facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 5/2012 , Plánování a řízení výroby

Na moderní výrobu potřebujete moderní podnikové ISMicrosoft Dynamics Podnikové informační systémy pro řízení výroby hrají zejména ve strojírensky zaměřené České republice velice podstatnou roli. Současné podnikové informační systémy jsou připraveny na podporu téměř libovolného druhu výroby. Někdy je však vysoká specializace daní za horší schopnosti v jiných, nevýrobních oblastech.


Současným jednoznačným trendem je specializace podnikových informačních systémů na specifika jednotlivých druhů výroby. Zatímco finanční účetnictví, manažerské účetnictví, řízení lidských zdrojů, rozpočtování a celá řada dalších procesů je v podstatě identická jako ve firmách z jiných odvětví, a může tedy využívat obecně zaměřené podnikové informační systémy, tak řízení a plánování výroby, kontrola kvality, dohledatelnost šarží, logistika i nákladové účetnictví jsou často velice úzce specifické oblasti lišící se podle konkrétního odvětví a zaměření firmy. Řada firem právě z tohoto důvodu používá dva oddělené podnikové informační systémy, což však s sebou nese celou řadu problémů i dodatečných provozních nákladů. Někteří dodavatelé podnikových informačních systémů ale nabízejí obecné podnikové informační systémy, které mají dobře zpracované všechny podnikové procesy, které následně doplní o rozšíření zaměřené třeba přímo na procesní nebo štíhlou výrobu.

Štíhlá výroba a JIT

Štíhlá výroba, či dokonce výroba just-in-time (JIT) je jednoznačným trendem číslo jedna v oblasti strojírenství a zejména automobilového průmyslu. Po procesní stránce je však štíhlost výroby poměrně náročná na praktické zajištění. Minimalizace, či dokonce teoreticky úplná eliminace zásob s sebou totiž nese velké nároky na plánování jednotlivých fází výroby, ale také nástrojů, přípravků, logistiky a v neposlední řadě cash flow. Málokterý univerzální informační systém tak dokáže štíhlou výrobu pomoci uřídit, zejména když je třeba důsledně počítat i s údržbou, přestavovacími časy strojů a časy na rekalibraci měřicích přístrojů. Specializované systémy navíc přímo nativně nabízí nástroje pro úspěšnou implementaci balancování výroby pomocí metodologií kanban, heijunka, operací JIT a dalších klíčových taktik. U systémů, které jsou odvozeny od původně univerzálních řešení, jsou navíc k dispozici i manažerské nástroje pro získání přehledu o informacích, řízení efektivity výroby a také lepší orientaci na zákazníka, včetně například integrace s CRM modulem.

Microsoft Dynamics

 

Microsoft Dynamics

 

Microsoft Dynamics

 

Procesní výroba jako nejnáročnější úkol

Jestliže lze štíhlou výrobu považovat za náročnou z pohledu její realizace, pak procesní výroba je zase tím nejnáročnějším, co může být z pohledu kalkulací nákladů a přesného zachycení všech procesů v rámci podnikového informačního systému. Do chemických procesů ve výrobě totiž často přicházejí vstupy s různou nákupní cenou, zásoby zase ubývají spojitě, ale zato z mnohatunových zásobníků, kde jsou vloženy vstupy s mnoha různými cenami, i třeba v návaznosti na změny kurzu koruny a eura, neboť české chemické, petrochemické a potravinářské podniky mají často své vstupy a výstupy navázány na dodavatele a odběratele v sousedních státech. Podnikový informační systém pro řízení procesní výroby tak musí umět nabídnout modelování výrobních kapacit, jejich přesné plánování, kalkulace ve výrobě a umožnit snadno získat potřebné informace k efektivnímu řízení výrobních zdrojů, naceňování výroby a zvyšování ziskovosti. Díky požadavkům zákazníků na často velice krátké dodací lhůty musí také umět rychle zpracovávat žádosti o cenové nabídky, včetně přesných informací o datu dodání, které pracují s aktuálními výrobními kapacitami. Častý je i požadavek na zpracování položek a dimenzí zásob v reálném čase a s duálními jednotkami i skutečnou hmotností (např. u tekutin a sypkých hmot). Pro maximalizaci využití výrobních kapacit je též vhodné, když systém umí pracovat i s alternativními recepturami a předpisy. Specializované řešení pak dokonce může umět receptury přizpůsobovat na základě individuálních požadavků zákazníků a tyto úpravy následně automaticky promítnout i do úprav obalů výsledných produktů. Samozřejmostí je také podrobná analýza výrobních nákladů pro každou komponentu objednávky, díky které je možné přesně sledovat výrobní náklady spojené s každou individuální dodávkou.

Příkladem původně univerzálního systému upraveného speciálně pro jednotlivé specifické výrobní potřeby může být Microsoft Dynamics AX, který využívají nejen průmyslové podniky, ale i banky, obchodní řetězce, developerské společnosti apod. Systém existuje ve speciálních mutacích přímo upravených pro specifické potřeby výrobních podniků zaměřených na procesní (AX Process) a štíhlou výrobu (AX Lean), a dokonce třeba i v úpravě pro obchodní řetězce (AX for Retail).

Důležité jsou všechny informace na jednom místě

Řada výrobních podniků se dnes potýká s problémy, kdy se sice daří vyrábět efektivně, rychle a levně, ale firma přesto neprosperuje tak, jak by měla a výrobní kapacity nejsou ani zdaleka vytížené. Aby libovolný výrobní podnik dobře fungoval, musí stejně efektivně jako výroba fungovat i všechny ostatní jeho součásti, zejména pak u nás často opomíjený obchod, řízení vztahů se zákazníky, marketing, product management a finance. I proto je nanejvýš vhodné využívat jeden jediný podnikový informační systém, který dokáže nejen dobře pokrýt specifické aspekty například procesní výroby, ale také je dokáže detailně promítnout i do všech těchto provozně-ekonomicky podstatných oblastí. Takový systém pak dokáže výrazně urychlit přípravy cenových nabídek například na základě toho, že zobrazí předchozí obdobné nabídky s přeceněnými vstupy dle aktuálních cen a měnových kurzů a zároveň s kapacitním plánem výroby, kdy má obchodník automaticky k dispozici nejbližší možný termín dodání s ohledem nejen na možnosti výroby (včetně plánování nástrojů, přípravků a údržby), ale také na plán cash flow. Po obchodní stránce také dokáže vyhodnocovat spokojenost zákazníků, i údaje z pravidelné údržby dodaných strojů například ohledně blížícího se konce životnosti daného výrobku. Každá zadaná objednávka se pak promítne nejen do plánu výroby, ale také do finančních plánů, plánů směn (včetně plánů dovolených) atd. Jeden univerzální systém si také snadno poradí s akvizicemi nových firem či s rozšířením působnosti firmy na nové oblasti – typicky například vytěžování nových strojů, jako je lakovací linka, i zakázkami od sousedních, třeba i konkurenčních podniků. Navíc každou novou oblast dokáže opět pokrýt po všech procesních i provozních stránkách. Dostupnost všech údajů v reálném čase napříč celou firmou a všemi souvislostmi je tak tím hlavním klíčem k úspěchu výrobního podniku a zárukou toho, že všechna oddělení budou pracovat se stejnými a aktuálními údaji.

Business intelligence nástroje pomohou hledat souvislosti i rezervy

Třešničkou na dortu pak mohou být pro manažery business intelligence nástroje, které bývají u větších systémů přímo integrovány do podnikového informačního systému.

Milan Cvrkal
Autor je produktovým specialistou Microsoft Dynamics.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -