facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 5/2016 , Logistika

Logistické procesy pod kontrolouBM ServisPokud se budeme zabývat otázkou, jak zefektivnit vybrané logistické procesy a provoz ve skladu pomocí prostředků IT, pak zcela jistě nestačí věnovat se jen funkcím samotného systému skladové evidence nebo případně WMS (Warehouse Management System). Ve hře o rychlost, bezchybnost, dohledatelnost, snížení nákladů, lepší schopnost hodnotit a řídit … je totiž hned několik aspektů, které je třeba optimálně skloubit. Otázkou je, jak optimálně skloubit firemní procesy, provozovaný ERP systém, systém skladové evidence (případně WMS) a související technologie a zařízení (vybavení skladů).


BM Servis, schema

Firemní procesy

Při prvním pohledu na typické procesy ve skladech (skladové operace) by se mohlo jevit, že se jedná o triviální záležitost několika operací, mezi které typicky patří:

 • příjem
 • zaskladnění
 • vychystávání objednávek – příprava k expedici
 • přeskladnění a doplňování do vychystávací zóny
 • shromažďování a kompletace
 • třídění a balení
 • expedice
 • řešení neshod a reklamací
 • inventura – částečná, celková...

Právě úroveň, s jakou dokáže informační systém detailně pokrýt jednotlivé skladové operace, odlišuje jednoduchá řešení skladové evidence od komplexních systémů WMS. Logistické (skladové) procesy ale nelze vnímat izolovaně, protože v důsledku jsou aplikovány v rámci jiných komplexnějších firemních procesů, čímž se ve firmě střední velikosti dostáváme na desítky, případně stovky variant, které se liší například:

 • způsobem ocenění,
 • měrnou jednotkou (např. někdy pro identický artikl vyjadřuje hmotnost, jindy množství v ks, tabulích, paletách apod.),
 • způsobem stanovení množství (automatizovaně z objednávky, z expedičního příkazu, z výrobního příkazu atd.) anebo operativním zadáním,
 • způsobem zaúčtování,
 • výběrem konkrétního balení (nejstarší, nejsnáze manipulovatelné, s hrozící exspirací, upřednostnění vlastního skladu před konsignačním skladem apod.),
 • požadavky na souvisejícími úkony (např. oprášení, opáskování) atd.

  Toto „zapouzdření“ logistických procesů do komplexních firemních procesů zcela jistě není bezdůvodné, naopak každá firma usiluje o své optimální nastavení procesů jako celku, aby jejich synergickým efektem získala konkurenční výhody. Abychom této výhody mohli dosáhnout, je zřejmé, že nejen ERP musí být procesně orientovaný (tj. lze v něm pohodlně nastavit podporu procesů originálním způsobem), ale i skladový modul nebo plnohodnotné WMS musí být zasazeno do struktury firemních procesů.

  Technologie

  V souvislosti s WMS se obvykle aplikuje některá technologie automatické identifikace (čárový kód, maticový 2D kód, RFID, …) pro označování a identifikaci artiklů, jejich balení a skladových lokací (buňky, regály, …).

  Potřeba identifikovat artikl a jeho konkrétní balení vzniká v provozních prostorech (sklady, rampy, nádvoří, výrobní haly, …). Je tedy zřejmé, že je pro identifikaci (načtení označovacího kódu) nutno použít přenosná zařízení. Jako vhodná se jeví zařízení (terminály nebo průmyslové tablety) s dotykovou obrazovkou, snímačem odpovídajícího kódu a připojením pomocí sítě wi-fi.

  V současném světě se často diskutuje cloud, obvykle ve smyslu možnosti pracovat odkudkoliv a integrovat heterogenní systémy a zařízení nezávisle na jejich fyzickém umístění. Také je zde touha snad všech manažerů (ale i ostatních uživatelů) vše řídit (mít informaci) hned a nejlépe jednotně v jediném systému (obvykle v ERP). To vytváří značné nároky na integrační schopnosti ERP, WMS a v něm použitých zařízení v různých sítích.

  V této souvislosti bych zmínil:

 • Techniku webových služeb (protokol SOAP), která umožňuje online komunikaci heterogenních informačních systémů mezi sebou třeba v síti Internet, např. mezi ERP a WMS.
 • Techniku přenosu obrazovek (protokol RDP), která umožňuje online integraci zařízení a systémů, např. mezi WMS a terminály s dotykovými obrazovkami.

   

  ERP systém

  Už v první kapitole tohoto článku byla zmíněna potřeba firemního ERP, který slouží jako centrální zdroj informací pro operativní i strategické řízení a je schopen poskytovat průběžně informace nejen v předem daných sestavách, ale také v ad hoc definovaných strukturách pro prozkoumání vzájemných vztahů jednotlivých ukazatelů, jejich vývoje a souvislostí.

  Proto je žádoucí, aby do firemního ERP byly integrovány jak datově, tak procesně rovněž aktivity podporované nezávislými aplikacemi. Nejčastěji se jedná o CRM, E-shop, MES nebo právě WMS.

  Plnohodnotná integrace WMS s ERP umožní napojení logistických procesů na ostatní podnikové aktivity, tedy do procesů nákupních, prodejních, reklamačních, výrobních atd., jejich vzájemnou provázanost do smysluplných a optimálních postupů a potřebný nadhled pro celkové řízení firmy.

  ERP by měl být tedy dostatečně technologicky vyspělý, v kontextu tohoto článku zejména z hlediska integračních možností.

