facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 11/2002

APP se stává součástí společnosti NESS

Ing. Lukáš Grásgruber


Společnost APP Group CEE B.V., která si za dvanáct let existence vybudovala na českém trhu pozici předního systémového integrátora a dodavatele IT řešení, ponese v budoucnu název NESS CEE B.V. Před několika dny totiž APP oznámila svoji fúzi se společností NESS Technologies. Mezi akcionáře APP nyní patří E.M. Warburg Pincus & Co., americká kapitálová a investiční společnost (70 %) a spoluzakladatel APP Petr Nevický (12 %), zbylou část vlastní soukromí investoři. Iniciátorem spojení obou firem byla společnost Warburg Pincus, která je také majitelem 20 % akcií v NESS Technologies - transakce povede k nárůstu jejího podílu v NESS na přibližně 23 % (k ohlášenému začlenění došlo výměnou akcií Warburg Pincus ve společnosti APP za navýšení podílu ve společnosti NESS Technologies). Obě strany si od spojení slibují novou fázi svého rozvoje, neboť se APP z lokální společnosti stává součástí globální firmy a společnost NESS tak akvizicí získává základnu pro další průnik na trhy ve střední a východní Evropě.


Akvizice a fúze ale neznamenají jen přeskupení vlastnických podílů, jde o významný milník v životě každé společnosti. Po oznámení fúze NESS a APP vyvstala pochopitelně řada otázek, z nichž ty hlavní je možno shrnout do věty: Co bude akvizice APP znamenat pro další budoucnost společnosti, pro její zákazníky, zaměstnance a obchodní partnery? O zodpovězení této otázky jsme požádali hned dva zástupce společnosti NESS CEE, a to pana Ivana Hrušku, výkonného ředitele, a Vítězslava Bogače, viceprezidenta oddělení profesionálních služeb.
 

"Ve společnosti NESS CEE naleznou naši zákazníci ještě silnějšího a stabilnějšího partnera…"

Ivan Hruška, Managing Director, NESS CEE

Každá akvizice a fúze je ohlašována s velkým optimismem a plány, jak bude nová společnost prosperovat a expandovat na nové trhy. Některé z těchto plánů se podaří, jiné naopak skončí nezdarem a série nedávných neúspěšných akvizic, na kterých "vykrvácela" řada velkých společností zejména v telekomunikačním sektoru, pochopitelně vyvolává otazníky nad každým dalším ohlášením akvizice. Můžete proto rozkrýt našim čtenářům pozadí a historii akvizice společnosti APP, představit Vašeho nového strategického partnera, firmu NESS Technologies, a vysvětlit, co bude vstup NESS Technologies do APP znamenat pro Vaše obchodní partnery a dosavadní i budoucí zákazníky?


Společnost NESS Technologies vznikla na jaře v roce 1999 spojením 6 izraelských IT společností. Iniciátorem tohoto procesu byl soukromý investiční fond Wolfson Group, který vlastní 50 % společnosti. V současnosti společnost operuje v Izraeli, Spojených státech, Velké Británii, Holandsku, Švýcarsku a nyní také v České a Slovenské republice. Stejně jako naše společnost, NESS Technologies je předním dodavatelem služeb v oblasti informačních technologií. Společnost se specializuje na oblast vývoje, poradenství a integraci SW řešení zejména pro veřejnou správu a vládní organizace, bankovní a finanční instituce, výrobní a průmyslové podniky (zejména farmaceutické společnosti).

Ve střední a východní Evropě jsme pro NESS Technologies první akvizicí s cílem expanze v tomto teritoriu. Při výběru strategického partnera byly pro nás důležité především následující tři faktory: možný růst APP v rámci regionu i mimo něj, zhodnocení zkušeností z projektů jak v České, tak Slovenské republice a dalších zemích a zvýšení konkurenceschopnosti.

