označené zakázky na základě výsledku optimalizačního algoritmu.
K dispozici je též simulace různých variant plánů pro různé vstupní podmínky a nastavení. Varianty plánu je možné vzájemně porovnávat. Je tak možno zkoumat více cest řešení problému nebo například otestovat vyrobitelnost nové zakázky během několika minut ještě před jejím akceptováním.
APS aplikace je úzce integrována s modulem řízení a sledování výroby a jejich společné nasazení přináší významné synergické efekty.

Proces implementace APS

Plánování výroby je ve firmách bezesporu jednou z nejsložitějších oblastí procesů. Nasazení APS systému vždy znamená významný zásah do firemních procesů, což zejména u větších společností bude mít vliv na fungování mnoha útvarů a rolí. Je zcela nezbytné v rámci úvodní analýzy kromě samotného plánovacího problému důkladně prozkoumat též všechny relevantní business procesy a navrhnout jejich novou podobu, která již zohledňuje využití APS nástroje. Analýza i návrh řešení by samozřejmě měly projít schvalovacím řízením na straně zákazníka ještě před zahájením vývojových nebo implementačních prací. Pro minimalizaci rizik na obou stranách smluvního vztahu je naprosto klíčové, aby byly jasně stanoveny a oběma stranami písemnou formou odsouhlaseny měřitelné business cíle celého projektu. Po ukončení projektu by pak logicky mělo proběhnout vyhodnocení dosažení cílů.

Přínosy nasazení APS systému
  • významná podpora flexibility podniku
  • garance spolehlivosti dodávek
  • optimální vytížení zdrojů
  • plynulý tok materiálu výrobou
  • snížení rozpracovanosti
  • podpora pro rozhodování o příslibech zakázek se zárukami termínů

 

Závěr

Nasazení nástrojů pokročilého plánování a rozvrhování výroby ve výrobních firmách má významné přínosy a managementu se jednoznačně vyplatí zaměřit pozornost do této oblasti. Praxe ukazuje, že zejména APS řešení vytvořená „na míru“ a podpořená profesionálními konzultačními službami přináší výrobním společnostem skutečnou konkurenční výhodu.

Autor působí ve společnosti T-Systems Czech Republic, a.s.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -