facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 6/2023 , IT Security , IT právo

Směrnice NIS2 může zvýšit bezpečnostní úroveň organizací v ČREvropská směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2) může českým organiza­cím přidě­lat starosti, ale rovněž jim paradox­ně pomoci vyřešit problémy v přípa­dě kyber­ne­tic­ké­ho zabez­pe­če­ní. Konkrétně těm, které do teď tuto vážnou hrozbu neřešily nebo nemohly obhájit potřebný rozpočet na dostatečně kvalifikované zaměstnance.


Směrnice NIS2 má za cíl zvýšit odolnost digitální infrastruktury EU vůči kybernetickým útokům a zlepšit koordinaci a reakční schopnosti při incidentech.Petr Kocmich „Právě toto jsou aspekty, ve kterých celá řada subjektů nejen v Česku chybuje. Je to dáno tím, že na trhu je nedostatek IT odborníků, a ještě méně expertů na kyberbezpečnost. Protože subjekty, kterých se směrnice nově týká, budou muset zajistit, aby jejich IT sítě a informační systémy byly dostatečně chráněny proti kybernetickým hrozbám, může se tento problém ještě prohloubit,“ uvádí Petr Kocmich, Global Cyber Security Delivery Manager společnosti Soitron.

Co směrnice mění

Dotčené instituce musí implementovat opatření pro prevenci kybernetických útoků a rizik, jako jsou například pravidelné aktualizace softwaru, zabezpečení síťových zařízení a ochrana před phishingovými útoky. Navíc si musí připravit plány pro případ kybernetických incidentů a zřídit mechanismy pro jejich rychlé a účinné řešení. Důležité incidenty bude nutné hlásit do 24 hodin od jejich zjištění a spolupracovat s národními bezpečnostními orgány. Pokud by společnosti nebyly schopny splnit tyto požadavky, hrozí jim pokuty a další sankce.

Směrnice NIS2 pravděpodobně ještě prohloubí problém s nedostatkem odborníků na kybernetickou bezpečnost. Firmám ale mohou pomoci externí dodavatelé kybernetické bezpečnosti, kteří disponují dostatečnými kapacitami tam, kde organizacím chybí. Specializované firmy mohou pomoci vyřešit nejen nový požadavek, ale i předchozí „nedotažení“ zabezpečení IT infrastruktury a informačních systémů subjektů. Nicméně, i když instituce využijí služeb těchto dodavatelských firem, odpovědnost je stále na jejich straně, proto by si měly dodavatele pečlivě vybírat a zjistit, zda mají dostatečnou kvalifikaci, zkušenosti a osvědčení. Důležité je rovněž se postarat o správné zadání úkolů a kontrolu výkonu služeb dodavatelem. V zájmu zajištění efektivity a účinnosti tohoto modelu by měly být úkoly a odpovědnosti jasně definovány ve smlouvě mezi organizací a dodavatelem služeb kybernetické bezpečnosti. Je potřeba si totiž uvědomit, že kvalita dodávané služby mnohdy reflektuje kvalitu a schopnosti řízení dodavatele.

Koho se NIS2 týká a od kdy bude platit

Směrnice pro firmy v Česku bude znamenat větší povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí a informačních systémů. Nicméně přinese i zvýšenou ochranu a odolnost proti kybernetickým hrozbám a větší spolupráci mezi evropskými státy v této oblasti. V neposlední řadě, splnění požadavků NIS2 může pomoci organizacím získat důvěru svých zákazníků a partnerů, kteří budou spokojenější s ochranou svých dat a informací. Celkově by směrnice mohla pomo­ci subjektům zlepšit bezpečnostní postupy a minimalizovat rizika.

NIS2 se vztahuje na výrobce elektřiny, poskytování zdravotní péče, poskytování služeb elektronických komunikací, ale také na další z více než 60 služeb roztříděných do 18 odvětví. V Česku novinka začne platit 16. října 2024 a týkat se bude až patnácti tisíc subjektů – středních a velkých firem nad 50 zaměstnanců nebo firem s ročním obratem nad 250 mil. Kč. Přestože je směrnice NIS2 platná pouze pro organizace, které splňují definovaná kritéria, a ostatní tak požadavky nejsou přímo povinné splňovat, je vhodné zauvažovat o tom, zda ji nevyužít jako doporučení pro zlepšení obecné kybernetické bezpečnosti i v dalších podnicích.

Šance i pro další subjekty

„Odhadem až 70 % tuzemských organizací má problém s kybernetickou bezpečností. Zejména menší a střední podniky nemají dostatečně zabezpečené IT systémy a nedodržují základní bezpečnostní opatření,“ říká Petr Kocmich. Častým problémem jsou například benevolentní oprávnění běžných uživatelů, chybějící dvou/více faktorové ověření v kombinaci se slabými hesly (i administrátorů), chybným řízením a decentralizací uživatelských identit, zastaralý a nezáplatovaný hardware a software obsahující zranitelnosti, chybějící síťová segmentace, slabá nebo chybějící ochrana e-mailových služeb a přístupu k internetu, nedostatečná ochrana perimetru, nízká viditelnost v rámci síťového provozu, nízké nebo chybějící zabezpečení koncových stanic, chybějící centrální logmanagement nebo nedostatečná školení zaměstnanců.

„Kybernetická bezpečnost je pro mnoho společností v Česku velkým problémem a pro útočníky mohou být snadnými cíli. Směrnice NIS2 by měla přispět ke zvýšení povědomí a ochraně proti kybernetickým hrozbám,“ dodává Petr Kocmich.

Více informací o povinnosti NIS2 se nachází na speciálním webu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB): nis2.nukib.cz

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.