facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 10/2010 , Plánování a řízení výroby

Aktuální výzva pro plánování a řízení výroby

Výroba musí rychle a přitom efektivně reagovat na neustálé změnyVe výrobních firmách jsme v poslední době více než kdy jindy svědky významných změn. Provozní efektivita výroby se stává absolutní samozřejmostí a o úspěchu či neúspěchu firmy jako celku rozhoduje schopnost výroby reagovat na nečekané změny – zejména na neustále se měnící podněty trhu. Hlavním úkolem výrobních ředitelů tak dnes je rozpohybovat statickou výrobní strukturu a přetavit ji do podoby dynamické sítě. Výroba totiž musí rychle a efektivně reagovat na neustálé změny, přitom však udržet vysokou provozní efektivitu. Vzhledem ke složitosti a komplexitě výrobních systémů je tento úkol pro člověka opravdovou výzvou.
Trápí i vaši výrobu dlouhé dodací lhůty, nepřesné plnění termínů či neefektivita způsobená neustálými zásahy obchodu do výroby? Pak je na čase změnit plánovací procesy a podpořit je nástroji pro pokročilé plánování výroby (advanced planning systems – APS).


Základní požadavky na plánovací proces

Charakter výroby prakticky v každé produkční společnosti je velice komplexní. Vedení výroby musí zajistit složitou koordinaci zdrojů v dynamickém prostředí ovládaném měnícími se objednávkami a nespolehlivými dodávkami vstupních materiálů. I přesto musí lidé zodpovědní za řízení výroby opakovaně hledat odpovědi na základní otázky:
 • Můžeme přijmout novou zakázku?(S požadovaným termínem, aniž ohrozíme již slíbené zakázky?)
 • Co způsobí nečekaná změna? (Zachrání situaci přesčas či prioritní dodání materiálu? Zvládneme dodat všechny zakázky v termínech, které jsme přislíbili?)
 • Na čem pracovat ve výrobě právě teď? (Abychom co nejefektivněji směřovali k bezchybnému plnění všech termínů?)
Vzhledem ke složitosti výroby je odpověď na tři jmenované otázky nesmírně komplikovaná a časově náročná. Přesto je opakované hledání kvalitní odpovědi na tyto otázky základní předpoklad správně fungujícího plánovacího procesu. Správný plánovací proces pak vede k vysoce pozitivním efektům:
 • včasné dodávky,
 • nízký objem rozpracovanosti
 • efektivní využití dostupných kapacit (žádné zbytečné přesčasy)
 • globální a klidná koordinace celé výroby
Jak ale hledat odpověď na tyto základní otázky?

Nedostatečná podpora plánování v ERP

Naprostá většina ERP řešení nemá integrován modul, který by dokázal na vytyčené otázky uspokojivě opovědět. Není to nekvalitou těchto řešení, transakční systémy totiž nejsou z principu uzpůsobeny na otázky typu „co se stane, když“. V klasickém ERP systému existuje jediná správná verze reality a od ní se vše odvíjí. Pro flexibilní výrobu je ale nutné zvažovat varianty, měnit detaily a neustále se přizpůsobovat měnícím se podmínkám.
Typickou vlastností ERP systémů, která je pro flexibilní výrobu nevhodná, je časové zaplánování operací již v okamžiku založení zakázky. Každý, kdo někdy viděl výrobu, ví, že určovat termín výroby několik týdnů či měsíců dopředu, je marná práce. Přesto je pro potřeby fungování ERP nutné, aby byl termín jednotlivé operace přesně stanoven, a na základě něj jsou teprve dopočítány MRP rozpady, požadavky na kapacity atd.

