facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ČEZ Bulgaria EAD rozšiřuje využití myAVIS™

KVADOS.jpgSpolečnost KVADOS, a.s., úspěšně rozšiřuje své působení na bulharském trhu. Se společností ČEZ Bulgaria EAD podepsala kontrakt na prohloubení a další využití informačního systému myAVIS™ Field Service. Konkrétně se jedná o modul pracovních příkazů pro řízení práce mobilních servisních techniků v terénu, a to na celém území působnosti. Řešení bude využívat více než 700 uživatelů a předání modulu pracovních příkazů je naplánováno na 1. leden 2010.
Informační systém myAVIS™ Field Service je ve společnosti ČEZ Bulgaria EAD nasazen od poloviny roku 2008, a to formou modulu pro odečty maloodběratelů. Rozšíření stávající spolupráce na bulharském trhu potvrzuje spokojenost společnosti ČEZ Bulgaria EAD s informačním systémem myAVIS™ Field Service, a to jak z hlediska kvality technologické části, tak také dodržení požadovaných časových harmonogramů ve všech dílčích částech stávající spolupráce.

Využití informačního systému myAVIS™ Field Service, modulu pracovních příkazů, přinese společnosti ČEZ Bulgaria EAD významnou úsporu přímých nákladů na jednotlivé terénní servisní zásahy, výrazné zvýšení efektivity práce terénních pracovníků a aktuální a přesnou evidenci.


O společnosti ČEZ Bulgaria EAD

Skupina ČEZ působí na bulharském energetickém trhu od konce roku 2004, kdy se stala majoritním akcionářem třech distribučních společností v západním Bulharsku – na zásobovacím území přibližně 40 000 km2, se zhruba dvěma miliony zákazníků. Po provedení unbundlingu (rozdělení činností dodávky a distribuce) skupina ČEZ v Bulharsku obsahuje jednu distribuční společnost (sjednocení částí původních třech) – ČEZ Razpredelenie Bulgaria, společnost ČEZ Electro Bulgaria pro licencovanou dodávku elektřiny, ČEZ Trade Bulgaria pro licencovaný prodej elektřiny , ČEZ Laboratories Bulgaria pro kontrolu měřicích přístrojů a výrobní společnost TPP Varna.

Činnost všech společností skupiny ČEZ v Bulharsku koordinuje a řídí  společnost ČEZ Bulgaria EAD, která byla založena v polovině roku 2005. Kromě business developmentu, regulace, financí a účetnictví, nákupu, logistiky a zákaznických služeb má ČEZ Bulgaria také úsek informačních a komunikačních technologií, který zajišťuje komplexní ICT služby pro skupinu v Bulharsku.


O Informačním systému myAVIS™ Field Service

Mobilní informační systém myAVIS Field Service je východiskem pro efektivní a kvalitní řízení v oblasti servisních služeb a organizacích využívajících servisní zásahy, pracovní příkazy, revize, odečty a údržbu.  

myAVIS Field Service je komplexní řešení nabízející rozsáhlé spektrum účinných nástrojů, s jejichž pomocí budete schopni optimálně a tedy efektivně řídit pracovníky v terénu, získat okamžitý přístup k důležitým informacím, snížit přímé náklady a výrazně zlepšit Váš zákaznický servis.  Pomůže Vám odstranit neefektivní oběh papírových dokumentů, zavést efektivní model elektronického řízení práce a oběhu dokumentů a mít k dispozici rychlé a přesné informace o průběhu poskytované servisní péče v terénu.
Komu je určen?

 • Energetickým společnostem
 • Vodárenským společnostem
 • Plynárenským společnostem
 • Telekomunikačním společnostem
 • Teplárenským distribučním společnostem
 • Facility managementu
 • Servisním společnostem
Využití zejména u
 • Servisních pracovníků v terénu
 • Revizních techniků (plyn, elektro, voda, stavební, požární, apod.)
 • Provozu a revize technologických celků a jednotlivých strojů (i doprava)
 • Provozu, revize, odečtů měřících zařízení
 • Řídících pracovníků
 • Provozu a servisu prodejních automatů
 • Půjčoven strojů a zařízení
Klíčové výhody myAVIS™ Field Service :
 • Odstranění oběhu papírové dokumentace
 • Zvýšení produktivity práce
 • Start z domu (mobilní týmy nemusejí jezdit pro pracovní příkazy do centrály nebo    pobočky společnosti, dostávají je přímo do terénu)
 • Efektivní řízení servisních procesů ve společnosti
 • Efektivní řízení pracovního týmu
 • Efektivní řízení přímých nákladů
 • Efektivní externí a interní komunikace
 • Efektivní práce s informacemi z terénu
 • Manažerská kontrola v reálném čase
 • Zajištění konkurenční výhody
 • Dlouholeté a vyzkoušené know-how
 • Mezinárodní reference desítek spokojených zákazníků
Moduly myAVIS™ Field Service :   

1.    Modul myAVIS™ odečty
 • Odečty měřících přístrojů (maloodběr, velkoodběr)
 • Řízení servisních pracovníků v terénu

2.    Modul myAVIS™ pracovní příkazy
 • Plánované servisní zásahy (revize, údržba, havarijní zásahy)
 • Distribuce pracovních příkazů
 • Přehled o spotřebovaném materiálu při servisních zásazích

3.    Modul myAVIS™ workforce management
 • Optimalizované řízení a využití servisních týmů (pracovních čet)
 • Přehled o spotřebovaném materiálu při servisních zásazích
 • Automatické generování pracovních příkazů
 • Provázanost s jinými systémy (ERP, GIS)
Reference myAVIS™ Field Service :   
 • ČD Telematika, a.s.
 • Skupina ČEZ
  •      ČEZ ICT Services, a.s.
  •      ČEZ Měření, s.r.o.
  •      ČEZ Bulgaria EAD
  •      ČEZ Romania S.R.L.
 • Východoslovenská energetika a.s.

Kompletní informace o informačním systému myAVIS™ Field Service, včetně videoprezentací, naleznete na našich internetových stránkách www.myavis.cz.


O společnosti KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS, myAVIS™ a myCASH™ jsou určeny společnostem působícím v obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkou roku 2009 je personální informační systém myWORK™.
KVADOS, a.s., existuje již od roku 1992 a v současnosti aktivně působí na většině evropských trhů. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení i rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat skupiny KVADOS přesahuje 100 milionů Kč a počet odborných zaměstnanců překročil v roce 2008 hranici 100 lidí.

V roce 2009 skupina KVADOS popáté v řadě zvítězila v mezinárodní soutěži Microsoft Awards, což je potvrzením vyspělosti a přínosů vyvíjených produktů. Mimo to je skupina KVADOS například Gold Certified Partner společnosti Microsoft, T-Mobile Solution TOP Partner v České republice, Hewlett-Packard 2009 Preferred Partner a ESET Gold Partner.


KVADOS , a.s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211)
E-mail: office@kvados.cz  
www.myavis.cz , www.kvados.cz