facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro výrobní podniky , Plánování a řízení výroby

Komplexní optimalizace výroby s plánováním a rozvrhováním AsprovaKoncept štíhlé výroby je filozofie, která předpokládá eliminaci plýtvání ve výrobě. Pro její dosažení je výhodou plánovací nástroj, který poskytuje manažerům přesné informace o aktuální výkonnosti výrobního systému. Příklad takového nástroje je i systém Asprova, který stručně představíme v následujícím článku. Jde o nástroj pro plánování a rozvrhování, který vizualizuje výrobu a podporuje management výrobních podniků při rychlém a přitom správném rozhodování.

 


Management podniku denně řeší problémy související s plánováním typu:

 • Mohu vložit spěchající zakázku do rozvrhu?
 • Nevyrábím příliš mnoho?
 • Mám dostatečné množství materiálů?
 • Kolik toho musím objednat?
 • Jaká je aktuální průběžná doba?
 • Dodržím termíny, ale za jakých nákladů?

Na řešení těchto problémů manažer potřebuje nástroj, který umožňuje vysokou rychlost rozvrhování a grafickou vizualizaci výrobního procesu. Asprova je nástroj pokročilého plánování a rozvrhování výroby, který podporuje koncepty JIT, Kanban, 5S, TPS apod.

Asprova má ve světě více jak 1 400 aplikací. Mimořádně velké rozšíření tohoto APS systému je dáno i jeho schopností se rychle integrovat do ERP systémů, jako jsou SAP, Microsoft Dynamics, Alphase, IBM, QAD, IFS, … (obr. 1).


Obr. 1: Integrace Asprova APS do ERP systému podniku

 Moduly

Systém Asprova má modulární strukturu. Při jeho nasazení lze vybrat z následujících základních modulů:

 • Asprova APS – systém pokročilého plánování a rozvrhování. APS modul, který vychází z MS a poskytuje navíc volby plánování nákupu a prodeje. Provádí komplexní plánování, od zásobování přes výrobu až po expedici. Funkcionality LS a MRP jsou zde standardní volby a vytvářejí i dlouhodobé plány.
 • Asprova MS – rozvrhování výroby. Modul generuje výrobní rozvrhy vysokou rychlostí pro velké množství produktů a procesů. Je to standardní plánovač Asprovy, který používá metodu rozvrhování s omezenými kapacitami, ale také obsahuje funkcionality LS a MRP pro vytváření dlouhodobých plánů.
 • Asprova LS – dlouhodobé plánování. Modul pro dlouhodobé rozvrhování. Poskytuje hrubé kapacitní plánování s omezenými kapacitami, které umožňuje vybilancování kapacit bez fixace zakázek. Obsahuje také funkcionalitu MRP.
 • Asprova MRP – plánování materiálů. Provádí plánování potřeby materiálů typu MRP. Plánování jenom podle pevných průběžných dob položek a seznamu výrobků. Jednoduché připojení na moduly APS a MS.

Mezi doplňkové moduly Asprovy přidávající další funkcionality patří:

 • Asprova BOM – kusovníky. Specializovaný modul pro vytváření a údržbu rozšířených kusovníků (kusovníky a technologické postupy). V kombinaci s modulem DS lze data obnovovat i během rozvrhování výroby. Protože obsahuje i funkcionalitu modulu MES, může být používán i pro odvádění výroby.
 • Asprova MES – systém provádění výroby. Zobrazuje výsledky rozvrhu ve výrobní hale v podobě rozmanitých grafů, diagramů, tabulek a umožňuje i odvádění výroby.
 • Asprova KPI – indikátory výkonnosti. Modul je navržen pro uživatele spojení s businessem podniku, jako jsou výrobní a finanční manažeři. Indikátory výkonnosti (KPI) lze hodnotit jak pro celý projekt, tak i pro některé zakázky, zdroje nebo výrobky. KPI se mohou archivovat. Lze je použít jako data pro rozhodování, například zda investovat do nových strojů apod.

K dispozici jsou i moduly pro síťové připojení několika instalací Asprovy:

 • Asprova NLS – síťový licencovaný server. Modul ovládá administraci všech licencovaných instalací Asprovy z jediného počítače. Licence jsou identifikované v síti. Pro každý z projektu se vyžaduje nejméně jeden z modulů APS, MS, LS nebo MRP.
 • Asprova DS – datový server. Modul integruje data rozvrhů všech modulů v síti. Podporuje exkluzivní systém řízení, přihlašování a odhlašování uživatelů. Pomocí transakcí jsou výsledky, zakázky, kusovníky a další data integrovány do DS. Pokud jsou data v DS obnovena, pak DS oznamuje dalším modulům a jejich uživatelům tuto skutečnost, aby si mohli stáhnout změněná data.

Uživatelské prostředí

Asprova nabízí množinu diagramů a grafů pro snadnou orientaci a užívání ze strany managementu podniku.