Excel má své limity

Potřeba flexibility při řízení výroby žene většinou plánovače do náruče obecných nástrojů MS Office. Poměrně často je ve výrobě vidět použití Excelu jako plánovacího softwaru. Klíčovým problémem však je, že ve středních a větších podnicích velmi brzy narazíte na limity tohoto velice oblíbeného nástroje.
Jedinými nástroji výrobních plánovačů pro skutečnou tvorbu plánů a hledání odpovědí na vytyčené otázky pak zůstávají jejich zkušenosti a kombinatorické schopnosti. A za takové situace ve větších výrobách není z principu možné předejít klasickým problémům, jako je zpoždění dodávek zboží či nemožnost reagovat na neustálé změny v objednávkách zákazníků.
Co slibují APS systémy
 • zkracují průběžnou dobu výroby
 • zpřesňují plnění termínů
 • urychlují a zpřehledňují výrobu
 • pomáhají za stávajících kapacit vyrobit více
 • umí rychle reagovat na případné změny a problémy
 • zajišťují stabilitu dodávek a plynulý tok výroby
 • řeší rozpor mezi obchodem a výrobou

APS rozšiřuje, ale nenahrazuje ERP

Systém pro pokročilé plánování (APS) je softwarová technologie generující pro vedení výroby podklady, jak v každou chvíli používat dostupné stroje, materiál a pracovníky optimálním způsobem. Stejně tak umožňuje provádět simulace, které umožní zjistit důsledky přijetí nové zakázky nebo třeba výpadku stroje či dodávky. Jak je vidět, jedná se tedy o nástroje specificky určené pro hledání odpovědí k základním otázkám: Můžeme přijmout novou zakázku? Co způsobí tato nečekaná změna? Na čem pracovat ve výrobě právě teď?
Nástroje APS není možné vnímat jako náhradu klasických komplexních informačních systémů (tzv. ERP řešení), jejich funkčnost pouze rozšiřují v klíčové oblasti plánování. Samotní dodavatelé a vývojáři ERP systémů berou APS jako jejich funkční doplněk. Například Tomáš Kubelka, produktový manažer společnosti Abra Software, je toho názoru, že důsledně a dobře zavedený APS systém je pro výrobní firmy velkým přínosem: „Zkracuje dodací lhůty, zamezuje chybám v dodávkách, optimalizuje produkci, šetří náklady, stres a vytváří netušené výrobní kapacity. Při větším objemu a rozpětí produkce totiž není možné lidsky, efektivně a beze ztrát plánovat výrobu.“
O postupném nahrazení informačních systémů nástroji APS však nemůže být řeč. „Podmínkou dobrého výsledku a fungování APS systému jsou validní, a nejlépe on-line získávaná data z kvalitního informačního systému,“ dodává Kubelka.

APS umožňuje flexibilní reakce na změny

APS systémy si chválí i samotné výrobní společnosti, které je již nějakou dobu používají. Jiří Škoda zlepšovatel procesů ze společnosti Dřevozpracující družstvo Lukavec (DDL), který pracuje s českým APS systémem inPlan, si pochvaluje zejména flexibilní reakci na měnící se zakázky, které je teď výroba pomocí APS schopna.
„Systém nám pomáhá v předstihu detekovat možné problémy případných změn. Mimoto se nám daří plánovat, a tedy vyrábět větší objem, neboť systém dokáže v reálném čase navrhnout i takové varianty výroby, jaké by člověk v tak krátkém čase promyslet nedokázal,“ vysvětluje Škoda.
V DDL, které se specializuje i na výrobu nábytkových dílů, si uvědomili, že současný moderní a vysoce konkurenční trh vyžaduje zejména rychlost a flexibilitu reakce. „Výroba nábytkových dílů je velmi složitá, zvlášť co se efektivního naplánování týče. Proto jsme zvolili cestu nákupu moderní plánovací technologie,“ dokončuje Škoda.

APS patří budoucnost

Dřevozpracující družstvo Lukavec je příkladem podniku, který systém pokročilého plánování intenzivně využívá, mezi našimi výrobními podniky je ale zatím spíše výjimkou. Odborníci soudí, že zatím sporadické využívání systémů APS u nás je způsobeno na jedné straně stále doznívající krizí a s ní spojeným poklesem poptávky, na straně druhé přirozenou nedůvěrou nejmodernější plánovací technologie.
„V delším horizontu s lepšící se ekonomickou situací firem se však systémy APS zcela jistě dostanou na výsluní a budou čím dál více pomáhat zvyšovat produktivitu výroby, stabilitu dodávek a plynulý tok výroby. Investice do nich se vrátí na ušetřených nákladech a spokojenosti zákazníků,“ soudí Tomáš Kubelka ze společnosti Abra Software.

Ondřej Komenda
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.