facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 9/2010 , Plánování a řízení výroby

Informační systém klíčem k efektivní výrobě

Aleš Levinský


Problémy, kterým v současné době čelí výrobní podniky v České republice i jinde ve světě, jsou svým způsobem stále stejné. Aby výrobci mohli uspět ve stále se zvyšujícím tlaku konkurence, musí vyrábět a prodávat kvalitní výrobky s dokonalou funkčností za co nejnižší cenu. Aby toho byli schopni, potřebují kvalitní plánování všech zdrojů – personálních, materiálních i výrobních. Jen pak dokáží smysluplně odpovědět na otázky, kdy a za kolik vyrábět nebo co, kdy a za kolik nakoupit, zda je dostatek výrobní kapacity, kolik čeho je ve skladech, jak zvyšovat produktivitu a přitom se chovat úsporně a ekologicky, jak vše měřit a hodnotit. K tomu už nestačí jen papír a tužka, ale je potřeba sofistikovaný informační systém, nejlépe pak přímo specializovaný pro oblast výroby. Co vše však můžeme od takového systému a jeho implementace čekat?


Implementace IS na unikátní procesní model

V současné době se velmi často volí takové řešení, kdy je informační systém implementován na aktuální procesní model daného podniku. Tento model se vytváří pomocí speciálního plánovacího nástroje, který umožňuje definovat jednotlivé procesy, činnosti a role (obr. 1). Toto řešení obsahuje řadu šablon pro standardní podnikové procesy stejně jako standardní knihovnu rolí. Pro každou implementaci se ovšem vždy vytváří unikátní procesní model, který je ušitý na míru konkrétního zákazníka. Velkou předností vytvořeného modelu jsou odkazy, které umožňují vyvolávat pro každý objekt procesního modelu on-line help s příslušnými obrazovkami, jejich položkami a možnostmi vyplnění. U jednotlivých rolí je možné definovat tzv. rutiny, které se člení podle své periodicity na denní, týdenní nebo měsíční. Kromě procesního modelu je možné vytvářet i průřezové logistické modely, což je výhodné v případech, kdy logistický tok prochází napříč více procesy.
Standardními výstupy předimplementační přípravy jsou dále project data definition (PDD) a solution document definition (SDD). PDD dokument obsahuje složení projektového týmu, zodpovědnosti a termíny, SDD dokument obsahuje popisy procesů, procesní model a požadavky na data.

Obr. 1: Procesní model vytvořený pomocí IFS 2C8-2
Obr. 1: Procesní model vytvořený pomocí IFS 2C8-2

 

Koncepty a metody plánování výroby

Firmy nabízející informační systémy poskytují celou řadu postupů pro plánování a řízení výroby. Je možné plánování materiálových položek pomocí metodiky MRP (material requirement planning), plánování s neomezenými kapacitami CRP (capacity requirement planning) a například méně obvyklé plánování kapacit zdrojů RRP (resource requirement planning). Zde se mohou plánovat například výrobní plochy nebo skladové prostory. Pro plánování s omezenými kapacitami je připravena metodika CBS (constraint base scheduling).
K dispozici je podpora štíhlé výroby (lean manufacturing) i tažného principu plánování kanban. Ve speciálních případech je možné využít i tzv. nultou úroveň plánu, což je vlastně rámcové zastřešení všech ostatních plánovacích struktur.
Součástí řešení může být i plánování a řízení údržby, a to jak interní, tak externí. Preventivní plány údržby jsou provázané s výrobními plány a alokují si kapacity příslušných strojů pro údržbu tak, aby neohrozily výrobní plán. Pro řízení jakosti výroby je pak možné využít kontrolní plány jakosti a analýzu FMEA (failure mode effect analysis), což je režim sledování a analýzy příčin a důsledků. Součástí řešení může být i RCCP (rough cut capacity planning), hrubé kapacitní plánování určené pro sledování skutečného čerpání a využívání dostupných kapacit.
Kromě on-line helpu s přímou vazbou na plně objektový procesní model o kterém jsme již hovořili, nabízí firmy i využití výrobkové struktury DOP (dynamic order processing), která umožňuje vytvoření víceúrovňové struktury položek pro plánování, nákup a výrobu s kompletním řízením termínů, nákladů a vazeb. Jedná se vlastně o komfortní konfigurátor výrobků s přesahem do výroby, kde se různé části struktury mohou řídit zcela odlišnými přístupy (například část materiálových požadavků se může řídit pomocí MRP a část pomocí skladové zásoby). Další specialitou je MRB (material review board), což je platforma pro posuzování kvality výrobku. Pro každý výrobek může být definována tzv. šablona charakteristik, jejichž hodnoty určují jakost výrobku. Možné je i libovolné přiřazování dalších dokumentů k jednotlivým formulářům a jejich následné vyhledávání.

