facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2023 , E-commerce B2B/B2C

Kdo se bojí, nesmí do e-commerce aneb investice v době krize

Petr Krakowczyk


Válka, růst cen energií, vysoká in­flace i post­co­vi­dové změny nákup­ního chování zákazníků – to vše jsou příčiny historicky prvního mezi­ročního poklesu české e-commerce, jejíž tržby se dle dat Heureky a APEKu snížily o 12 %. Pokud k tomu přičteme přeskladněné e-shopy a snižující se ochotu investorů financo­vat nové projekty, je pochopitelně složité vidět příležitosti vyplývající z této krize. Nejsou to ovšem právě krize, které vytvářejí nejen poražené, ale i vítěze? Nenastal právě teď správný čas investovat do inovací a utéct před konkurencí?


Ve srovnání se stabilními a předvídatelnými růsty obratů online ob­chod­ní­ků, které se od roku 2015 až do roku 2021 nepřetržitě zvyšo­va­ly tempem okolo 15–20 % (s mimořádným 26% covidovým nárůs­tem mezi roky 2019 a 2020, kdy se spotřebitelé hromadně přesunuli z kamenných prodejen do onlinu), je letošních –12 % opravdovým šokem pro mnohé z nich. Po raketovém růstu během dvou covido­vých let řada e-shopů přehnaně investovala do navýšení interních týmů, kapacit skladů i skladových zásob samotných. V minulém roce se tak museli vypořádat se situací, kdy jejich náklady rostly, ale tržby se naopak snižovaly. Proto není překvapením, že i někteří největší hráči českého a slovenského trhu byli nuceni reagovat zastavením investic do inovací, nebo dokonce propouštěním.

Krize může urychlit digitální propast mezi lídry a menšími hráči

Jedno procento největších e-shopů je aktuálně zodpovědné za více než 90 procent obratu celého trhu. Dlouhodobě očekáváme, že tento trend bude dále posilovat a e-commerce ovládnou velcí hráči. Nicméně aktuální situace, kdy opatrnost investorů směrem k malým a středním e-shopům významně roste, opět nahrává největším e-shopům na trhu a eskaluje celý proces ovládnutí trhu. Vzhledem ke své hodnotě totiž mohou na rozdíl od malých a středně velkých e-shopů získat další finanční prostředky od investorů, přerozdělit své rozpočty tak, aby v určitých segmentech omezili své výdaje, a následně pokračovat ve značných investicích do inovací, čímž ještě podstatněji navýší svou konkurenceschopnost.

Ztráta jednoho generuje růst pro někoho jiného

Uvědomovat si obchodní příležitosti vznikající z této krize neznamená totéž, jako je umět využít. Naše dlouholeté zkušenosti s velkými českými i slovenskými e-shopy ukazují, že smysluplné investice je potřeba dělat kontinuálně. Nejúspěšnější firmy investují nejvíce právě v dobách krize. Získávají tím náskok před konkurencí, jsou díky nim odolnější a z dlouhodobého pohledu si tím snižují náklady na online obchodování.

Z dat společnosti McKinsey & Company vyplývá, že společnosti, které si udržely své inovační zaměření i během finanční krize v roce 2009, v konečném důsledku překonaly průměrný tržní růst o více než 30 procent a v následujících třech až pěti letech nadále dosahovaly zrychleného růstu.

Potvrzují to i naše data, když porovnáme tržby e-shopů velkých kamenných hráčů investujících průběžně do rozvoje, tak mezi roky 2020 a 2022 (které jsou srovnatelné svou velikostí) rostly o 15 % i přes to, že tržby e-commerce trhu stouply pouze o 0,5 %.

Odložení investic se prodraží

Pozastavení podpory růstu inovováním a „hrou na jistotu“ mohou obchodníci dojít ke krátkodobému řešení, které je může ohrozit nejen z pohledu omezení konkurenceschopnosti, ale také z pohledu financí, které budou muset v budoucnu vynaložit. Ceny e-commerce technologií stouply za posledních pět let o desítky procent, a to hlavně z důvodu podstatného zvyšování mezd programátorů i stoupající komplexity nástrojů a projektů samotných. Odkládání těchto investic se tak může v následujících letech výrazně prodražit, nehledě na to, že vám konkurence může ujet o parník.

Petr Krakowczyk Petr Krakowczyk
Autor článku je marketingový ředitel společnosti Shopsys.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.