facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2019 , Logistika

Inteligentní transformace distribuce a zásobování

Warehouse Execution System

Peter Bílik


ANASOFTPožadavky na zásobování a distribuci se prudce mění, čemuž odpovídá i rychlý vývoj inteligentních řídících systémů. Nové technologie z inventáře Průmyslu 4.0, založené na Internetu věcí (IoT), Internetu služeb (IoS), virtualizace a nástrojích umělé inteligence (AI), v současnosti již umožňují při skladovacích a logistických procesech posun o další generaci pro splnění komplexních nároků omni-kanálové distribuce. Systémy WES (Warehouse Execution System) jsou součástí této generační změny.


Prudký rozmach internetové ekonomiky radikálně mění podobu trhu i celého dodavatelského řetězce. Spotřebitelská zkušenost s rychlostí internetových služeb vytváří tlak na kvalitu služeb spojených s prodejem zboží, což způsobuje smršťování dodacích lhůt a zrychlující se tok materiálu v rámci logistických procesů.

Distribuční sklady jsou mnohdy průkopníky v automatizaci, nejenom díky silné tendenci optimalizace provozních nákladů, ale také vzhledem na relativně vysokou opakovatelnost zde probíhajících činností. Robotizace skladových procesů zaváděním automatických třídiček, baliček nebo paletizérů přispívala ke zvyšování produktivity a optimalizaci využívání prostorových kapacit skladů.

Nové technologie z inventáře Průmyslu 4.0, založené na Internetu věcí (IoT), Internetu služeb (IoS), virtualizaci a nástrojích umělé inteligence (AI), již v současnosti umožňují při skladovacích a logistických procesech posun o další generaci vpřed. Přináší totiž novou formu digitalizace, která vede k překlenutí fyzického a virtuálního prostředí, tedy k vzájemnému přepojení zařízení a mechanismů s řídícími softwary a lidskými zdroji.

Distribuční a skladovací firmy a provozy jsou díky tomu schopny transformovat dosavadní procesy a poskytované služby. Na druhou stranu rozšiřují portfolio svých služeb o kompletizaci zboží, označování zboží, přebalování nebo kontrolu kvality zboží. To přetváří stávající překladiště a odkladiště zboží na moderní autonomní jednotky dodavatelských řetězců s adekvátními způsobilostmi pro reverzní toky, zpětnou manipulaci a také pro naplnění požadavků na omni-kanálovou distribuci.

V ne tak dávné minulosti byly v procesech vychystávání využívány WCS (Warehouse Control System) spolu s WMS (Warehouse Management System) systémy. Zatímco WMS systémy se zabývaly plánováním a řízením skladových zásob a lokací zboží v skladech, WCS systémy pokrývaly oblast pohybu zboží po skladě v reálném čase. Za tímto účelem se WCS systémy integrují na automatizační vrstvu a jednotlivá zařízení, jakými jsou dopravníkové pásy, třídičky, karusely nebo automatické zakládací systémy. WMS systémy se zase připojují na administrativní vrstvu na úrovni podnikového ERP systému a disponují funkcemi především pro evidování skladových pohybů, sledování zásob v reálném čase a optimální vytěžování materiálových, strojových a lidských zdrojů.

Moderní Smart Industry systémy již v současnosti přibírají vlastnosti a funkce obou uvedených systémů k vytvoření ještě větší propustnosti a zvýšení agility skladovacích a zásobovacích procesů. Sklady obchodně-distribučních společností a distribuční centra potřebují nyní řídit nejenom zařízení, lidi a zboží, nýbrž také celý proces a jeho jednotlivé úkoly od příjmu materiálu až po expedici. Proto se již obracejí na řídící distribuční systémy nové generace, tzv. WES systémy (Warehouse Execution System).

Generační evoluce v řízení zásobování

WES systémy lze vnímat jako obdobu MES (Manufacturing Execution System) systémů orientovanou na logistické procesy. Jsou také přirozeným evolučním stupněm vývoje informační infrastruktury podniku a příkladem hybridizace nových technologií, jelikož WES systémy jsou v podstatě crossoverem mezi WMS a WCS systémy. Z pohledu digitální transformace představují logickou snahu o vertikální a horizontální integraci procesů. Tato konvergence řídících a datových vrstev podniku a intenzivnější propojení jednotlivých funkcí, generuje synergii a větší optimalizaci procesů, jaké by bylo možné dosáhnout WMS a WCS systémy samostatně.

