facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT SYSTEMS 4/2017 , Plánování a řízení výroby

Bez efektivního odvádění výroby nelze plánovat

Zdeněk Špelina


AppliConHlavním požadavkem na výrobní společnosti je v současné době flexibilita. Vysoká kvalita a dodržování dodacích termínů jsou pouze nezbytnou, nikoliv však postačující podmínkou dosažení konkurenceschopnosti. Schopnost rychle reagovat na promptní požadavky zákazníků ovšem vyžaduje přesné a okamžité informace o aktuálním stavu výrobní logistiky a toho nelze dosáhnout především bez efektivního odvádění výroby.


Odvádění výroby jako součást výrobní logistiky je v zásadě evidence pohybu materiálu a činnosti obsluhy stroje, včetně souvisejících činností jako seřízení, servis a údržba. Sleduje se zejména začátek a konec činnosti obsluhy, operace, počty vyrobených kusů, zmetkovitost, prostoje a jejich důvody, požadavky na údržbu, činnost údržby a činnost související se seřízením stroje.

Co se eviduje a proč

Časové normy technologických postupů se evidují proto, aby bylo možné monitorovat a analyzovat nejen výrobní časy, ale také mezioperační časy, tj. dobu, za kterou se materiál přemístí z jednoho stroje na další. Podobně se analyzují údaje o kvalitě, tedy množství zmetků, jejich příčina, zda jsou opravitelné či neopravitelné, eventuálně se za tímto účelem eviduje průběžná kontrola rozměrů a tolerancí či jiných vlastností. Během servisních úkonů se zase sbírají data o délce poruch a jejich příčinách, případně náklady na jejich opravu.

Dnes se údaje o odvádění výroby stále více prolínají s údaji z výrobních (MES) systémů, které jsou snímány automatizovaně, a porovnávají se s tím, co zaznamenala obsluha stroje. Tyto údaje se využívají k řadě procesů – typicky jako podklady pro mzdy, ale především ke zjištění aktuálního stavu rozpracované výroby na dílně pro přesné plánování. Znalost přesného stavu poskytuje vyšší flexibilitu, například umožňuje naplánovat výrobní dávku s ohledem na okamžité požadavky zákazníka, poruchu některého ze strojů či nepřítomného pracovníka, aniž by došlo k ohrožení termínů dodání.

Výzvy a řešení

Hlavním současným problémem je zkreslení reality na dílnách. Většina českých podniků nemá odvádění výroby zatím vyřešeno vyhovujícím způsobem a ty, které jej řeší, se zase potýkají s různými překážkami včetně např. odporu zaměstnanců. Obsluha stroje již nemůže dělat, co dělala dříve – např. šetřit si práci, odvádět papírově více či jinak manipulovat s údaji. A když pracovníci o tuto možnost přicházejí, nezřídka dochází k ignorování či dokonce k sabotáži činností s novým systémem. Důsledkem toho jsou nepřesná data a výrobní manažer se dozví často až na konci směny, co vlastně vyrobil. S takto hrubou informací podniky nemohou přesně plánovat, jsou tudíž nepružné a nedokážou vyjít vstříc zákazníkovi.

Nicméně pokud dnes chtějí firmy skutečně konkurovat, musí tyto překážky překonat, jiná cesta není. Ideálně se sběr dat realizuje s pomocí technologie čtení čárových kódů, které je třeba zároveň porovnávat s automatizovaně sbíranými daty z výroby, tj. z MES systémů. To ovšem vyžaduje v průběhu implementace nového systému integrovat MES systém s ERP řešením.

Klíčem ke správné integraci je zajištění online procesů – např. když seřizovač zahájí svou práci, ERP systém by měl vědět o zahájení operace ve stejném okamžiku. Když ale seřizovač přijde do kanceláře a zapíše aktivitu po jejím uskutečnění, už je pozdě. Jakékoliv jiné nastavení je zkreslující: jestli chci být flexibilní, musím být přesný, a tím pádem musím být online.

Přínosy odvádění výroby online

Online propojené řešení odvádění výroby nabízí klíčové přínosy především v těchto oblastech:

  • Plánování – při dnešních nárocích na maximální flexibilitu nelze v podstatě bez přesných a aktuálních dat plánovat;
  • Řízení kvality – důležité je znát nejen počty vyrobených kusů, ale také na jakém pracovišti, kterou obsluhou a v jaké kvalitě byly vyrobeny. To je zásadní zejména ve výrobních provozech pracujících se šaržemi, typicky v leteckém průmyslu;
  • Vytíženost strojů – získaná data se využívají k analýzám v oblasti provozní vytíženosti strojů (OEE), prostojů a příčin výpadků (poruchy, nedostatek materiálu, nepřítomnost obsluhy atd.); tyto informace se pak využívají v ERP systému, kde se analyzují a umožňují zvyšovat celkovou efektivitu výroby.

V České republice je dnes odvádění výroby jedním z hlavních témat. Základem každé výroby je plánování, které se v rámci implementace systému musí vyřešit, a kvalitní odvádění výroby je nezbytný předpoklad. Pokud se implementuje nový informační systém a nenasadí se správně odvádění výroby a dílenské řízení, pak není možné očekávat od ERP systému úplnou efektivitu.

Zdeněk Špelina, AppliCon IT Zdeněk Špelina
Autor je ředitelem a jednatelem ve společnosti AppliCon IT.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsZačátek nového roku je nejen obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě všech IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.