facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 9/2016 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánováníHSINa současném trhu v ČR není mnoho softwarů, které poskytují systémovou podporu v oblasti bezpečnosti objektů. Dobře navržené softwarové řešení bezpečnosti objektů se soustřeďuje na podporu krizového řízení a zajištění kontrol opakovaných revizí bezpečnostních prvků v dané budově či areálu. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků.


V lepším případě je softwarové řešení bezpečnosti objektů lehce propojitelné nebo modulově rozšiřitelné o systém pro podporu facility managementu, především s využitím pasportizačních dat. Systém by měl obsahovat informace o zabezpečení prostor, havarijním a požárním plánování a aktuálním pohybu osob v budově. Zvolený software by měl umět:

  • evidovat prvky bezpečnosti jako jsou čidla EPS/EZS, hlásiče, kamery, bezpečnostní dveře, mříže, hasicí přístroje, hydranty apod.
  • sledovat sklady hořlavin a nebezpečných látek
  • vytvářet a udržovat PO dokumentace, únikové plány a informace o přístupových komunikacích
  • realizovat přístupový systém (RFID čipy) a mít přehled o docházce
  • řešit požární bezpečnost, plány evakuace
  • zaručit zajištění ochrany a bezpečnosti, podporu ostrahy
  • zajistit propojení s bezpečnostními systémy

V krizových situacích (poruchové stavy, průmyslové havárie, požáry) přichází nutnost rychlého přístupu k informacím o stavu a rozmístění havarijních systémů, velkou důležitost má také dobrá dostupnost předepsaných pravidel. Při dobře nastaveném a správnými daty naplněném systému, je následná komunikace efektivnější a vede ke zdárnému řešení dané krizové situace.

Softwarové řešení bezpečnosti objektů tedy umožňuje provádět analýzy a hodnocení rizik na základě relevantních a důvěryhodných informací, díky mapovým a textovým výstupům významně usnadňuje tvorbu a průběžnou aktualizaci havarijní dokumentace.

Hlavními výstupy jsou generované mapy havarijních plánů a agregace všech bezpečnostních dokumentů, které jsou průběžně ukládány. Struktura informací a výstupů je uzpůsobena požadavkům platné legislativy kladeným na právnické osoby v oblasti krizového řízení (jedná se především o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

Přínosy popisovaného řešení:

  • rychlá dostupnost elektronické dokumentace a grafických informací o bezpečnostních prvcích
  • podpora aktivní i reaktivní údržby klíčových částí, které mají dopad na bezpečnost budov a areálů
  • sledováni termínů revizí bezpečnostních prvků (např. hasicí přístroje, různá čidla) a archivace dokumentů o provedené revizi v digitální podobě
Jakub Hradil Jakub Hradil
Autor článku je obchodním manažerem pro řešení AMI ve společnosti HSI, spol. s r. o., která je členem skupiny Unicorn.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.