facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT řešení pro výrobní podniky I , Plánování a řízení výroby

Kvalita výroby vyžaduje management nářadíSoftip - management nářadíV každém segmentu trhu se setkáváme s tvrdou konkurencí. Zákazník přeorientoval svou pozornost na kvalitu, na spolehlivost a na životnost výrobků. Všechny tyto aspekty generují zvýšené nároky na výrobce ve všech oblastech. Zasahují od inovační a technické přípravy výroby přes samotný výrobní proces až do servisních služeb.


Zaostřeno na nářadí

Jednou z oblastí, která značně ovlivňuje uvedené procesy, jsou výrobní prostředky. V první etapě většina výrobců v rámci inovace a řešení konkurenční výhody investovala prioritně do strojních a technologických zařízení. Ale s dalším výzkumem a vývojem nových produktů spojených se samotným opracováním různých materiálů expandovala na trh nabídka nového nářadí. Radikálně zlepšuje jeho kvalita, životnost a technologické využití. Na jedné straně to vyžaduje přizpůsobovat technologické postupy a celou logistiku, ale co je důležité, do popředí vstoupila potřeba řešit komplexní správu tohoto ne zrovna levného výrobního prostředku.

Nářadí jako takové můžeme rozdělit do několika skupin. Tou nejrozsáhlejší jsou položky zapojené přímo do výroby, s přímým kontaktem se zpracovávaným materiálem. Další skupinou je nářadí používané pro kontrolu a vyhodnocování předepsaných a dosahovaných parametrů. V neposlední řadě jsou to položky sloužící pro optimalizaci výrobních procesů, různé upínací, montážní či logistická zařízení.

A jaké parametry se očekávají a sledují u nářadí? Jsou to především:

  • kvalita a přesnost opracování,
  • životnost nářadí v čase nebo v cyklech,
  • technologické parametry nářadí (řezná rychlost, tepelné podmínky, rozsah použití, ...),
  • předepsané metrologické parametry, životnost, exspirace certifikátu, periodicita kalibrace,
  • dostupnost a kvalita servisu nářadí,
  • velmi důležité je porovnání výkonu a ceny.

Evidence pokulhává

Z uvedeného vyplývá, že už i nářadí vyžaduje sofistikované řešení jeho zprávy a celkové logistiky. O to víc, že nejde o levnou záležitost. Přesto se v praxi při implementacích informačních systémů setkáváme s nedostatečnou evidencí a nesledováním předepsaných a využívaných parametrů nářadí. Jsou případy, kdy naši zákazníci v této oblasti neaplikují statistické metody. Jaké to má následky:

  • nedostatečné využívání nářadí – nepoměr investice a přidané hodnoty,
  • překročení předepsaných parametrů – zkrácená životnost nářadí, zvýšené náklady,
  • chybějící monitoring stavu nářadí – riziko ztrát z prostojů,
  • primitivní zpráva nářadí – zvýšené náklady na správu a riziko chybovosti v celém procesu.

Mnoho firem si neuvědomuje, že nedostatečná správa a logistika v souvislosti s nářadím plně způsobují nedostatky v řízení a maximálním využívání drahých strojních zařízení. To přímo ovlivňuje snižování kapacit a celkové výkonnosti firmy. Uvedené nedostatky a rizika jsou dostatečným důvodem pro to, aby firmy zavedly plnohodnotnou správu nářadí. S podporou nejmodernějších softwarových řešení se standardně eliminují všechny uvedené nedostatky a rizika. Nejvhodnějším a správným řešením je konzistentní systém. Tedy s možností aplikovat a propojit sofistikovanou správu nářadí s aplikacemi, které řeší jeho pořízení, správu, servis, ale také plánování s plnohodnotným propojením na kapacitní plánování strojních a technologických kapacit. To potvrdí společnosti, které se pustili touto cestou. Proto doporučujeme věnovat náležitou pozornost i této oblasti. Investice do řízení procesů ve zprávě nářadí je investice do kvality, do výrazně vyšší účinnosti ve využívání výrobních prostředků. To přímo napomáhá nejen k tomu, kráčet s konkurencí, ale být o krok před ní.

Ferdinand Exner

Autor působí jako projektový manažer ve společnosti Softip v kompetenčním centru pro vývoj a implementaci řešení pro výrobní společnosti.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.