  WMS

  Jak jsme již zmínili výše, cílem nasazení systému skladové evidence, případně i plnohodnotného WMS je zefektivnění logistických procesů, tedy i komplexních firemních procesů. IT řešení by k tomu mělo přispět zejména tím, že podpoří rychlou, přesnou a chyby vylučující manipulaci s artikly, obvykle ve skladech a výrobě, na základě předpisu (pokynu). Principiálně bývá založeno (uveďme alespoň některé principy) na:

  • Zajištění nezaměnitelnosti – automatická identifikace artiklů a jejich balení.
  • Rychlém nalezení požadovaného – rozčlenění skladových prostor na automaticky identifikovatelné jejich části (buňky, regály, atd.).
  • Schopnosti zvládnout drobné odlišnosti – signalizace souvisejících okolností manipulace (např. pokyn pro zabalení se liší dle přepravní společnosti).
  • Minimalizaci nákladů – dodržování pravidel skladování (způsob obsazování a uvolňování buněk, pořadí vyskladňování, závaznost dodržování předpisu manipulace, optimální vyskladňovací cesta, apod.).
  • Registrace všech skladových procesů v reálném čase.
  • Bezpapírový systém, navádění a řízení pracovníků pomocí RF terminálů.

  Skladník (pracovník výroby apod.) nesmí být v rámci „své“ aplikace zatěžován skutečnostmi, které nesouvisí přímo s požadavkem na manipulaci. Na druhé straně by WMS mělo:

  • Signalizovat nový předpis (pokyn, podklad) manipulace ihned po jeho založení. Předpis manipulace může automatizovaně vyplývat z komplexních firemních procesů (např. při nákupu z přijatého dodacího listu, při výrobě z výrobního příkazu, apod.) anebo může být založen zcela automaticky (např. při poklesu stavu zásob určitého artiklu v operativním skladu výroby).
  • Poskytnout přesnou informaci, co (artikl, balení), v jakém množství, společně s čím, odkud kam a za jakým účelem se má manipulovat a jaké se mají provést dodatečné úkony. S tím souvisí řízení detailního provádění manipulace, např.:
   • Vyzvání k načtení kódu a kontrola, že se (ne)načetl požadovaný kód artiklu, s případnou zprávou obsahující relevantní informace a pokyn pro další postup.
   • Vyzvání k zadání množství a jeho kontrola (OK, varování anebo zákaz), pokud není automaticky manipulováno celé balení.
   • Vyzvání k načtení kódu buňky a kontrola, že naskladnil do správné buňky dle pravidel skladování.
   • Upozornění na neúplnost skladové operace při jejím ukončení (varování anebo zákaz ukončení).
   • Upozornění na dodatečné úkony (způsob uložení na paletu, oprášení, přibalení dokladů, …).
   • Automatický tisk případných etiket či dokladů, které mají být expedovány společně s artiklem (přibalená faktura nebo dodací list, nalepená etiketa k čárovým kódem přepravní společnosti apod.).
   • Zajistit nezpochybnitelnou informaci, kdo a kdy manipulaci provedl.
   • Neprodleně aktualizovat stav zásob, tj. sdílenou informaci o stavu zásob všemi systémy a všemi uživateli.

  WMS může být přímou součástí určitého ERP, tj. lze užít jen s jediným ERP. Na druhou stranu WMS obsahuje určitou specifickou funkčnost (např. specifikace informačního obsahu a dotykových ovládacích prvků na terminálu), která je obecná a kterou lze rozvíjet nezávisle na ERP. Výhodná tedy může být aplikace samostatného nezávislého erudovaného WMS v úzké integraci s podnikovým ERP, k čemuž však musí být technologicky připraveny jak samostatný WMS, tak ERP.

  Závěr

  Zřejmě již z předchozího textu je patrné, že pro dosažení cíle „zefektivnit logistické procesy“ je nezbytná souhra několika systémů a technologií s firemními procesy. ERP musí umožnit nastavení i přenastavení firemních procesů včetně zahrnutí šablon logistických procesů (skladových operací), které zahrnují kompetence uživatelů a pravidla skladování. Šablonami logistických procesů se musí řídit i WMS, což umožní jeho logickou integraci s ERP, třebaže s daty pracuje zcela jinými prostředky.

  Klíčem k úspěchu je, aby použité systémy a technologie zvládaly oboustranné propojení, protože při vzájemné integraci proudí z ERP do WMS typicky prodejní objednávky, nákupní objednávky, účetní zásoba, číselníky zboží, číselníky partnerů, prodejní akce, vratky apod., zatímco z WMS do ERP proudí jiná data, a to výdeje ze skladu, příjmy skladu, disponibilní zásoba, inventury, blokované zboží, rozbaly, jiné skladové pohyby, apod.

  WMS tedy vychází ze zcela aktuálních pravidel skladování i předpisů (pokynů) manipulace, které jsou evidovány v ERP, a naopak udržuje v ERP aktuální stav zásob okamžitým záznamem každé manipulace, čímž umožní neprodleně pokračovat ve work-flow daného firemního procesu.

  Ing. Jaroslav Janda, BM Servis s.r.o. Ing. Jaroslav Janda
  Autor článku je ředitelem společnosti BM Servis s.r.o.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Ransomware, hybridní spisy, docházkové systémy a text mining

IT Systems 3/2020Březnové vydání IT Systems jsme připravovali v situaci, kdy je prakticky celý svět zasažen pandemií nového koronaviru. Ať bude další vývoj pandemie jakýkoli, je zřejmé, že nás koronavir zastihl v mnoha ohledech nepřipravené. Podobně nepřipravení jsme ovšem často i proti virům v kybernetické podobě. I proto jsme jako téma na obálku aktuálního vydání zvolili ransomware, tedy vir, který představuje vážnou hrozbu pro informační systémy, na nichž jsme stále více závislí.