facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2015 , Logistika

Chytrá balicí linka v praxiAsseco Solutions, foto Jaroslav KříženeckýJednou z nejzajímavějších expozic letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu byla ukázka uplatnění informačních technologií v praxi pod názvem HELIOS Packaging Live. Jednalo se o simulovaný provoz balicí linky, jejíž jednotlivé části byly v reálném čase řízeny informačním systémem HELIOS. Každý úsek balicí linky měl svou paralelu ve sledování a vyhodnocování v informačním systému.


Informační systém není jediný, neměnný celek. Skládá se vždy z mnoha jednotlivých softwarových řešení, modulů a funkcionalit, které vzájemně navazují, doplňují se a společně tvoří sofistikovaný elektronický „organismus“. Jeho jednotlivé součásti přitom nemusí nutně pocházet z dílny jediné softwarové firmy, což bylo na informačním systému navázaným na provoz balicí linky jasně vidět. Uplatnila se v rámci něj řešení čtyř firem, které vyvíjejí specializované moduly a nadstavbová řešení navazující na základní systémy HELIOS. Konkrétně jde o řešení pro sběr dat REVA z dílny ASV Náchod, řešení Business Intelligence od firmy BI Experts, HELIOS Mobile, který je produktem společnosti ALDOR a WMS (Warehouse Management Systém) jehož tvůrcem je Gatema.

Business Intelligence

Účinným prostředkem pro zefektivňování obchodních i výrobních procesů a snižování jejich nákladovosti je řešení Business Intelligence. BI řešení umožňuje komplexní pohled na výrobní společnost a její hospodaření ve sledovaném období prostřednictvím tzv. manažerské výsledovky. Skutečnost porovnává s existujícím plánem a vyčísluje vzniklé odchylky. Na první pohled tak lze vidět problematická místa a prostřednictvím odchylkové analýzy zjistit příčiny neplnění plánu.

Manažerský přehled včasnosti plnění objednávek v řešení Business Intelligence.
Manažerský přehled včasnosti plnění objednávek v řešení Business Intelligence.

Možnosti praktického využití BI řešení ve výrobní společnosti bylo v rámci expozice HELIOS Packaging Live prezentováno na řešení z dílny firmy BI Experts. Pro výrobní společnost jsou nesmírně důležité měřitelnost a přesné vyhodnocení, především u výrobních procesů. Díky BI a jejímu přesnému rozpočtování znají reálné náklady na časovou jednotku běhu zařízení. Podle odváděcích časů tak je možné stanovit skutečnou cenu každé výrobní operace a porovnat ji s technologickým postupem výroby a kalkulací. Analýzou odchylek pak lze zjistit problematické místo a navrhnout jeho řešení.

Mobilní zařízení

Ani mobilních technologie dnes nemohou chybět v rámci provozu balicí linky. Ta by se totiž ani nerozjela bez objednávky od zákazníka. Zde byl tedy hned na začátku prostor pro ukázku mobilního klienta, který obchodníkovi v terénu poskytne všechny potřebné informace k uskutečnění zakázky - například otevřené saldo, saldo po splatnosti, statistiky prodejů… Umožní mu zápis z jednání a v neposlední řadě třeba zavedení nové zákaznické objednávky. Tyto informace pak putují do informačního systému HELIOS a startují další procesy, mezi které patří i rozjezd balicí linky. Mobilní klient je přitom plně konfigurovatelný, není fixně vytvořený jen pro jeden účel, takže jej lze vždy nakonfigurovat podle potřeb uživatelů. Navíc pracuje i v off-line režimu takže k jeho provozu není potřeba mít neustále funkční připojení k internetu.

HELIOS Mobile


Sběr dat

Na provozu balicí linky bylo vidět i možnosti moderního řešení sběr dat z výroby. Jak již bylo zmíněno výše, na počátku stojí vždy požadavky obchodu, buď již založené v systému HELIOS nebo načtené z aplikace mobilní obchodník. Takto zachycené požadavky zákazníků „uchopí“ plánovací systém a zaplánuje příslušné množství vyráběných položek pro daného zákazníka. Tento požadavek se plánovacím mechanismem přenese do výrobního příkazu, informačního systému. Jednotlivé výrobní příkazy představují konkrétní výrobní úkoly, které má výroba v daném čase a množství vyrobit a následně předat skladu expedice.

V případě, kdy je v HELIOSu integrován sběr dat REVA, pracovník nemusí do systému vkládat počty odvedených kusů, které vyrobil, ale systém tyto počty do systému přenáší přímo od výrobního stroje. Pracovník tak vkládá pouze počty neshodných kusů, pokud nějaké jsou. Paralelně k této činnosti aktivně pracuje systém sběru dat i v oblasti získávání informací o délce běhu stroje a o délce prostojů. Tyto podklady následně slouží pro vyhodnocování efektivity využití stroje. 

ASV_REVA

Řízení skladů

Proces balení je součástí vnitrofiremních logistických procesů a zpravidla bývá velmi úzce napojen na skladové systémy. Řízení a optimalizace skladů pomocí WMS je současným trendem. Systém řízených skladů poskytne uživateli plný přehled o dění ve skladech v reálném čase a eliminuje chybovost, vzniklou při ruční evidenci logistických procesů. Na provozu HELIOS Packaging Live bylo demonstrováno, jak naskladnění může probíhat automaticky na konci výrobní linky nebo pomocí přenosného terminálu, který komunikuje s informačním systémem HELIOS přes bezdrátovou síť. Skladník načítá čárový kód z paletové etikety a dále provede načtení čárového kódu paletového místa. Tím ukončí proces zaskladnění palety na konkrétní umístění. Po načtení položek terminálem je v informačním systému vygenerována příjemka. V případě, že se jedná o příjem z výroby, dojde automaticky k odvedení nákladů z rozpracované výroby.

Rovněž expedice ze skladu je řízena pomocí warehouse management systému. Na základě příkazu k expedici dojde k vygenerování tzv. mapy skladu, která zajišťuje navádění skladníka na konkrétní skladové pozice v optimálním pořadí. Veškeré potřebné informace jsou uloženy v čárovém kódu, který je vytištěn na etiketě, označující zabalené zboží. Připravený expediční příkaz je načtením zboží za pomoci přenosného terminálu zkontrolován a potvrzen. 

Gatema II


-lg-

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.