facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 12/2011 , ERP systémy

Operační program ICT v podnicích

Čtvrtá a možná poslední možnost, jak získat prostředky pro rozvoj společnostiNa začátku nového roku budou mít vybraní zájemci opět možnost žádat o dotace z EU na nákup informačních a komunikačních technologií. Jedná se již o čtvrtou možnost získání zajímavých finančních prostředků pro rozvoj společností. A vzhledem k tomu, že budoucnost dotací je nejistá, půjde nejspíš o poslední příležitost si přilepšit. Pojďme si tedy shrnout, komu je výzva určena a na co konkrétně můžete dotaci čerpat.


Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci budou moci žádat malé a střední společnosti (tzn. ty, které mají méně než 250 zaměstnanců a jejichž obrat nepřesahuje padesát milionů eur) působící ve zpracovatelském a výrobním sektoru, dále pak společnosti působící v oboru ICT a v oboru stavebnictví. Smůlu mají společnosti, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou, ocelářstvím, výrobou lodí nebo uhelným průmyslem – ty jsou z možných příjemců dotace vyloučeni.
Dotace pro malou společnost tvoří až šedesát procent z celkových nákladů projektu (v Plzeňském a Jihočeském kraji padesát procent). Střední společnost pak dosáhne na padesát procent z celkových nákladů projektu (v Plzeňském a Jihočeském kraji to bude pouze čtyřicet procent). Důležitou informací je, že projekt není možné realizovat na území hlavního města Prahy.

eurofinance

Jaké projekty budou podporovány?

Dotaci bude možno získat na mnoho aktivit, od pořízení hardwaru, softwaru a souvisejících služeb přes práci expertů nebo přístup k databázím až po zavedení ERP systémů pro řízení různorodých podnikových činností. Jádrem případného projektu musí být pořízení již zmiňovaného nového softwaru a hardwaru souvisejícího například s rozšířením stávající provozovny žadatele, rozšířením výrobního sortimentu o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu. Mezi další z podporovaných aktivit pak patří následující typy projektů:

  • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků,
  • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů,
  • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení,
  • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií,
  • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích.

Není podporována prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního programového vybavení, pokud se nejedná o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného systému, které vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Dále z programu nelze podpořit samostatné pořizování nebo rozšiřování stávajícího hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend.

Nejčastější otázky týkající se dotací na IT projekty

Proč se v souvislosti s dotacemi na IT projekty nyní mluví o poslední příležitosti?
V současné době pomalu končí dotační období pro rok 2007 až 2013, znamená to, že například program ICT v podnicích bude vyhlášen zřejmě už pouze jednou, některé další programy právě nyní končí, nebo už byly ukončeny. Případný žadatel má tedy pomyslný poslední pokus, kdy se o dotace může ucházet.

Jak náročná je příprava registrační žádosti?
Registrační žádost obsahuje pouze stručný popis projektu a základní informace o žadateli. Dále je nutné doložit informace pro finanční rating žadatele – jedná se o účetní výsledky společnosti za poslední dva roky. Příprava registrační žádosti je tedy poměrně velmi jednoduchá, klíčové jsou informace o celkových nákladech projektu, požadované dotaci a termínu ukončení projektu. Tyto informace zpravidla nelze v plné žádosti již měnit.

Jaká je minimální velikost projektu?
Velikost dotace byla v poslední výzvě stanovena na 0,35 až 20 milionů korun. Pokud bychom tedy brali malou společnost, u které tvoří dotace šedesát procent z celkových nákladů projektu, bavíme se o celkovém rozpočtu zhruba šest set tisíc. U střední společnosti (tzn. maximálně padesátiprocentní dotace) musí minimální náklady projektu činit sedm set tisíc korun.

Mohu z dotací hradit některé náklady zpětně?
Ne, případný termín uznatelných nákladů vzniká v momentě schválení registrační žádosti. Veškeré náklady vzniklé před tímto datem nemohou být do nákladů připravovaného projektu zahrnuty.

Kvalitně napsaná žádost – polovina úspěchu

Řada z vás již možná má zkušenosti s tím, jak probíhá proces podání žádosti o dotaci, ale přesto není na škodu si ho ve stručnosti zopakovat. Samotná žádost o dotaci se předkládá ve dvou krocích. V tom prvním žadatel předloží jednoduchou registrační žádost sestávající z informací pro identifikaci žadatele, stručného popisu podnikatelského záměru a z dat pro ekonomické oddělení žadatele. V případě schválení registrační žádosti musí zájemce o dotaci předložit plnou žádost do tří měsíců. Ta již musí obsahovat podrobné informace o samotném žadateli, navrhovaném ICT řešení atd.
Nejvíce šancí na úspěch má takový projekt, který má prokazatelně významný vliv na přímé zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, představuje strategickou investici do rozvoje firmy a v důsledku povede k výraznému zlepšení hospodářských výsledků podniku. Naopak nejméně jsou podporované projekty, kdy žadatel neprokázal dostatečně přínosy a dopady projektu, nelze určit vliv projektu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku nebo uvedené přínosy a dopady projektu jsou velice nízké a nevýrazné. Projekt je dále hodnocen dle kvality navrženého řešení, předpokladu udržitelnosti výstupů projektu nebo dle zkušeností žadatele v oblasti zavádění ICT. Pokud chce žadatel uspět, měl by tedy dbát nejen na kvalitní přípravu samotného projektu, ale rozhodně by neměl podcenit ani zpracování dotační žádosti. Ta totiž mnohdy bývá kamenem úrazu. Řada společností proto raději využívá služeb odborníků, kteří jim se sepsáním dotační žádosti pomáhají. Jejich šance na úspěšné získání dotace se tak několikanásobně zvyšuje a zároveň jim tato forma spolupráce šetří čas.

eurofinance

 

ICT v podnicích v minulých letech

O operační program ICT v podnicích projevily české firmy velký zájem ve všech třech předchozích výzvách. Dohromady bylo do tohoto programu podáno 1 798 žádostí, z toho bylo 693 projektů vyřazeno a 912 projektů dotaci úspěšně získalo. U zbylých projektů ještě probíhá hodnocení. Minimální velikost dotace byla v minulých výzvách stanovena na 350 tisíc korun, maximální velikost pak na dvacet milionů korun. Dohromady měli žadatelé k dispozici dvě miliardy korun. Nenechte si tedy ujít jednu z posledních příležitostí, jak získat dotaci. Za zkoušku to určitě stojí.

Jiří Čížek
Autor článku, Jiří Čížek, je projektový manažer a odborný konzultant v oblasti dotací ve společnosti ECS Eurofinance.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.