Obr. 2: Ganttův diagram zdrojů

Ganttovy diagramy zdrojů

Pomocí Ganttových diagramů zdrojů (obr. 2) plánovač výroby snadno zjistí potenciální problémy v naplánování zakázek, například opožděné zakázky jsou graficky zvýrazněny, vazby zakázky/procesy jsou zobrazeny, diagramy mohou být uživatelem přizpůsobeny (barvy, zobrazované texty apod.). Plán může být připravován a ověřován několik měsíců v předstihu. Přebytky nebo nedostatky materiálů (materiálové plány, subkontrakty apod.) jsou kontinuálně zobrazovány. Uživatel může provést individuální změnu směnnosti pro všechny zdroje, nebo odváděná práce může být prováděna a zobrazována okamžitě. Lze nastavovat filtry podle určitých procesů nebo zdrojů a časové osy mohou být přizpůsobovány (např. podle kalendářních dnů, pracovních hodin). Přímo z těchto diagramů se zjistí například počet potřebných pracovníků. Ke grafickým vymoženostem při zobrazování Ganttových diagramů patří možnost zvětšit zobrazení konkrétních procesů, přemísťovat označené procesy pomocí myši nebo klávesnice, zobrazovat související grafy nebo data, vysokorychlostní rendrování.


Obr. 3: Integrovaný rozšířený kusovník (typu spreadsheet)

Integrovaný rozšířený kusovník

Přípravu a údržbu kusovníků podporuje Asprova pomocí dvou nástrojů. Integrovaný rozšířený kusovník typu spreadsheet (obr. 3) má stejné funkce zobrazování, editace a řízení jako Excel, užitím clipboardu lze kopírovat nebo ukládat data z/do Excelu. Má funkce, jako jsou vyhledání, záměna, zpět, znovu apod. Kontrola chybových dat je indikována změnou barvy špatných vstupů. Druhá varianta integrovaného rozšířeného kusovníku (obr. 4) je zobrazována graficky a umožňuje grafickou kontrolu toku procesů.


Obr. 4: Integrovaný rozšířený kusovník (grafický)

Graf využití

Zobrazuje využití (vytížení) všech zdrojů včetně zobrazování pracovních příkazů, které způsobily toto vytížení (obr. 5).


Obr. 5: Graf využití

Graf materiálových zásob

Zobrazuje změny materiálových zásob pro všechny druhy materiálů, jako jsou vstupní materiály, rozpracovaná výroba, expedice apod. (obr. 6). Změny materiálů jsou predikované v procesu plánování/rozvrhování výroby.


Obr. 6: Graf materiálových zásob

Ganttův diagram zakázek

Nabízí přehled všech zakázek v jednom diagramu, filtraci a zvýraznění zpožděných zakázek a možnost kontroly začátku a ukončení každého procesu (obr. 7).


Obr. 7: Ganttův diagram zakázek

Uživatelský diagram

Různé grafy a diagramy mohou být kombinovány a zobrazovány společně.

U všech tabulek jsou aplikované stejné funkce jako v Excelu a tím je zajištěná snadná údržba velkého množství dat. Samozřejmostí jsou funkcionality: najít, nahradit, vložit, zpět, opakovat, snadné třídění dvojitým poklepem na název sloupce, filtrování, vkládání a kopírování z Excelu, volba, které sloupce zobrazovat, uživatel může vkládat vlastní tabulky, lze zobrazit hierarchii zakázek a výrobků.

Funkce pokročilého plánování a rozvrhování

Asprova APS obsahuje rozmanité funkce pokročilého plánování a rozvrhování, jako jsou:

 • automatické dělení operace
 • určení hladiny zatížení
 • nastavení priorit zdrojů
 • výpočet potřebného množství pracovníků
 • nastavení přídavných zdrojů (formy, upínky, nástroje apod.)
 • slučování a rozdělování procesů
 • nastavení periody platnosti zdroje
 • omezení, který zdroj může provádět následující proces podle podmínek omezení zdroje
 • funkce pro definice vyhodnocovacího výběru zdrojů
 • nastavení omezení pro ukončení seřízení nebo procesu
 • dispečerská pravidla pro výběr zakázky s největšími prioritami
 • definice množiny parametrů pro provádění různých simulací
 • sdružování dávek z důvodu redukce seřizovacích časů procesů
 • filtrování podle označení části zakázek, procesů, nebo položek
 • dopředné a zpětné rozvrhování s omezenými časovými buffery
 • omezení zdrojů s ohledem na bezpečnostní hladinu zásob i přidělení zásob
 • mapa dovedností pracovníků dovolující specifikovat jejich přidělení ke zdrojům a jejich dovednosti pro tyto zdroje
 • funkcionalita automatického přidělovaní se zřetelem ke komplexním podmínkám přidělování mezi zakázkami
 • rozmanité nastavení seřizovacích časů
 • hrubé plánování dovolující vybilancování zatížení bez fixace zakázek
 • automatická generace příkazů (výrobních, zásobovacích apod.) na doplnění materiálů (zásob) s ohledem na stávající úroveň
 • výrobní příkazy podle forecastu zákazníků s ohledem na bezpečnostní úroveň zásob
 • sdružování dávky meziproduktů pro každou časovou periodu
   

Závěrem

Asprova je žádaným a vyhledávaným řešením pro široký rámec aplikací v diskrétním i procesním průmyslu. Její předností je i pružná obchodní politika. Uživatel kupuje jen licence modulů, které skutečně potřebuje a cena modulu je odvislá mimo jiné od počtu rozplánovávaných operací. Díky tomu je Asprova APS efektivním řešením jak pro velké, tak i pro malé podniky.

Více informací o Asprova APS a možnostech aplikací v České a Slovenské republice lze získat u autora tohoto příspěvku (simeonov@fme.vutbr.cz, tel.: 607 984 983) nebo na www.asprova.cz.

Simeon Simeonov

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -