facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 10/2006 , ERP systémy

Podnikové informační systémy na Invexu 2006

-red-


Letos bude nabídka ekonomických a informačních systémů na Invexu především ve znamení řešení pro malé a střední podniky.


SAP Business One

Dokladem může být expozice společnosti SAP, která se bude na Invexu prezentovat zejména prostřednictvím svých partnerů dodávajících řešení SAP Business One určené právě pro menší společnosti. Jednotliví partneři zde seznámí návštěvníky nejen s klíčovými vlastnostmi a funkcemi tohoto úspěšného řešení, ale představí i v praxi realizované projekty v České republice.

Cígler Software – Money S3

Ucelenou rodinu podnikových systémů pro menší firmy nabídne i expozice společnosti Cígler Software. Hlavním produktem bude tradičně Money S3. Vedle něj budou představeny aktuální verze produktů navazujících řešení: manažerský systém Analyst S3, systém řízení lidských zdrojů Target S3, daňová kancelář TaxEdit S3, systém řízení zákaznických vztahů CRM S3 a právní systém Paragrafin S3. Přímo v akci zde budou prezentovány i registrační pokladny pro obchody a restaurace, včetně počítačového řešení pokladen pomocí softwarové registrační pokladny Money S3 Kasa a fiskální tiskárny.
Pro návštěvníky z řad větších společností jsou připraveny prezentace systémů integrovaného softwarového řešení Microsoft Dynamics NAV. Bonbónkem expozice Cígler Software pak bude soutěž Účetní roku, jejíž finále proběhne ve středu 11. října přímo na brněnském výstavišti.Portál
Ilustrační foto – Invex 2005
Ilustrační foto – Invex 2005
Ilustrační foto – Invex 2005


LCS – Helios

Řešení pro všechny velikosti podniků naleznou návštěvníci v expozici společnosti LCS, která bude opět patřit k dominantám pavilonu V, kde je už tradičně těžiště nabídky podnikových informačních systémů na Invexu. Letos zde bude možno shlédnout inovované verze všech tří hlavních produktů LCS. Všechny produkty LCS se zde budou prezentovat pod svými novými názvy – Helios Green, Helios Orange a Helios Red – s řadou technických a funkčních inovací v nových verzích všech tří systémů.

Helios Green nabídne kromě vylepšeného uživatelského rozhraní také nový modul Výroba, který je výsledkem intenzivní spolupráce LCS s partnerskými společnostmi ASV Náchod a Gatema. Modul je určen pro všechny výrobní firmy, které se zabývají kusovou či sériovou, nebo zakázkovou výrobou. Pokrývá celou problematiku výroby od plánování přes technickou přípravu, kalkulace a řízení výrobních procesů až po ekonomiku výroby. Silnou zbraní nového modulu by se mělo stát plánování kapacit a lhůtové plánování MRP s možností nejen tvorby grafů, ale i dalších metod vizualizace dat, jako například zobrazení časové osy.
Dalších drobných inovací systému LCS Noris, respektive Helios Green je celá řada. A to jak inovací technologických (podpora nové verze platformy .NET a MS SQL Serveru 2005), tak i funkčních. Například v modulu Účetnictví přibyla možnost elektronického podávání přiznání k DPH, v Majetku přibyly nové typy pohybů, z řady změn v modulu Sklad jsou asi nejzajímavější nové možnosti meziskladových převodů.

