facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 11/2002

Archivace dat

IV díl. - Archivační systémy IBM CommonStore a IXOS eCON

Oliver Blšták


V předchozích článcích na téma archivace dat byla podstatná část pozornosti věnována definici této problematiky a zdůvodnění nutnosti řešit tuto oblast v každém středním či velkém podniku. Zabývali jsme se konkrétními a věcnými otázkami, které nás mohou při řešení digitálního podnikového archivu potkat. Na softwarovém trhu však již existují řešení, která pokryjí náročné požadavky při budování archivačních systémů. Na závěr seriálu o archivaci se pojďme tedy podívat na dva takové systémy - IBM Content Manager Commonstore a IXOS - eCON Solution Suite, které se profilují jako špičková řešení zejména z důvodu propojení se systémem SAP.


Cílem níže uvedených informací není žádná forma srovnání, protože oba jmenované produkty jsou velmi sofistikované, vyvíjené směrem k univerzálnějším nasazením, a multiplatformní. Rovněž popis vlastností a funkčního vybavení u obou produktů je pouze rámcový a redukovaný omezenou plochou pro publikaci tohoto článku. Pro případné zájemce doporučuji obrátit se na obchodní oddělení jmenovaných společností, kde lze získat všechny detailní informace a podporu pro návrh vlastního řešení podnikové archivace.

IBM Content Manager Commonstore
Je řešen jako univerzální systém pro ukládání a archivaci libovolného typu nestrukturovaných informací. Bez ohledu na to, zda se jedná o soubory obsahující video, audio, XML, obrazové, multimediální nebo PC soubory, je lze transformovat, archivovat a efektivně distribuovat prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí. Produkt je tedy koncipován jako celopodnikové řešení s možností archivovat i zálohovat veškeré podnikové zdroje dat. Software využívá pro správu indexových informací o uložených dokumentech relační databázi Oracle, popřípadě DB2.Výhodou použití relační databáze je kromě robustnosti a spolehlivosti také mimořádně vysoká propustnost a výkon systému. Archivované dokumenty a informace lze ukládat například na pevných discích serveru a po určené době lze automaticky migrovat na média připojených optických nebo páskových knihoven. Za tímto účelem je do řešení integrován systém Tivoli Storage Manager (TSM). CommonStore je aplikační nadstavbou systému TSM, využívajícího jeho standardní API. Ve spolupráci s TSM toto řešení nabízí špičkový "storage management" s využitím velkého množství libovolných periferií. Bezpečnostní funkce Multiple Storage umožňuje i paralelní zápis objektů na různá média pro zvýšení bezpečnosti zápisu. Archivní objekty mohou být zapisovány přímo na dvě různé sady WORM optických médií. Jedna sada je potom odnesena do vzdáleného úložiště.
 
Produkt se vyznačuje modulární koncepcí, která zajistí efektivní vynaložení finančních prostředků a zakoupení pouze potřebných komponent jen pro uživatele využívající archivní služby. Rozšířená architektura umožňuje používat například jednotný logický archiv pro systémy SAP a Lotus Domino. Uživatelé SAP mají možnost přístupu k non-SAP dokumentům a naopak uživatelé Lotus Domino mohou přistupovat k SAP dokumentům.
 

Vybrané funkce Content Manager Commonstore:

. DocUpload - umožňuje snadno archivovat data a dokumenty z externích aplikací a přiřadit je k SAP R/3 business procesům pomocí ArchiveLink.

. WebViewing - umožňuje zobrazení archivovaných dat pouze s využitím web prohlížeče. IBM CommonStore komunikuje prostřednictvím standardního http protokolu. Například ve svých dopisech můžete použít pouhý URL odkaz na přílohu, která leží ve vašem archivu. FormsLink - umožní integrovat externí Forms Management systém s IBM archivním řešením. Mnoho jiných archivačních produktů na trhu má své vlastní vestavěné funkce formát managementu, které je nutno používat. IBM Commonstore je v tomto ohledu nezávislý a umožní s podporou formátu PDF nebo SAPscript napojit externí formát management. Výsledkem je v archivu uložený naprosto stejný dokument, jaký byl zaslán například zákazníkovi.

