facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 5/2002

Integrace v bankovnictví

Jan Kotek


Současné tržní prostředí má dva charakteristické rysy - neustálé změny a zrychlování trhu. A právě přizpůsobení se těmto dvěma faktorům určuje úspěch podniku. V současném prostředí může firma těžit z nového produktu či výhodné služby pouze krátký okamžik. Rychlé zavádění nových produktů a pružná reakce podniku na změny prostředí je tedy pro úspěch společnosti nutnou podmínkou.


Vedle turbulentního tržního prostředí je také čas nutný pro kompletní zpracování obchodní transakce dalším z kritických faktorů úspěchu. Kde více než ve finančním sektoru platí, že čas jsou peníze? Rychlé kompletní vypořádání obchodu s cennými papíry znamená rychleji uvolněné prostředky použitelné k dalším operacím.

Finanční instituce a jejich informační systémy
Bohužel zmíněné dva tlaky, jeden směřující k široké nabídce služeb a druhý k jejich rychlému výkonu, jdou v oblasti informačních technologií proti sobě. Tlak na rozšiřování služeb má svůj odraz ve vzrůstajícím počtu informačních systémů, aplikací a databází v organizaci, které mají tyto služby zajišťovat. Typickým příkladem je současný boom internetového a GSM bankovnictví. Banky nemohou čekat několik let na komplexní systém pokrývající veškeré otázky komunikace s klientem. Musí zmíněné služby poskytnout před konkurencí či v jejím těsném závěsu. Přístup "vše v jediné aplikaci (databázi, systému)" je chimérou IT obchodníků. Stačí nahlédnout do světa - podle průzkumů mezi Fortune 2000 společnostmi provozují tyto v průměru 56 aplikací. To vše pro rychlé pokrytí poskytovaných služeb a udržení náskoku před konkurencí.

Rychlost informačních systémů
Vedle narůstajícího počtu systémů v instituci je druhým požadavkem na moderní podnik rychlé zpracování obchodních operací. Zatímco požadavek na nové služby přináší nové aplikace do podniku, požadavek na rychlost zpracování vyžaduje jejich vzájemnou hladkou, pružnou a rychlou komunikaci. Pro zpracování příkazu k prodeji akcií může být tento nejprve přijat internetovým systémem, předán do CRM aplikace, následuje kontrola shody s interními pravidly obchodníka v další aplikaci a poté je požadavek ještě předán do řady dalších systémů. Celý obchodní proces tak může zasáhnout celou řadu aplikací a jeho hladký průběh je závislý na komunikaci mezi aplikacemi. Jinými slovy na kvalitě integrace, vzájemného propojení systémů.

Integrace aplikací - základ moderního podnikání
Na integrační infrastrukturu lze také pohlížet jako na nervový systém organizace. Jednotlivé aplikace v informačním systému představují výkonné body a integrační platforma slouží k přenosu informací mezi nimi. Obecně lze říci, že libovolné integrační řešení musí odpovědět na tři základní otázky:

1) Transport - samotné přepravení informace z jedné aplikace do druhé
2) Formát - integrované aplikace nehovoří stejným jazykem. Některé systémy jsou schopny zpracovat S.W.I.F.T. zprávy, jiné komunikují pomocí XML či TXT dokumentů apod.
3) Směrování - je nutné vhodně organizovat tok informací mezi aplikacemi. Neboli specifikovat, do kterých aplikací mají být zasílány například přijaté příkazy k prodeji akcií a kam bankovní operace.

Point-to-point integrace
Existují dva odlišné přístupy k integraci aplikací. První, tzv. point-to-point přístup je založen na vzájemném propojování vždy dvou aplikací mezi sebou. Jeho výhodou je velmi snadná a rychlá implementace při malém počtu aplikací. Jelikož je ale nutné řešit všechny otázky aplikační integrace (transport, formát a směrování) v každé aplikaci zvlášť, je tento způsob integrace krajně nevhodný pro rozsáhlejší systémy. Náročnost integrace totiž roste exponenciálně s počtem propojovaných systémů. U osmi integrovaných aplikací jde již o 56 různých rozhraní a udržovatelnost a rozšiřitelnost je téměř nulová.

Systémy řízení výměny zpráv
První krok k obecnějšímu řešení integrace aplikací tvoří systémy pro řízení výměny zpráv. Zprávové systémy nabízejí integrovaným aplikacím jednotný způsob přenosu informací mezi aplikacemi - řeší tedy otázku transportu. Formátování a směrování informací ale stále zůstává na jednotlivých integrovaných aplikacích.

Enterprise Application Integration
Skutečně profesionální přístup k propojování systémů tvoří podniková aplikační integrace (Enterprise Application Integration). Základní myšlenkou je centralizace zbývajících integračních funkcí, formátování a směrování do integračního serveru, se kterým komunikují jednotlivé aplikace. Integrační server přijímá zprávy ze zdrojové aplikace v jejím domácím formátu (např. S.W.I.F.T.) a na základě definovaných pravidel směruje tyto zprávy do cílových aplikací a to opět v jejich domácích formátech (XML, TXT…). Při změně obchodních požadavků pak stačí provést úpravy na integračním serveru a nikoliv v propojovaných aplikacích.

Integrace - krok k propojené ekonomice
Integrace aplikací umožňuje vytvořit dokonale propojený podnik. Podnik, který automatizuje řadu svých činností a procesů a který je schopen snadno komunikovat se svými obchodními partnery. Dosažení tohoto cíle je závislé na flexibilitě zvolené integrační platformy, tedy schopnosti rychle začlenit nové systémy či provést změnu obchodních procesů. Použití Enterprise Application Integration nástrojů představuje nejvíce otevřený přístup k integraci a poskytuje vysokou jistotu, že díky aplikační integraci bude podnik schopen pružně reagovat na změnu tržního prostředí a rychle nabízet nové produkty a služby s minimálními náklady na informační technologie.

Pozn. redakce: Autor článku je Product Manager společnosti Sybase ČR.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -