facebook LinkedIN LinkedIN - follow


abcSuite pro datové schránky

-ca-


Společnost aplis.cz, a.s. nabízí ucelené a efektivní řešení pro oboustrannou komunikaci organizací s datovými schránkami – modul abcSuite pro datové schránky.


Řešení abcSuite pro datové schránky je plnohodnotným uživatelským rozhraním pro datové schránky a poskytuje komplexní nástroje pro práci s datovými zprávami v souladu s platnou legislativou, od stahování datových zpráv z datové schránky včetně technického zajištění zákonem dané kontroly při přijmu zprávy z datové schránky, vytvoření požadovaného záznamu o kontrolách platnosti použitých elektronických podpisů či elektronických značek a jejich následnou distribuci v rámci organizace s využitím nástroje workflow. Obdobným způsobem je ošetřen i opačný směr komunikace tzn. vypravování zásilek. Při tomto procesu je zajištěna možnost automatizované kontroly existence a platnosti datových schránek adresátů, ověření formální správnosti vypravované datové zprávy a následně i uložení této zprávy do dokumentového úložiště, které v souladu s požadavky na spisovou službu zajišťuje bezpečnou práci s elektronickými dokumenty. Řešení podporuje komplexní správu dokumentů – DMS a vedení elektronické spisové služby dle novelizovaného zákona č. 499/2004 Sb. Jednoznačnou výhodou nabízeného řešení je možnost využití také v hostovaném režimu formou služby, kterou ve spolupráci se společností T-Systems Czech Republic a.s. nabízíme jako službu DataBox Komplete.

Základní vlastnosti a funkce:

 • příjem a odesílání datových zpráv
 • podpora více datových schránek
 • podpora práce s PDF dokumenty (formát PDF/A, konverze)
 • podpora práce s elektronickými podpisy a značkami
 • podpora práce s časovými razítky
 • sledováním stavu doručení zpráv
 • distribuce přijatých datových zpráv v organizaci
 • sledovaní lhůty pro vyřízení datové zprávy
 • využití vlastního workflow
 • dlouhodobé, důvěryhodné uložení zpráv
 • vyhledávání datových zpráv uložených v systému
 • hostovaný režim jako služba
 • řešení v souladu s normou ISO 27001:2005
 • vysoká dostupnost a spolehlivost

aplis.cz, a.s.
Jankovcova 57a
170 00 Praha 7
tel. +420 277 002 211
sales@aplis.cz
www.aplis.cz

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.