Rozvinutějším WMS systémům se již částečně daří obsáhnout komplexnější a agilnější řízení materiálového toku, čímž se přiblížily konceptu WES systémů. Díky úzké integraci s podnikovým ERP systémem disponují WMS systémy funkčností řízení objednávek, řízení zásob a monitoringu toku materiálu, včetně realizace a evidence přijmu, naskladňování, vychystávání a výdeje zboží.Na druhou stranu vyhraněně evidenční způsob zpracování skladových operací umožňuje WMS systémům jen statické řízení práce a vytěžování zdrojů. V této oblasti dosahují právě WES systémy, díky svému procesnímu vnímání reality a orientací na zpracování události a reakce na ně, výrazně vyšší úrovně dynamiky řízení a optimalizace využití zdrojů.

Některé modulární WMS systémy disponují také možností řízení expedice a integrace na systémy řízení přepravy (TMS). V případě WES systému je již integrace na TMS systémy nedílnou součástí, jelikož jde o konvergenci řízení na horizontální úrovni.

Distribuční společnosti může toto řešení zajistit schopnost operativně pracovat s přijatými odběratelskými objednávkami, třídit je a sortovat podle aktuální potřeby vytěžování dostupných zdrojů, eliminovat tak jakékoliv prostoje a plnit na maximum požadavek na expedici vzhledem na schválené dodací lhůty.

K tomu, aby WES systém dokázal uřídit strojové, materiálové a lidské zdroje dynamicky a v reálném čase a tím zabezpečit funkčnost WMS a WCS systémů s přidanou hodnotou, je nejčastěji utvořen jako kyber-fyzikální systémy s decentralizovanou a distribuovanou architekturou. Ze své podstaty je tím pádem konstruován na technologiích, jako jsou Internet věcí, Internet služeb, digitální dvojče a multiagentní systémy s prvky umělé inteligence.

Nejde přitom pouze o nějakou teorii nebo vizi budoucnosti. Podle principů WES systémů už digitalizovala naše společnost například procesy obchodně-distribuční společnosti potravinářského zboží pro segment HoReCa. Implementovala zde komplexní řídící systém pro řízení a monitorování výrobních technologií, vychystávání a kompletizace objednávek až po jejich dodání koncovým odběratelům. Systém byl integrován nejen s řídícími PLC, ERP systémem, objednávkovým systémem e-shopu, ale i s ECM systémem pro správu dokumentů.

Kromě řízení naskladňování a vychystávacího supermarketu, dynamické distribuce objednávek a efektivního plánování výroby, systém autonomně řídí vychystávání objednávek (řízení zařízení, operátorů logistiky a skladu, zboží) a využívání manipulačního materiálu (přepravky různých velkostí, přepravky pro mražené zboží), kompletizaci objednávek a jejich následnou expedici k odběratelům.

Zásadním přínosem systému je jednak schopnost monitorovat celý výrobní proces a jednotlivé technologie (automatické dopravníky, váhy, skenery), ale také odbourání potřeby papírových průvodek napříč celým výrobním a distribučním procesem. Ve skladu tak dochází k efektivnímu řízení zásob, vychystávání a expedování zboží i v případech velmi různorodých objednávek.

Dynamizace řízení procesů

Vzhledem na dynamické řízení může řídící systém flexibilně měnit nejen pořadí objednávek, ale také výrobních příkazů. Ve výrobních podnicích se horizontální řetězec rozšiřuje o MES/MOM systémy, což je model, který se blíží komplexnímu řízení dodavatelských řetězců. Tato horizontální integrace ale zahrnuje i další řídící systémy pro kontrolu kvality nebo údržby. V praxi konkrétního výrobního podniku to znamená, že když se materiál nebo zboží zpožďuje na vstupu (materiál přicházející z externího prostředí), WES systém tuto informaci z TMS systému zpracuje, následně operativně a preventivně mění priority zadání pro vyskladnění dalšího materiálu ze skladu a zároveň zasílá požadavek na změnu pořadí výrobních objednávek do MES systému.