U systému Helios Orange budou k vidění vylepšené moduly Workflow a EDI konektor, jednoduché řešení pro správu dokumentů a řada dalších vylepšení. Například pro finanční manažery je určen nový modul Řízení peněžních toků. Pomocí tohoto modulu si manažer zobrazí předpokládaný stav finančních prostředků na období v krátké budoucnosti a může tak lépe plánovat práci s těmito prostředky. Informace k sestavení přehledu jsou získávány z faktur, či přímo ze salda v účetnictví. Systém umožňuje promítnutí platební morálky jednotlivých odběratelů do této predikce, zahrnutí odhadu mezd a případné ruční doplnění individuálních peněžních toků.
Velmi užitečnou novinkou je podpora práce s dodatečnými náklady. Každý uživatel ekonomického systému totiž jistě zažil situaci, kdy se při pořízení zboží objevily další související náklady, které je nutné zpětně promítnout do ceny pořízení tohoto zboží. Související náklady, které jsou známé v době pořízení, jsou běžné a jejich promítnutí do finančního stavu skladu zvládá většina informačních systémů. Jiná situace bývá u zpracování dodatečných nákladů, které byly zjištěny v současnosti a souvisejí se zbožím pořízeným v minulosti. Systém Helios Orange nově nabízí sofistikované řešení bez zásahu do původního dokladu a tím způsobeného rizika účetního nesouladu.
Dalším vylepšením, které se týká hlavně faktur, je podpora tzv. zádržného. U některých stavebních smluv je definováno zádržné, představující většinou 10 % celkové částky, které odběratel zaplatí až v okamžiku splnění podmínek stanovených ve smlouvě (např. kolaudace, splnění podmínek garance apod.) V systému Helios Orange je nyní možné zádržné zadávat, a to i více položek zádržného, a samozřejmě také účtovat.
Inovace se dotkly i modulu Finanční analýza, který umožňuje manažerům získávat důležité informace pro strategické rozhodování a řízení firmy. Pro zpříjemnění práce s tímto modulem byla zjednodušena definice ukazatelů finanční analýzy s možností odkazů do již existujících výkazů. Další novinkou je přidání více než stovky nadefinovaných ukazatelů, aby uživatelé nemuseli tyto ukazatele sami definovat, ale pouze upravili tyto předdefinované. Novinkou je i možnost rozpouštění režijních nákladů na jednotlivá střediska, zakázky či nákladové okruhy.

V systému Helios Red přibyl nový modul Zakázky a výrazně se rozšířily možnosti exportování a výstupních formulářů. Změnilo se také uživatelské rozhraní, zejména možnost jeho skinování. Nutno však podotknout, že se stávající uživatelé v nové verzi neztratí. Rozložení menu, stromová struktura, filozofie práce s produktem a funkční klávesy jsou totiž zachovány.
Velmi důležité je také rozšíření elektronické komunikace s orgány státní správy prostřednictvím Portálu veřejné správy. Předchozí verze ještě pod názvem LCS SIS dokázala z modulu Mzdy posílat elektronicky evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky a odhlášky na sociální pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). Nová verze rozšiřuje možnosti tohoto moderního způsobu komunikace se státní správou i na přiznání k DPH a přiznání k dani z příjmu. Podmínkou používání této funkce je samozřejmě registrace na PVS a vlastnictví elektronického podpisu.


Ilustrační foto – Invex 2005
Ilustrační foto – Invex 2005


Aktis – ABRA

Také Aktis letos opět představí na Invexu řadu novinek určených pro malé, střední i velké společnosti. Mezi nejzajímavější patří zcela nový nástroj na podporu manažerského rozhodování založený na technologii OLAP, který dokáže přehledným způsobem integrovat, zpracovat a zobrazit data a informace z nejrůznějších firemních procesů. Z dalších novinek se návštěvníci stánku společnosti Aktis mohou těšit například na modul pro podporu registračních pokladen, nástroj pro podporu zpracování nabídkových dokumentů a modul Schvalování dokladů, který větším firmám usnadní a zpřehlední schvalovací procesy nebo agendu pro sledování a řízení vytíženosti kapacit. Naopak nejmenším firmám a živnostníkům je určen nový samostatný produkt ABRA G1, který obsahuje daňovou evidenci a základní nástroje pro správu účetnictví malé firmy.

DC Concept – QI

Společnost DC Concept, která bude opět patřit mezi největší vystavovatele v pavilonu V, letos představí řadu inovací svého informačního systému QI včetně nových modulů pro oblast potravinářství a nástrojů pro podporu procesního řízení. Prezentována bude podpora webových služeb a modul QI Internet Konektor, který umožňuje přenesení aplikace QI do prostředí internetu. K vidění bude i živá ukázka vykazování výroby v praxi a napojení IS QI s vážními systémy.


