facebook

Představení informačního systému TASKPOOL2

O systému TASKPOOL2

taskpool.jpgInformační systém TaskPool je unikátní webové řešení pro správu firemních úkolu, který umožňuje snazší a efektivnější práci. Díky svému propracovanému konceptu organizace požadavku do poolů usnadňuje všem uživatelům mít přehled o jejich práci a plnění úkolů, a to i v případě, že ve firmě jsou aktivní stovky a tisíce úkolů. Lze jej tak použít například pro HelpDesk, správu zakázek či reklamací, správu obchodních případů nebo pro komunikaci se subdodavateli či externisty.

TaskPool může být provozován na vlastním serveru nebo formou pronájmu na serveru Bellman Group (ASP - Application Service Provider), více informací se dozvíte na http://www.bellman.cz/asp-versus-licence.html. Tento výhodný webový systém, který nevyžaduje žádné instalace na počítačích uživatelů, je možné nasadit ve společnosti zákazníka do jednoho týdne.

Využitelnost iformačního systému TaskPool

Veškeré firemní procesy, kde jsou předem známy všechny zainteresované osoby a kde potřebujete mít dokonalý přehled o stavu jejich řešení. Taskpool v této oblasti nabízí velké zvyšení efektivity plynoucí z dokonalé informovanosti všech zainteresovaných zaměstnanců a minimalizaci informačního šumu.
 • Celofiremní platforma pro úkoly (task management)
 • HelpDesk
  • Od malých po velké společnosti a nadnárodní korporace, provozující vlastní IT oddělení
  • Poskytovatelé outsourcingu a služeb v oblasti IT
 • Správa zakázek a reklamací
 • Správa obchodních případů, potenciálních obchodních případů (lead management)
 • Požadavky na změny interních softwarových systémů (IS/IT)
 • Požadavky na opravy budov a interního zařízení (facility management)
 • Revize dokumentace
 • Issue list v rámci projektů (správa problémů a otevřených otázek v sw projektech)
 • Integrace s dalšími IS
Moduly iformačního systému TaskPool
 • SLA modul, který umožňuje definovat parametry servisních smluv. Každá smlouva může definovat řadu parametrů, např. různé pracovní časy, požadované časy pro odpověď či splnění požadavku, různé priority, eskalační schémata a další.
 • Modul znalostní báze - Knowledge Base výrazně usnadňuje práci řešitelů a výkon servisního týmu. Řešitelé mohou vyhledávat řešení, mohou vkládat připravené texty do odpovědí zákazníkům. Zákazníci mohou také sami vyhledávat odpovědi na své otázky. Díky libovolné parametrizaci otázek a odpovědí jsou široké možnosti konfigurace a vyhledávání. Vzhled portálu je plně konfigurovatelný.
 • Modul HelpDesk –WebForm - je integrální součást informačního systému TaskPool a spolu s ním zabezpečuje sofistikované řízení helpdeskových požadavků. Modul HelpDesk umožňuje komukoliv zadat požadavek přes webový formulář na Vašich www-stránkách nebo pomocí e-mailu. Pracovníci podpory poté zpracovávají požadavky v prostředí TaskPoolu. Zákazník je o stavu řešení informován e-mailem a dále komunikuje s řešitelem pomocí webového rozhraní, kde má k dispozici kompletní historii požadavku.
 • Integrované řešení pro výkaz činnosti a billing – v rámci integrovaného řešení Taskpool&MarkTime je možné sledovat interní náklady a fakturovatelný čas vznikající při řešení úkolů a požadavků evidovaných v informačním systému TaskPool. Takto je možné vytvářet přesné výkazy činností souvisejících s jednotlivými požadavky, projekty, odděleními, zákazníky apod. Více informací na http://www.vykaz.cz/integrace.html.

O společnosti Bellman Group:

bellman.jpgSpolečnost Bellman Group, s. r. o. vznikla na počátku roku 2005. Cílem Bellman Group je stát se jedničkou na trhu inovativního softwaru, který zvyšuje výkonnost procesů malých a středně velkých firem.
Bellman Group působí v současnosti na českém, slovenském, německém a finském trhu. Více informací na www.bellman.cz a www.vykaz.net