Další neméně důležitou otázkou bylo, co tato změna může přinést našim zákazníkům. Věřím, že jsme zvolili správně a že ve společnosti NESS CEE naleznou naši zákazníci ještě silnějšího a ještě stabilnějšího partnera s bohatými mezinárodními zkušenostmi, který se stane dlouhodobým partnerem pro oblast rozvoje informačních technologií.

Mezi nejdůležitější přínosy pro naše zákazníky získ stabilnějšího partnera, nabídka širšího portfolia řešení a služeb, přístup k mnohaletým mezinárodním odborným zkušenostem a zdrojům a možnost přímé podpory IT aktivit našich zákazníků v USA, Holandsku, Švýcarsku, Německu, Velké Británii a dalších zemích střední a východní Evropy.

Jak přijali změny, které s sebou akvizice přináší, zaměstnanci APP? Plánujete v nejbližším období nějaké významnější změny týmu? Pokud ano, bude se jednat o posilování, nebo naopak "zeštíhlení", které s sebou akvizice a fúze často přinášejí?

Hlavními hesly této transakce byly vyhlášeny: Stabilita, Kontinuita a Focus.

Běžné denní aktivity našich zaměstnanců jsou tedy pojaty v tomto duchu, stejným způsobem postupujeme také u již probíhajících projektů. Máme za sebou třetí čtvrtletí, které jsme ukončili s výbornými výsledky. Na této skutečnosti se vysokou měrou projevila zvolená strategie. Naším hlavním cílem pro tento rok je ukončit jej tak, jak bylo plánováno. Domnívám se, že tento postup přispěl k pozitivnímu přístupu našich zaměstnanců k této transakci.

V nejbližší době se nechystají žádné změny ani v organizaci společnosti. Proces konsolidace budeme provádět metodou postupných kroků. To znamená, že v rámci plánovaného růstu v regionu je počítáno s posilováním našeho týmu. Jak jsem již uvedl na tiskové konferenci, tento růst chceme realizovat jednak organickým růstem, ale také prostřednictvím akvizic.

Došlo k nějakým změnám ve vedení společnosti, ať už na žádost nového vlastníka nebo kvůli odmítnutí nové situace někým z dosavadního managementu?

Ne, vedení společnosti zůstává v naprosto stejném složení jako dosud. Všichni jeho členové podepsali smlouvu na další dva roky. Také strategie společnosti byla bez jakýchkoliv změn potvrzena.
Ke změně došlo pouze ve správní radě. Jejími novými členy se stali zástupci NESS Technologies. Změny se týkají pouze členů, Petr Nevický nadále zůstává předsedou .

Není tajemstvím, že společnost APP se před několika lety potýkala s finančními problémy, přesněji řečeno byla ztrátovou společností. Můžete prosím zrekapitulovat, jak se tuto situaci podařilo vyřešit a jaká je situace dnes?

Ano, to je pravda. V roce 1999 jsme zahájili restrukturalizační proces, jehož cílem bylo celkové ozdravení společnosti. Hlavními pilíři úspěchu bylo přijetí nového produktového portfolia, nastavení adekvátního počtu zaměstnanců a totální změna způsobu prodeje.

Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. Po 18 měsících, tj. od roku 1999 do začátku roku 2000, jsme uzavřeli nové projekty v hodnotě 3 mil. USD. A další projekty v hodnotě 3,3 mil. USD v roce 2001.

Jsem velice rád, že od čtvrtého čtvrtletí roku 2000 mohu prezentovat každé další čtvrtletí jako ziskové.

Jaká je tedy situace dnes? Musím říct, že nyní jsme úplně jinou společností. Pokud bych měl zůstat u čísel, významně jsme zvýšili utilizaci našich zaměstnanců, optimalizovali jsme náklady.
 
Největší změny proběhli v přístupu k zákazníkovi. Dnes klademe důraz na znalost problematiky podnikání našich zákazníků. Společnost operuje ve čtyřech kompetenčních centrech - telekomunikace, utility, finanční služby, výroba a průmysl. V každém z nich systematicky budujeme vertikální know-how, které přináší větší přidanou hodnotu pro naše zákazníky.
 