Ilustrační foto – Invex 2005
Ilustrační foto – Invex 2005


J.K.R. – BYZNYS Win

Společnost J.K.R. představí na Invexu nejnovější verzi svého klíčového produktu BYZNYS Win, který je rozšířen o nové části a funkce. Například modul Excellent – statistické výkazy poskytuje ve standardní podobě deset nejčastějších statistických výkazů. K základní definici nabízí systém uživateli komfortní nástroje pro parametrizaci výpočtů. Uživatel pouze definuje, které účty načítat do jednotlivých řádků statistických výkazů, obrat nebo zůstatek je načten automaticky. Systém je samozřejmě připraven i pro tvorbu dalších vlastních výkazů.
Do systému BYZNYS Win byly nově implementovány i funkční okruhy řešení problematiky fiskálních tiskáren, podpora elektronického podpisu při generování ze sestav a v centru sdílení dokumentů, centrální obnova všech databází systému současně, workflow tzv. dokladové události a rezidentní střediskové zpracování pro uživatelské subjekty s rozsáhlou strukturou
Zároveň budou představeny nové verze modulů:
  • Výroba – nabízí novou funkcionalitu pro poloautomatické přerušování výroby na nevýrobních pracovištích,
  • Doprava – modul Mapy je rozšířen o funkce vyhledávání tras umožňující vytváření plánu jízdy z interní integrované databáze měst a obcí ČR,
  • OLAP – uživatelské nastavení multidimenzionálních pohledů,
  • Excellent – nové nástroje pro tvorbu finanční analýzy dle IFRS a US GAAP,
  • Internetový obchod iBYZNYS – nově nabízí jazykové mutace menu, optimalizaci pro vyhledávače a vylepšenou off-line komunikaci s centrální databází BYZNYS Win.


K velké skupině českých výrobců informačních systémů, kteří se letos představí na Invexu, patří také společnost OKsystem. Ta zde letos bude prezentovat především nové softwarové produkty pro komerční sféru:
  • OKbase – programové vybavení pro komplexní správu lidských zdrojů,
  • OKsmart – software pro integraci kryptografických čipových karet do operačních systémů Windows a Linux.
Specializované systémy pro státní správu a samosprávu na platformě informačního systému GINIS představí společnost Gordic.

Společnost BM Servis bude prezentovat vývoj svého klíčového produktu, informačního systému Bílý Motýl, který posiluje zejména v oblasti procesního řízení a workflow. Pro návštěvníky z podniků provozující zemědělskou výrobu bude jistě zajímavým produktem specializovaný informační systém ZeMAN – zemědělský manažer.

Informační systém I6, který oslovuje zejména pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru představí společnost Cybersoft.

S novými verzemi produktů 602Office a 602XML se mohu návštěvníci seznámit v expozici společnosti Software602.
Ze zahraničních firem, dodavatelů podnikových IT řešení, můžeme uvést například rakouské firmy BMD Systemhaus a Mesonic, které expandují do České republiky. BMD Systemhaus představí své kompletní portfolio podnikových řešení, Mesonic bude opět na Invexu vystavovat společně s partnery v České republice a společně představí nově lokalizovaný ERM/CRM software WINLine.
Ilustrační foto – Invex 2005
Ilustrační foto – Invex 2005


IBM Systems Truck

Přestože nabídka podnikového softwaru bude na Invexu bude tradičně koncentrována především do pavilonu V, přijdou si zájemci o IT řešení na své i v dalších pavilonech. A nejen v nich. Například společnost IBM si pro svou expozici na Invexu zvolila netradiční prostor – speciálně upravený kamion IBM Systems Truck zaparkovaný v prostoru mezi pavilonem B a E . Poběží zde například praktické ukázky vzdáleného managementu systému IBM BladeCenter, správy serverů pomocí softwarového nástroje IBM Director či virtualizace pomocí řešení VMware. Ze široké nabídky IBM softwaru budou představeny nové komunikační technologie Lotus Sametime 7.5.

Celková nabídka podnikových IT řešení bude tedy letos na Invexu opravdu velmi bohatá.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.