facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2010 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Comes Maintenance pro řízení údržby v podnikuHledáte-li systém pro řízení údržby podniku, pak COMES Maintenance je jedno z vhodných, přátelských a komfortních řešení. Obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci údržby, umožňuje vést sklad náhradních dílů a poskytuje přehled o činnostech údržby v organizaci včetně přehledů klíčových ukazatelů a souvisejících statistik či protokolů.


COMES Maintenance využívá modulu COMES Modeller výrobního informačního systému COMES. I proto je jednoduše doplnitelná o speciální uživatelské funkce včetně vazby na jiné systémy implementované v podniku (docházka pro synchronizaci pracovníků, celopodnikové IT/ERP pro synchronizaci dat či náhradních dílů a jejich objednávání).

Přátelská konfigurace

COMES Maintenance umožňuje definovat zdroje potřebné pro údržbu (lidské, materiální) a předmět údržby (zařízení). Je také možné vytvořit vazbu na externí systémy pro synchronizaci dat (pracovníci, náhradní díly).
Konfigurace je členěna do částí (obr. 1):

 • Správa lidských zdrojů (pracovníci údržby, externí firmy zajišťující údržbu). Součástí je tvorba uživatelsky definovaných skupin (např. údržba strojní, údržba elektro) s uživatelsky definovanými vlastnostmi jednotlivých skupin (např. kontaktní informace, kvalifikace).
 • Správa zařízení, která podléhají údržbě, s možností definice hierarchie zařízení (dle konkrétní struktury v daném výrobním podniku). Zařízením je možno přiřazovat jak předdefinované vlastnosti, tak i externí dokumenty (obrázky, výkresová dokumentace, SOP pro údržbu, …).
 • Správa nástrojů a náhradních dílů s vazbou na sklad náhradních dílů. 
   
Obr. 1: Příklady konfiguračních formulářů
Obr. 1: Příklady konfiguračních formulářů.

Plánování údržby

COMES Maintenance nabízí automatické i ruční plánování údržby, kalibrací a kontrol (obr. 2). Platforma COMES podporuje možnost vytvoření automatické vazby na jednotlivá zařízení podléhající údržbě (přenosy dat z řídicích systémů těchto zařízení). Příkladem může být získávání skutečně naběhaného času (motohodin) zařízení pro prediktivní údržbu. Perioda údržby je nastavitelná u každého zařízení. Uživatelské plánování umožňuje ruční zadání požadavků na provedení údržby.

Obr. 2: Příklady oken pro plánování údržby
Obr. 2: Příklady oken pro plánování údržby

Plán údržby využívá v konfiguraci systému definovanou hierarchii zařízení a skupiny údržby a je zobrazován pomocí Ganttova diagramu. Automatické plánování probíhá periodicky (preventivní údržba), nebo na základě motohodin a poruchových hlášení (alarmů) řídicího systému (prediktivní údržba). Jednotlivé požadavky na údržbu prochází v systému definovaným životním cyklem (obr. 2). Pracovníci údržby mohou být o požadavcích na provedení údržby informováni prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Plánování údržby je možno provázat s funkčností operativní plánování výroby, zákazníky často požadovanou funkčností výrobního informačního systému COMES.

Přehledy a protokoly

COMES Maintenance obsahuje standardní protokoly. Další uživatelské protokoly lze doplnit prostředky výrobního informačního systému COMES. Mezi standardní protokoly patří:

 • Plán údržby zobrazený Ganttovým diagramem nebo tabulkou s filtrováním přes časový interval od-do, zařízení, skupin údržby.
 • Protokol o provedení údržby – seznam všech záznamů o provedených údržbách s možností jejich filtrování (filtr podle data údržby, názvu udržovaného zařízení, údržbáře) a možností zobrazení detailních informací o provedení údržby.
 • Statistika zařízení podléhajících údržbě s možností výběru zařízení a období. Obsahem protokolu je: četnost údržeb zařízení, průměrná doba trvání údržby, datum posledního provedení údržby, průměrné náklady na údržbu zařízení, celkové náklady všech údržeb daného zařízení.
 • Statistika vytíženosti pracovníků údržby s možností výběru pracovníka a období. Obsahem protokolu je: počet vyřešených úkolů, počet nevyřešených úkolů, celková doba strávená údržbou, vytíženost pracovníka za zvolené období.

Sklad náhradních dílů

COMES Maintenance umožňuje definovat fyzické a logické sklady a v rámci skladu skladové pozice. Počet definovaných skladů není systémem omezen. Skladové položky jsou zobrazovány souhrnně v přehledové tabulce s možností filtrování dle skladu a vybraného řetězce, nebo detailně pomocí karty položky s detailními informacemi o položce (obr. 3). Na skladové položky je možno vystavovat objednávky, provádět skladové operace (příjmy, výdeje, převody) a skladové uzávěrky a inventury. Součástí skladu jsou protokoly skladových pohybů a inventurní protokoly. Sklad podporuje identifikaci pomocí čárových kódů i jiných systémů značení (2D, RFID).

Obr. 3: Příklad specifikace skladové položky
Obr. 3: Příklad specifikace skladové položky

Souhrnně o COMES Maintenance

Systém nabízí uživatelům efektivní a přátelské řízení údržby, využívá moderní IT technologii, uživatelským klientem je Internet Explorer. To uživatelům umožňuje transparentní přístup k informacím jak uvnitř podniku, tak ze vzdáleného přístupu. Velkou předností je možnost propojení na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho komplexními MES funkčnostmi (např. sběr a vyhodnocování výrobních dat) umožňující komplexní řízení údržby a výroby podniku.
COMES Maintenance poskytuje uživateli:

 • jednoduchou definici zdrojů a předmětu údržby s možností hierarchického členění
 • přátelské plánování údržby v různých režimech, možnost prediktivní údržby
 • evidenci provedených úkonů
 • vedení skladu náhradních dílů
 • komunikaci s externími systémy (řídicí systémy technologií, podnikový IT systém ERP aj.)
 • přehledy, statistiky a protokoly.


Ing. Roman Brázda a Ing. Vlastimil Braun působí ve společnosti COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Kontakt
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
www.compas.cz
Nádražní 610 / 26
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 567 567 111
fax: +420 567 567 112
e-mail: compas@compas.cz

Roman Brázda, Vlastimil Braun

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.