Akvizice APP firmou NESS Technologies určitě nebude mít takový globální dopad jako spojení HP a Compaqu, ale v regionu střední a východní Evropy se bezesporu jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí světa IT. Záměrně se přitom vyhýbám označení "lokání", protože jedním z hlavních cílů vstupu NESS do APP je průnik i na další evropské trhy, které NESS považuje za perspektivní, a v APP vidí vhodného partnera pro oslovení trhu v zemích, jako je Slovensko, Polsko, Maďarsko atd. Plán na expanzi do těchto zemí už ostatně v APP existoval před několika lety, v okamžiku vstupu finančního partnera - společnosti Warburg Pincus. Žádná expanze se ale nakonec nekonala. Proč? Nejsou i dnes plány na zahraniční expanzi spíše zbožným přáním než reálným plánem?

Nemohu hodnotit předchozí snahy, protože v té době jsem ještě nebyl ve společnosti. Co se týče dnešních záměrů, jsem velkým optimistou. Na jedné straně máme k dispozici rozsáhlé know-how naší mateřské společnosti, která realizovala v poslední době celou řadu fúzí a akvizic, na druhé straně naše konkrétní zkušenosti z předchozích let.

Čelní představitel NESS Technologies Raviv Zoller vyjádřil plnou podporu, a to jak finanční, tak lidskou. S tímto příslibem jsem již celý proces zahájil. V současné době jednáme s prvními dvěma společnostmi. Uvidíme, jak jednání budou pokračovat, je možné, že z toho nakonec nebude nic, ale to platí pro každý projekt.

Uvedený postup je součástí celosvětové strategie, nesmíme zapomenout, že cílem společnosti NESS je v průběhu následujících dvou let zdvojnásobit svoji velikost. Tento plán vidím jako reálný - máme k dispozici zdroje, know-how, a navíc je to celková strategie společnosti, podporovaná vlastníky. Zbývá tak otázka, zda jsou na trhu vhodné firmy za reálnou cenu a to v současné době prověřujeme.

Na závěr bych Vás rád požádal o komentář k aktuálnímu dění na poli systémové integrace v ČR. Společnost APP (ještě pod starým názvem) byla i letos oceněna mezi deseti nejvýznamnějšími systémovými integrátory v rámci soutěže TOP 10. Při vyhlašování výsledků letošního ročníku TOP 10 se již tradičně rekapituloval uplynulý rok v oblasti systémové integrace a hodně se mluvilo např. o konvergenci informačních a komunikačních technologií, outsourcingu, globalizaci trhu a dalších trendech, které nejsou nové, ale začínají se právě nyní významněji prosazovat na našem trhu. Jaký je Váš pohled na uvedené trendy či na jiné významné změny, které nás v nejbližší době v oblasti IT čekají?

Podle mne globalizace a konvergence jsou dnes již probíhající trendy, které přináší nové výzvy pro společnosti, jako jsme my. Outsourcing je oblast, která na svůj vrcholný okamžik teprve čeká a věřím, že se pomalu stane součástí rodiny nabízených služeb. Za hlavní trendy dnešního trhu informačních technologií považuji probíhající konsolidaci, na trhu je dnes méně hráčů, dále pak pokles cen a profitability. Podle mého názoru se IT nachází v určité negativní či stagnující fázi, která bude trvat i příští rok. To bude mít vliv na skladbu společností působících na tomto trhu. Přežijí jen ti nejsilnější. Pro úspěch naší společnosti považuji za rozhodující nadále budovat business know-how (vytvoření vertikálních týmů odborníků, kteří rozumí problémům našich zákazníků) a senzitivní řízení nákladů.

Děkuji za rozhovor

Poznámka
Ivan Hruška po ukončení Technické univerzity v Košicích zde pracoval jako asistent profesora. Později zastával pozici CAD manager ve Východoslovenských lesích. V roce 1989 spoluzaložil a následujících 8 let řídil společnosti Rasax specializující se na vývoj a implementaci IS. Od roku 1997 působil ve společnosti Scala Business Solutions, mimo jiné na pozici viceprezident pro obchod pro střední a východní Evropu. Do APP nastoupil v květnu 2000 na pozici viceprezident pro obchod a marketing. V červenci 2002 byl jmenován do funkce výkonného ředitele společnosti.
 

"NESS CEE řadí mezi své strategické vertikály utility, telekomunikace a finanční subjekty…"

Vítězslav Bogač, Vice President Professional Services, NESS CEE

V oficiální tiskové zprávě o vstupu NESS do APP se můžeme dočíst, že "k hlavním cílům fúze patří rozšíření portfolia nabízených řešení a služeb, přístup k novým technologiím, zkušenostem a globálnímu know-how, převzetí odpovědnosti za trh střední a východní Evropy v rámci NESS, uplatnění lokálních znalostí a zkušeností na mezinárodních trzích a posílení stability a perspektivy společnosti". To jsou velmi vzletné, ale také velmi obecné formulace, které mnoho neříkají o tom, jak bude NESS CEE pod křídly NESS Technologies opravdu fungovat. Kde konkrétně vidíte reálné šance na zhodnocení know-how globální firmy? Nebude se naopak někde učit mateřská firma od Vás? Jak dojde k rozšíření portfolia řešení a služeb? Každý, kdo má nějaké zkušenosti s podnikovými informačními systémy ví, že nabídnout zákazníkům nový produkt nebo službu není tak jednoduché, jako postavit do regálu novou krabici. Je třeba vyškolit konzultanty na nové produkty, je třeba jim umožnit získat zkušenosti na reálných projektech…


Navázal bych na to, co říkal kolega Ivan Hruška. V současné době jsou hlavními hesly Stabilita, Kontinuita a Focus a od toho se odvíjí také další strategie v rámci rozšiřování portfolia služeb a řešení. To znamená, že i nadále se budeme soustřeďovat na stávající portfolio a postupnými kroky ho budeme rozšiřovat. Pokud bych měl hovořit konkrétněji, NESS CEE řadí mezi své strategické vertikály utility, telekomunikace a finanční subjekty. Co se týče produktového portfolia, i nadále budou našimi strategickými partnery společnosti BEA, Indus, Oracle, SAP a Siebel. Naproti tomu NESS Technologies má bohaté zkušenosti v pojišťovnictví, státním sektoru a farmacii.
 
Právě tématu zhodnocení a přenosu know-how byla věnována první schůzka managementu Ness Europe, která proběhla v říjnu v Praze. Konference se zúčastnili vedoucí představitelé všech evropských sesterských společností.
 
Oblast pojišťovnictví a farmacie budou prvními, o které bychom chtěli rozšířit náš záběr. Z produktového hlediska vidím příležitost ve dvou oblastech. Document Management a řešení zaměřené na management autorských práv určené pro mediální společnosti, nazvané eRights. Společnost NESS disponuje odbornými kapacitami pro obě oblasti. V současné době probíhá marketingový průzkum a v průběhu příštího roku bychom zahájili první aktivity směrem k zákazníkovi. Jak jste sám uvedl, nabídnout nový produkt nebo službu není vůbec jednoduché. Proto jsem velice rád, že společnost přijala strategii, která spočívá v tom, že konkrétní produkt je primárně otestován na jednom trhu a v případě, že je pozitivně přijat, je rolován dál. Příkladem toho je například Document Management. Sesterská společnost v USA úspěšně realizovala celou řadu projektů. Následně v úzké spolupráci se Švýcarskou pobočkou připravila toto řešení pro jejich trh a výsledkem je nový projekt pro významnou farmaceutickou společnost. Věřím, že podobných příkladů bude brzy více.

Protože uplatnění našich znalostí na mezinárodních trzích bylo jedním z hledisek při výběru strategického partnera, dotkli jsme se během konference i tohoto tématu. Asi nejsilnější oblastí budou právě utility, kde NESS CEE patří mezi přední dodavatele IT do sektoru a naše odborné know-how je na velmi vysoké úrovni. NESS CEE byla první společností, která implementovala v České republice řešení SAP IS-U a má s ním reálné zkušenosti.
 

Vnější změna "corporate identity" z APP Group CEE na NESS CEE proběhla formou velkého třesku, v jediném okamžiku. Uvnitř ale bude začlenění do globální společnosti, jakou je NESS Technologies, určitě trvat déle. Je stanoven nějaký časový harmonogram postupného sbližování firemních kultur a jednotlivých výkonných týmů?

Ne, přesný harmonogram jsme nestanovili. První akcí byla již zmiňovaná první evropská schůzka managemetu, kde jsme si definovali další postup. Tyto konference se budou opakovat každé čtvrtletí. Již dnes jsou pro jednotlivé oblasti vytvořené mezinárodní týmy, které mají postupné sbližování zajistit. Například je tu projekt nového celoevropského webu, který by měl uceleně prezentovat kompletní portfolio produktů a služeb. Zároveň jsme si rozdělili stávající produktové portfolio a každá skupina dostala do správy určitou část. Například NESS CEE je patronem pro SAP, Oracle, Siebel. Co se týče vertikálního zaměření, logicky vyplývá, že to jsou utility, dále pak telekomunikace a bankovnictvi. Máme k dispozici interní technologický portál, kde je možné nalézt podrobné informace.

Za nejdůležitější ale považuji vytvoření vzájemných vazeb mezi našimi sesterskými společnostmi, tak aby začala probíhat každodenní komunikace mezi našimi odborníky, vedením, marketingem, ale především obchodem.

Ovlivní vstup NESS nějak Vaši zákaznickou orientaci? Dojde například k rozšíření Vašeho záběru o nová odvětví, ve kterých doposud nemáte zákazníky, nebo půjdete i směrem k menším zákazníkům, tedy na střední segment trhu, kde jste doposud téměř vůbec neoperovali?

Do určité míry ovlivní, ale jedním z bodů další strategie je Focused. To znamená zůstat a dále rozvíjet stávající zaměření společnosti. I nadále budeme budovat naše know-how ve čtyřech vertikálách. K určitému rozšíření dojde v rámci postupné konsolidace. Již zmiňované pojišťovnictví, farmacie, document management budou oblasti, kde k rozšíření dojde. K dalšímu rozšíření dojde v rámci plánovaných akvizic. V současné době operujeme na území Čech a Slovenska, ale rádi bychom naše zkušenosti uplatnili i na polském, maďarském či rumunském trhu.

Co se týče rozšíření na trh menších zákazníků, ten je v České republice velice složitý a v současné době probíhá jeho podrobný průzkum. Zároveň jsme zahájili jednání s našimi stávajícími i potenciálními partnery o možných produktech pro tento trh. Namátkou bych uvedl například řešení od společnosti Oracle - Fast Forward či připravované řešení SAP Business One od společnosti SAP, ale jednáme i s dalšími. Opět bych se však vrátil k těm našim třem heslům, jedním z nich je stabilita. Portfolio tedy bude doplňováno tak, abychom zachovali stávající profitabilitu.

Děkuji za rozhovor

Poznámka
Vítězslav Bogač po ukončení studia na Ostravské technické univerzitě začal pracovat jako programátor analytik pro Biocel Paskov. Později zastával pozici ředitele projektu a následně obchodního ředitele ve společnosti AŘ Systém. Do APP nastoupil v listopadu 1996 na pozici project manager. V červenci roku 1999 byl jmenován do funkce ředitele kompetenčního centra Utilit a telekomunikací. 1. 6. 2002 byl jmenován na pozici Vice President Professional Services, v rámci níž je zodpovědný za řízení a rozvoj všech kompetenčních center.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -