facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 4/2017 , Plánování a řízení výroby

Bez efektivního odvádění výroby nelze plánovat

Zdeněk Špelina


AppliConHlavním požadavkem na výrobní společnosti je v současné době flexibilita. Vysoká kvalita a dodržování dodacích termínů jsou pouze nezbytnou, nikoliv však postačující podmínkou dosažení konkurenceschopnosti. Schopnost rychle reagovat na promptní požadavky zákazníků ovšem vyžaduje přesné a okamžité informace o aktuálním stavu výrobní logistiky a toho nelze dosáhnout především bez efektivního odvádění výroby.


Odvádění výroby jako součást výrobní logistiky je v zásadě evidence pohybu materiálu a činnosti obsluhy stroje, včetně souvisejících činností jako seřízení, servis a údržba. Sleduje se zejména začátek a konec činnosti obsluhy, operace, počty vyrobených kusů, zmetkovitost, prostoje a jejich důvody, požadavky na údržbu, činnost údržby a činnost související se seřízením stroje.

Co se eviduje a proč

Časové normy technologických postupů se evidují proto, aby bylo možné monitorovat a analyzovat nejen výrobní časy, ale také mezioperační časy, tj. dobu, za kterou se materiál přemístí z jednoho stroje na další. Podobně se analyzují údaje o kvalitě, tedy množství zmetků, jejich příčina, zda jsou opravitelné či neopravitelné, eventuálně se za tímto účelem eviduje průběžná kontrola rozměrů a tolerancí či jiných vlastností. Během servisních úkonů se zase sbírají data o délce poruch a jejich příčinách, případně náklady na jejich opravu.

Dnes se údaje o odvádění výroby stále více prolínají s údaji z výrobních (MES) systémů, které jsou snímány automatizovaně, a porovnávají se s tím, co zaznamenala obsluha stroje. Tyto údaje se využívají k řadě procesů – typicky jako podklady pro mzdy, ale především ke zjištění aktuálního stavu rozpracované výroby na dílně pro přesné plánování. Znalost přesného stavu poskytuje vyšší flexibilitu, například umožňuje naplánovat výrobní dávku s ohledem na okamžité požadavky zákazníka, poruchu některého ze strojů či nepřítomného pracovníka, aniž by došlo k ohrožení termínů dodání.

Výzvy a řešení

Hlavním současným problémem je zkreslení reality na dílnách. Většina českých podniků nemá odvádění výroby zatím vyřešeno vyhovujícím způsobem a ty, které jej řeší, se zase potýkají s různými překážkami včetně např. odporu zaměstnanců. Obsluha stroje již nemůže dělat, co dělala dříve – např. šetřit si práci, odvádět papírově více či jinak manipulovat s údaji. A když pracovníci o tuto možnost přicházejí, nezřídka dochází k ignorování či dokonce k sabotáži činností s novým systémem. Důsledkem toho jsou nepřesná data a výrobní manažer se dozví často až na konci směny, co vlastně vyrobil. S takto hrubou informací podniky nemohou přesně plánovat, jsou tudíž nepružné a nedokážou vyjít vstříc zákazníkovi.

Nicméně pokud dnes chtějí firmy skutečně konkurovat, musí tyto překážky překonat, jiná cesta není. Ideálně se sběr dat realizuje s pomocí technologie čtení čárových kódů, které je třeba zároveň porovnávat s automatizovaně sbíranými daty z výroby, tj. z MES systémů. To ovšem vyžaduje v průběhu implementace nového systému integrovat MES systém s ERP řešením.

Klíčem ke správné integraci je zajištění online procesů – např. když seřizovač zahájí svou práci, ERP systém by měl vědět o zahájení operace ve stejném okamžiku. Když ale seřizovač přijde do kanceláře a zapíše aktivitu po jejím uskutečnění, už je pozdě. Jakékoliv jiné nastavení je zkreslující: jestli chci být flexibilní, musím být přesný, a tím pádem musím být online.

Přínosy odvádění výroby online

Online propojené řešení odvádění výroby nabízí klíčové přínosy především v těchto oblastech:

  • Plánování – při dnešních nárocích na maximální flexibilitu nelze v podstatě bez přesných a aktuálních dat plánovat;
  • Řízení kvality – důležité je znát nejen počty vyrobených kusů, ale také na jakém pracovišti, kterou obsluhou a v jaké kvalitě byly vyrobeny. To je zásadní zejména ve výrobních provozech pracujících se šaržemi, typicky v leteckém průmyslu;
  • Vytíženost strojů – získaná data se využívají k analýzám v oblasti provozní vytíženosti strojů (OEE), prostojů a příčin výpadků (poruchy, nedostatek materiálu, nepřítomnost obsluhy atd.); tyto informace se pak využívají v ERP systému, kde se analyzují a umožňují zvyšovat celkovou efektivitu výroby.

V České republice je dnes odvádění výroby jedním z hlavních témat. Základem každé výroby je plánování, které se v rámci implementace systému musí vyřešit, a kvalitní odvádění výroby je nezbytný předpoklad. Pokud se implementuje nový informační systém a nenasadí se správně odvádění výroby a dílenské řízení, pak není možné očekávat od ERP systému úplnou efektivitu.

Zdeněk Špelina, AppliCon IT Zdeněk Špelina
Autor je ředitelem a jednatelem ve společnosti AppliCon IT.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -