facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2014 , Banky a finanční organizace , BPM – Procesní řízení

Moderní BPM pro finanční instituceKonica MinoltaPro moderní finanční instituce je v dnešní době nutností zajistit rychlé zavedení nových procesů plně korespondujících s požadavky na speed-to-market a kvalitu služeb orientovaných především na zákazníka, vše samozřejmě v souladu s platnou legislativou. Moderní BPM (business proces management), tedy řešení pro řízení obchodních procesů, jim nabízí daleko víc. V konečném výsledku z jeho zavedení budou profitovat jak samotné finanční instituce, tak i jejich zákazníci.


Klíčové slovo automatizace

Finanční instituce, které plně zautomatizují své procesy (akviziční, back-office, front-office, atd.), a zefektivní tím svoje operace, získají významnou výhodu před konkurencí. Architektonicky správně navržená a vyřešená integrace je nyní více než kdy jindy klíčem k vyšší efektivitě, jež dále umožní snižovat náklady a navyšovat objem prodeje. Tento vzorec platí pro trhy kapitálové, retailové i korporátní.

Komplexní přístup k podnikovým procesům umožňuje zjednodušit přípravu, rychlý vývoj a dodání produktů, služeb, procesů, systémů, dat a aplikací. Ať už se jedná o procesy pro schválení a poskytnutí spotřebitelského úvěru, zřízení pojistky, založení běžného či spořícího účtu, přípravu leasingové smlouvy nebo schvalování a provádění investičních transakcí. Optimalizace sales obchodních (sales) procesů pak přinese nové obchodní příležitosti, upevnění vztahu se stávajícími klienty s pozitivním vlivem na finanční výsledky společnosti.

Nezapomeňte na třetí strany

Integrace a optimalizace procesů se má rozšířit nejen v rámci celého podniku, ale musí taktéž zahrnovat třetí strany, které dnes často dodávají klíčové prvky složitých finančních produktů. Jako příklad můžeme uvést hypoteční produkty, jež zahrnují brokery, pojistitele, pojišťovny, banky zákazníka, ratingové agentury a mnohé další, stejně tak jako vnitřní procesy schválení, řízení rizik, účetnictví, vymáhání pohledávek (early/late collection), úvěrovou kontrolu, obchodní provize, motivační management, BI (business intelligence) procesy, monitoring a reporting. Integrace a automatické propojení všech těchto prvků následně zlepší efektivitu procesu a zvyšuje výkon.

Pozor na komplikace

Komplikací na integrační cestě pak mohou být různorodé front či back-office systémy používané ve finančních institucích (často je historicky implementováno několik různých systémů), jež nedokáží držet krok se současným modelem SOA architektury, neboť obsahují jisté technologické a funkční limity poplatné době vzniku.

Dalším úskalím může být i skutečnost, že při implementaci BPM řešení zpravidla funguje na jedné straně business analytik, zpracovávající problematiku business požadavků s následným designem finálního procesu ve vizualizované podobě a na druhé straně se nachází tým vývojářů, jenž je svázán kódem proprietárního sytému a limitován z hlediska rychlosti nasazení budoucích změn procesů. To následně vede k tomu, že nové nebo upravené procesy nelze nasadit dostatečně rychle. Popsaný přístup je potřeba eliminovat a zaměřit se na celý životní cyklus procesu ve společnosti.

Obr. 1: Životní cyklus procesu ukazuje způsob udržení neustálého vývoje procesů ve společnosti.
Obr. 1: Životní cyklus procesu ukazuje způsob udržení neustálého vývoje procesů ve společnosti.

Životní cyklus procesu

Firemní procesy se neustále vyvíjí a je třeba je dále optimalizovat a zlepšovat tak svou efektivitu a výkon, stejně jako efektivitu a výkonnost lidí, kteří je využívají pro svoji každodenní práci. Moderní BPM systémy k tomu dávají vhodné nástroje, které pomáhají procesy rozvíjet a udržovat jejich životní cyklus stále v běhu a aktuálnosti. V neposlední řadě pak také pružně a dynamicky reagovat na všechny požadované úpravy a změny. Samotný životní cyklus lze pak rozdělit do 4 hlavních etap:

  • Analýza procesů slouží k získání informací o procesech. Jedná se o první a velice důležitý krok, kdy business analytik připraví mapu procesu reflektující TO-BE stav ve společnosti. Často je velice efektivní v rozumné míře přizpůsobit lidské aktivity a procesy charakteristickým vlastnostem BPM sytému, a dosáhnout tak větší úspory a efektivity než při přesném „kopírování“ již zažitých human procesů. Následujícím dílčím krokem je simulace navrženého procesu v simulačním nástroji a zjištění případných issues (úzká místa, zdroje) ještě před samotnou implementací procesu. A to citelně šetří náklady.
  • Implementace probíhá na základě již zanalyzované a nasimulované mapy procesu, včetně všech aktivit. Předpřipravená mapa procesu se naimportuje do implementačního nástroje, doplní se případné custom aktivity, GUI a celek je pak připraven k nasazení.
  • Vykonávání procesů - v této fázi se procesy, které byly naimplementovány po předchozí analýze a simulaci, nasazují do praxe a produkčního prostředí.
  • Monitorování procesů – v této fázi sledujeme běh procesů na reálných datech a s reálnými lidmi, výstupy pak používáme pro následnou analýzu a optimalizaci procesů. Jednotlivými optimalizačními iteracemi pak společnost zvyšuje efektivitu svých procesů, snižuje náklady (např. potřebné zdroje) a zvyšuje produktivitu. 
Konic Minolta


Dobrý partner, skvělá návratnost

BPM systémy jsou pro moderní finanční společnosti v dnešní době takříkajíc nutností. Volbou vhodného implementačního partnera lze v relativně krátkém čase nasadit BPM systém pro klíčové procesy společnosti a dosáhnout návratnosti celé investice v časovém horizontu tří až pěti let.

Vojtěch Havránek, Konica Minolta Business Solutions CZ Vojtěch Havránek
Autor článku je ředitelem divize ECM ve společnosti Konica Minolta Business Solutions CZ
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.