Uživatelské prostředí – významný ukazatel

Každý uživatel jistě ocení, když si uživatelské rozhraní systému může co nejvíce přizpůsobit svým potřebám. Při výběru vhodného informačního systému je proto dobré brát zřetel i na tento ukazatel. Firmy se dnes snaží vyjít uživatelům vstříc v co nejširší formě a kromě možnosti nastavení vlastního uživatelského prostředí (barevného schématu, hlavního okna systému a ovládací lišty) nabízí například možnost uživatelsky definovat výstupní sestavy ve smyslu výběru sloupců, definování podmínek, součtových polí i výstupních formátů. Existuje možnost nastavení vlastních přechodů mezi jednotlivými okny systému, trasování běhu při dotazech nad databází, propracovanou nápovědu, která umožňuje interaktivně zobrazit databázové tabulky a sloupce, se kterými jednotlivé formuláře a sestavy pracují atp. Tyto funkce značně usnadňují komunikaci mezi uživateli a programátory.

Pozor na shodu s lokální legislativou

U mezinárodních firem je standardním požadavkem vícejazyčnost, podpora národní legislativy a podpora ve všech zemích, kde jsou pobočky. Postupně se objevují původní české firmy, které začínají expandovat do jiných zemí, kde mají stejné nároky.

Obr 3:Evidence výroby v IFS Aplikacích - sledování stavu nákladů výrobní objednávky
Obr 3:Evidence výroby v IFS Aplikacích - sledování stavu nákladů výrobní objednávky

 

Obr 4: Evidence výroby v IFS Aplikacích - struktura nákladů
Obr 4: Evidence výroby v IFS Aplikacích - struktura nákladů

 

Nezapomínejte na kvalitní tým!

Co se týká informačního systému jako takového, je řešením pořídit informační systém se silným mezinárodním zázemím a potřebnou podporou v oblasti vývoje i poradenství a servisu. Nemalou roli ale hraje i zkušenost a schopnost implementačního týmu dodavatele. Ani špičkový informační systém nepomůže, pokud není v rukou odborníků. Vybírat by se tedy měl nejen produkt jako takový, ale i dodavatel a jeho tým.

Příklad z praxe

Příkladem významu informačního systému pro efektivitu výroby může být napříkld implementace IFS Aplikací v Dřevozpracujícím družstvu Lukavec (DDL). Společnost DDL se rozhodla nasadit nový ERP systém již v roce 2001. Jedním z důvodů pro pořízení nového informačního systému byl růst firmy a rozšiřování sortimentu produkce, ze kterého plynula potřeba lepšího zmapování firemních procesů a efektivnějšího plánování výroby. Společnost se proto rozhodla pro řešení, které disponuje širokou funkcionalitou ve výrobě a logistice. Využívání informačního systému přináší společnosti DDL především přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek, pružnější plánování a zlepšení řízení kvality výroby, přehledné a ucelené informace o výrobních procesech, okamžitý přehled o stavu zakázek a přesnější informace pro výstupní kontrolu a expedici. Díky tomu je možné pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků, změny termínů či na případné neočekávané problémy ve výrobě.


Autor působí jako senior konzultant společnost IFS Czech.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -