facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2022 , ERP systémy , Automobilový průmysl

Co mají společného cloudová agilita a transformace automobilového průmyslu?

David Zeman


Narušení globální ekonomiky způso­bené pandemií covidu přinesl firmám jeden důležitý poznatek. K získání větší odolnosti a schopnosti přizpů­sobit se rychlým změnám je nepo­stradatelná vyšší úroveň flexibility a agility. A to platí i dnes, kdy čelíme nedostatku surovin, úzkým místům v dodavatelském řetězci a novým očekáváním zákazníků.


Elektromobilita, čipy, Ukrajina…

Automobilovému průmyslu způsobil nedostatek polovodičových čipů v roce 2021 ztrátu příjmů ve výši více než 200 miliard dolarů, což odpovídá přibližně 11,3 milionu nevyrobených aut, uvádí studie Motortrend. Jiní analytici předpovídají, že dalším dopadem nedostatku čipů a ukrajinské krize by mohlo být zpoždění výroby dalších 7 milionů aut v roce 2022 a 1,6 milionu v roce 2023. Než se trh s automobily dostane na úroveň z doby před pandemií a před čipovou krizí, může se psát rok 2025.

Další tlak na automobilový průmysl vytvářejí požadavky zákazníků na elektrická nebo hybridní vozidla, změny v nákupním chování, nové zkušenosti uživatelů a inovace. Podniky z odvětví automotive tak musí být schopny rychle reagovat, měnit zdroje a alokovat prostředky na nově vznikající priority. Agilita se musí stát celopodnikovou strategií, která začíná na vrcholu organizace a je aplikována směrem dolů.

Oblasti, které tlačí na větší agilitu

  1. Inovace produktů. Masivní produktové změny byly na obzoru již dlouho před pandemií a zůstávají nadále vysoce prioritní. Dopad transformačního konceptu CASE (propojené, autonomní, sdílené a elektrifikované) ovlivňuje celé odvětví, které musí držet krok s konstrukčními a provozními změnami a se stále se zkracujícím životním cyklem výrobků.
  2. Spolupráce. Procesy v oblasti designu se týkají konstruktérů, průmyslových designérů, dílenských provozů, nákupu a dodavatelského řetězce. Sdílení nápadů, návrhů, výkresů CAD a změnových řízení v rámci celého podniku vyžaduje výkonné nástroje pro spolupráci a digitální platformy.
  3. Zkušenosti zákazníků. Uživatelský (resp. řidičský) zážitek prošel zásadní proměnou, neboť i vozy nižší a střední cenové kategorie jsou nyní vybaveny rostoucí škálou nadstandardních prvků. Stále více bonusových výbav se nyní stává standardem a spolu s rostoucí komplexností elektronických systémů vyžadují mnohem vyšší úroveň obchodní flexibility a odpovídající agilnější technologická řešení.
  4. Odolnost dodavatelského řetězce. Výrobci a dodavatelé se snaží najít novou rovnováhu mezi dostupností lokálních či regi­o­nál­ních zdrojů a finančními a množstevními výhodami globálně distribuovaného dodavatelského řetězce. Mnozí přehodnocují strategie typu just-in-time a zvyšují minimální úroveň bezpečnostních zásob, aby se vyhnuli jejich nedostatku.
  5. Vývoj a výroba na zakázku. Pro subdodavatele je klíčové, aby si osvojili výrobní procesy ve smíšeném režimu a byli schopni více spolupracovat se zákazníky na specifikacích a konstrukčních detailech. Konfigurátory typu CPQ pomáhají zefektivnit řízení poptávky po vysoce konfigurovatelných výrobcích a urychlit generování nabídek a podrobných specifikací.

Cloud jako reakce na neustálé změny

V době, kdy covid-19 narušil dodavatelské řetězce, si podniky uvědomily nutnost rychlé reakce na měnící se podmínky a úlohu a vysokou hodnotu cloudových řešení. S nedostatkem čipů, událostmi na Ukrajině a energetickou krizí nabývá agilita na dalším významu. Tolik vyhlížená „nová normalita“ nakonec může být jen neustále se měnící prostředí plné překvapivých událostí.

Kdo přechází na cloud

V posledních dvou letech zaznamenala společnost Infor prudký nárůst zájmu o cloudová řešení, a to i v obvykle konzervativních regionech a odvětvích. Mezi evropskými subdodavateli do automobilového průmyslu to byly například:

  • Joyson PlasTec – německý dodavatel plastových dílů na bázi vstřikování plastů implementuje Infor CloudSuite Automotive s cílem rychle reagovat na změny na extrémně konkurenčním trhu.
  • ZANINI Auto Group – globální výrobce plastových komponent a poklic s centrálou ve Španělsku nasazuje Infor CloudSuite Automotive ve svých závodech po celém světě, mj. s cílem ušetřit za provoz a údržbu on-premise ERP řešení.
  • Aircom Automotive – polský dodavatel sad na opravy pneumatik nadsadil Infor CloudSuite Automotive, aby podpořil svou mezinárodní expanzi.

Přijetí pokročilých, předkonfigurovaných moderních řešení nasazených v cloudu pomůže společnostem rychle reagovat na nové výzvy, a dokonce je předvídat, jakmile se objeví. Vysoce agilní, odvětvově-specifická ERP řešení a další cloudové technologie podnikových procesů pomáhají automobilovým společnostem správně reagovat na změny v dynamicky se měnícím světě.

David Zeman David Zeman
Autor článku je obchodním ředitelem Infor Eastern Europe.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.