Tento koncept řídícího systému, vystavěného na principu vertikální a horizontální integrace, představuje modulární Smart Industry systém, ve kterém dochází k synchronizaci řízení výroby (výrobních jednotek) a zásobování (operátoři logistiky), a tím celého toku materiálu a produktů (vstupní materiály, polotovary, hotový produkt na expedici).

Ve výrobním prostředí toto řešení umožňuje vznik zcela autonomního provozu, což opět můžeme demonstrovat na praktickém příkladu, kdy se nám povedlo vytvořit zcela autonomní provoz v podniku vyrábějícím kola pro automobilovou továrnu. Výsledkem projektu bylo autonomní řízení a proces montáže kol podle (Just-in-Sequence) výrobního plánu. Smart Industry systém zde zabezpečuje optimalizaci výrobních a zásobovacích procesů zvýšením produktivity, redukcí prostojů výrobních zařízení, minimalizací chybovosti a scrapů. Standardizací a optimalizací výrobních procesů se v provozu dosáhl fixní takt 22 sekund na vyhotovení jednoho kola. Řídící systém je přímo napojen na automatický (bezobslužný) sklad hotových výrobků s karteziánským robotickým zakladačem.

Smart automatizace čtvrté průmyslové revoluce

Současná éra digitální transformace mění samotný koncept automatizace známý u třetí průmyslové revoluce (založené na využití PLC a robotizace), který se transformuje na inteligentní (smart) automatizaci. Impulzem pro to jsou už uvedené exponenciální technologie, jako Internet věcí a služeb, virtualizace, digitální dvojčata a nástroje umělé či rozšířené inteligence.

Právě evoluce v řízení zásobování a distribuce zboží, jejíž součástí jsou WES systémy, předznamenává vlastnosti, jež budou stěžejní pro podniky v blízké budoucnosti. World Economic Forum je shrnuje do tří kategorií: konektivita, inteligence a flexibilní automatizace.

(Inter)konektivita v prostředí výrobních a logistických podniků znamená vzájemné přepojení strojů, lidí, materiálů, produktů, informačních a komunikačních technologií a systémů a v neposlední řadě i dat. Cílem je zrychlení informačního toku a tzv. demokratizace informací, kdy každý pracovník má k dispozici správné informace ve správný čas. Vyspělé Smart Industry systémy již v současnosti nabízejí systémovou platformu, která umožňuje propojení a interoperabilitu (čili schopnost vzájemné výměny informací) různých zařízení, doplněnou o uživatelsky příjemnou a jednoduchou vizualizaci informací.

Podobnou revoluci, jakou způsobil internet ve výrobních a logistických podnicích, způsobí i umělá inteligence. Různé formy a typy strojové inteligence, které již v současnosti pronikají do výrobních a zásobovacích procesů (fundamentální součást smart automatizace), se budou nasazovat do rozhodovacích, plánovacích, řídících a kontrolních procesů.

Třetí nezbytná vlastnost, flexibilní automatizace, znamená kustomizovatelnou automatizaci, adaptabilní robotizaci a samostatnou rekonfigurovatelnost nástrojů a zařízení.

Všechny tři klíčové vlastnosti spolu s vyspělými Smart Industry systémy posouvají inteligentní řízení procesů na další úroveň, autonomizaci. Autonomizace se váže na technologie a řízení materiálového toku v dynamickém prostředí, přičemž WES systémy synchronizují činnost automatizovaných systémů a logistického personálu. Díky tomu přispívají ke zvýšení propustnosti a autonomizace automatickým reagováním a zjednodušením komunikace napříč skladem, které redukuje potřebu plánování a intervencí lidským personálem.

Peter Bílik
Autor článku je Smart Industry solution designer ve společnosti ANASOFT, kde se zabývá digitalizací, optimalizací a automatizací průmyslu a logistiky.

Zdroj:
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/3-megatrends-for-the-factories-of-the-future

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Digitální bitva o zákazníky i zaměstnance

IT Systems 11/2021Pokud bychom měli z aktuálního vydání IT Systems vypíchnout hlavní témata, upozornili bychom především na články věnované digitalizaci personalistiky, integraci podnikových aplikací, využití IT ve zdravotnictví nebo na téma bankovní identity, na kterou se díváme jak z perspektivy možného komerčního využití, tak i z hlediska její architektury a technologií, na nichž je tato moderní forma autentizace postavena. Největší prostor ovšem dostal blok článků věnovaný automatizaci zákaznické péče.