. WebAccess - umožní přístup k archivovaným dokumentům z internetu nebo intranetu pouze prostřednictvím web prohlížeče. Není zapotřebí používat SAPGUI ani speciální prohlížeč. WebAccess je Java aplikace a vyžaduje na straně archivu IBM Commonstore a SAP ITS (Internet Transaction Server) komponentu. Nyní se již stačí přihlásit k R/3 aplikaci prostřednictvím uživatelského ID a hesla. Webová stránka nabídne vyhledávací panel a uživatel může zadat například číslo dokumentu nebo datum od-do. Následuje výpis všech archivovaných dokumentů, které splnily výběrovou podmínku, pro zobrazení pak stačí jen kliknout na hyperlink odkaz.

Content Manager je základní platforma pro celopodnikové řešení content managementu, která kromě výše popsané funkcionality dále nabízí následující moduly a rozšíření:

. Enterprise Information Portal - řeší připojení a integraci dokumentů, strukturovaných i nestrukturovaných dat do aplikačně prezentační logiky portálové aplikace. Uživatelům umožní konsolidovaně prohledávat více úložných prostorů prostřednictvím jediného dotazu.

. MQSeries Workflow - pracuje jako centralizovaná "páteř" pro správu obchodních procesů. Podporuje řízení toku činností a dokumentů v celé organizaci

. Domino.Doc - je univerzální aplikace pro správu dokumentů DMS. Umožňuje podchycovat, ukládat, vyvolávat a distribuovat dokumenty mezi pracovními skupinami.

. Content Manager OnDemand - slouží pro archivaci tiskových výstupů typu COLD (Computer Output on Laser Disc), tedy v kontextu R/3 převážně odchozí dokumenty a printlisty. Podchytí počítačem generované informace - faktury, zákaznické výkazy, sestavy z původní aplikace a uživatelům umožní k těmto dokumentům elektronicky přistupovat, distribuovat je, tisknout nebo faxovat.

. Content Manager for SAP - integruje dokumenty SAP aplikace s podnikovým archivem. Využívá metodologií archivace doporučených SAP, komunikuje prostřednictvím standardního rozhraní SAP ArchiveLink.

. Content Manager for Lotus Domino - archivace a přístup k uloženým databázím Lotus Domino, e-mailům a dokumentům v příloze.

. Content Manager for Microsoft Exchange - archivace a přístup k uloženým Microsoft e-mailům a dokumentům v příloze.

Systém Tivoli Storage Manager zajišťuje následující hlavní služby:
. centrální archivaci a zálohování veškerých serverů systému,
. automatickou správu archivovaných a zálohovaných dat,
. řízení připojených periférií a správu archivních a zálohovacích médií,
. systémové služby pro nadstavbu CommonStore.

Celkově se řešení archivu na bázi IBM Content Manager jeví jako koncepčně pružné, modulární, se snahou udržet špičkové parametry a zároveň minimalizovat administraci systému. Rozsáhlý výčet platforem, na kterých lze software provozovat, činí toto řešení skutečně univerzálním.
 
IXOS - eCON Solution Suite
Řešení IXOS eCON Solution Suite je profilováno jako univerzální dokumentový celopodnikový portál. Unifikuje čtyři produkty do jednoho kompaktního řešení, které umí pokrýt všechny požadavky na variantnost, přístupnost a stabilitu. Každý modul plní své specifické úkoly při dodržení společného požadavku - integrace, dílčí funkcionality jsou logicky umístěny do těchto čtyř modulů. Požadované varianty řešení a k tomu potřebné funkcionality je dosaženo kombinací modulů. Produkt je funkčně, ale i obchodně velmi úzce spjat se systémem SAP, což omezuje jeho univerzálnost vůči produktům třetích stran. Výrazná orientace na archivaci je řešena vlastní přímou podporou imagingu - skenovacího modulu. Řešení umožní implementaci v sítích LAN i WAN, lze využívat standardního formátu pro e-business výměnu informací - XML.

eCONcert představuje univerzální dokumentový portál. Umožní přístup každého oprávněného uživatele k obchodím dokumentům prostřednictvím standardního webového prohlížeče nebo IXOS-JavaViewer.

Všechny dokumenty vznikající v ERP, CRM nebo i jiném hostitelském systému, e-maily, korespondence a jiné dokumenty jsou všechny spojovány do jedné aplikace. Následně jsou umístěny bezpečně a centrálně pod správu modulu eCONserver, přístup k nim je dostatečně rychlý a snadný odkudkoliv.

 Přístup je zabezpečen prostřednictvím SSL 128 bitového kódovacího klíče, digitálního podpisu. Plně je podporován formát XML, což umožňuje bezproblémovou klasifikaci a zpracování obchodních dokumentů.

eCONtext umožňuje integrovat všechny dokumenty do společného business procesu a zpřístupnit je z kteréhokoliv autorizovaného počítače přímo z běžící aplikace. Všichni autorizovaní zaměstnanci mají rychlý přístup k dokumentům bez ohledu na to, kde právě pracují.

Modul má tyto varianty:

. eCONtext for SAP - zpřístupní uživatelům SAP R/3 aplikace (nebo mySAP.com) všechna data a dokumenty libovolného formátu - dopisy, faxy, word dokumenty, printlisty, XML, EDI, multimédia. Zajišťuje archivaci a přístup k datům, která jsou uložena na serveru s využitím SAP autorizace. Archivace SAP objektů probíhá přes standardní rozhraní SAP ArchiveLink. Prostřednictvím funkce DocuLink umožní pracovat i s externími non SAP dokumenty, tuto funkci využijí i zaměstnanci, kteří nemají přístup do systému SAP. Modul COLD umožní migraci dat z aplikací třetích stran do SAP sytému.

. eCONtext for mySAP CRM - řeší komunikaci mezi touto SAP funkcionalitou pro podporu řízení vztahů se zákazníky a dokumenty či daty uloženými na serveru pod správou eCONserver.

. eCONtext for Siebel - je opět dokumentové řešení, které je přímo propojeno se Siebel CRM systémem. Obchodní dokumenty a data z jiných systémů jsou uloženy na eCONserver a spojeny s obchodními objekty systému Siebel.

. eCONtext for Applications - zaměřen především na integraci s řešeními třetích stran.

eCONtent for MS Exchange podporuje skupinovou práci s dokumenty. Umožňuje řízený (bez kolizí) přístup k dokumentům, který zabrání ztrátám dokumentů nebo problémům s verzí dokumentů při vícenásobném přístupu. Využívá pokročilou navigaci při hledání konkrétních dokumentů nebo informací. Autorizace přístupu probíhá prostřednictvím Microsoft Management Console.

eCONserver má za úkol spolehlivě a bezpečně zpracovat všechny podnikové dokumenty a data do jednoho archivního systému. Vždy pracuje v kombinaci s jinými moduly skupiny eCON Solution Suite podle toho, zda je potřeba využít přístupu z aplikací SAP, MS Exchange, Lotus Notes, Siebel nebo vlastních zákaznických řešení. Modul umí uložit data na optické jukeboxy, magnetické pásky, podporuje SAN technologii či HSM systémy, zápis je možno provádět paralelně na různá média. Symetrický clustering umožní uživatelům pokračovat v jejich práci i po případné havárii - z druhého archivního systému. Modul podporuje vyhledávání formou full-textových dotazů i pomocí indexů dokumentů různých formátů. Je schopen pracovat na různých platformách a snadná lokální či vzdálená administrace je zajištěna vlastním klientem na bázi XML.

Pozn. autora: Jména uvedených společností, produktů a služeb mohou být registrována pod ochrannými známkami nebo značkami, které mohou náležet konkrétním společnostem nebo osobám.

Pozn. red.: Autor článku, Oliver Blšták, pracuje ve společnosti Plaut Consulting jako Sales Manager a specializuje se na oblasti Archivace/Storage konsolidace a služby Outsourcing/Remote Supportu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -