facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Business Intelligence , AI a Business Intelligence

Reagujte včas na změny pomocí BIInfo21Podle Charlese Darwina přežívá ten, kdo se dokáže přizpůsobit změnám. Pro podnikovou sféru to platí dvojnásob. Vyhrává ten, kdo reaguje včas na měnící se podmínky. Vedoucí pracovníci ve firmách potřebují pro analýzu změn adekvátní informace. Ty jim mohou poskytnout nástroje, které dnes souhrnně označujeme termínem Business Intelligence, nebo jinak řečeno manažerské systémy. Jejich aplikace je v současnosti nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání.


Říkáte si někdy, kdo navrhl výkaz, který je k dispozici ve vašem podnikovém systému? Připadá vám, že v něm schází zásadní informace? Je řazení sloupců nesmyslné? Bohužel změna takového výkazu je pracná a zdlouhavá. Nehledě na to, že jste nuceni složitě popisovat zadání pro dodavatele, které musí projít změnovým a schvalovacím řízením. Může se proto stát, že tuto snahu vzdáte hned na začátku. Nakonec výkaz exportujete do Excelu, upravíte formátování a řazení sloupců a začnete analyzovat data.

Podstatné však je, že po exportu do Excelu už nejsou jednotlivé výkazy navzájem provázané a nemůžete vidět ani souvislosti mezi analyzovanými údaji. Tento problém řeší nástroje Business Intelligence, které umožňují zobrazit související výkazy a analyzovat vztahy mezi nimi.

Návrh vlastního výkazu

Díky nástrojům Business Intelligence je možno snadno a rychle definovat ukazatele a nové výkazy nebo přitom měnit i stávající. Ten, kdo spoléhá pouze na informace z podnikového systému, musí čekat na úpravu výkazů od dodavatele. Navíc u dat z podnikových systémů se většinou jedná jen o statické výkazy bez možnosti interakce a simulace. Přitom platí, že interaktivita je klíčovou vlastností nástrojů Business Intelligence.

Interaktivní ovládání drag & drop a drill-down)

Interaktivní ovládání pohledů je hlavním uživatelským přínosem moderních nástrojů Business Intelligence. Pohledy se v něm konfigurují jednoduše - pouze uchopením a tahem vybraných polí na požadovanou pozici. Např. přesunem zákazníka do seskupení se automaticky doplní mezisoučty za zákazníky. Jedná se o tzv. drag & drop princip. Samozřejmostí je možnost rozbalování a sbalování v celé hierarchii skupin, za které se hodnotí např. výnosy za země, odvětví a zákazníky.

Z vypočtených trendů se také můžete zanořit na detailní řádky, ze kterých je údaj v trendu vypočítán. Například u měsíčních tržeb zákazníků lze zobrazit faktury. Jedná se o tzv. drill-down princip. Označením řádků s údaji se tyto údaje zobrazí automaticky v grafu. Můžu si vybrat např. dva konkrétní zákazníky a vidět, jak se u nich vyvíjely tržby.

Uživatelsky intuitivní dashboardy

Ještě dále jde interaktivita, kterou nabízí manažerské portály tzv. dashboardy. Na jednom portálu můžete mít několik pohledů s různými analýzami (obr. 1). Kliknutím na určitý údaj v jednom pohledu můžete vidět závislosti i v jiných pohledech, kde se údaje operativně aktualizují. Například kliknutím na prodejního zástupce v tabulce „plnění obchodního plánu“ se aktualizuje i grafická mapa zobrazující tržby podle zemí. Dále se změní podíly v koláčovém grafu hodnotící podíly produktových řad.

Obr. 1:.Na dashboardu můžete mít několik pohledů s různými analýzami.
Obr. 1:.Na dashboardu můžete mít několik pohledů s různými analýzami.

Tahem táhla ve spojnicovém grafu můžete změnit interval hodnocených dat v několika pohledech současně. Toto chování je možné použít i nad několika datovými zdroji současně. Stačí jen nadefinovat vztahy mezi těmito datovými zdroji. Například můžete současně vidět stav produktů na skladě, trend prodeje a výhled prodeje. A po kliknutí na produktovou řadu v jednom grafu se automaticky změní i ostatní grafy.

Analýza trendů pomocí minigrafů

K přehlednosti informací nezbytných pro správná manažerská rozhodnutí přispívají i další funkce moderních nástrojů Business Intelligence, jako například tzv. minigrafy (obr.2). Minigraf je sice drobný, ale velmi užitečný nástroj Business Intelligence, který umožňuje převod dat v tabulce do grafické podoby.

Obr. 2: Minigrafy jsou jednoduché grafy, které schematicky zobrazují průběh dat přímo v řádku tabulky a jejich trend
Obr. 2: Minigrafy jsou jednoduché grafy, které schematicky zobrazují průběh dat přímo v řádku tabulky a jejich trend – křivkou nebo poměrovými sloupcinaznačí sezónní nárůst, pokles, nebo ekonomický trend. Poměrový ukazatel vyhodnotí poměr hodnot jednotlivých položek v rámci celé tabulky.

Znáte to. Při analýze podnikových dat je těžké navzájem porovnat hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích tabulky, natož v nich rozpoznat nějakou tendenci. Právě zde pomohou minigrafy pro rychlou orientaci a grafické zobrazení dat v tabulce. Minigrafy můžete vložit přímo do jednotlivých buněk tabulky.

Mailing analýz a výkazů

Každý manažer stojí před otázkou, jak získávat informace pro rozhodování včas a ve srozumitelné podobě. V podniku se užívají různé systémy pro automatizaci podnikových procesů např. účetnictví, výroba, mzdy, CRM. Není možné ovládat všechny. Navíc v každém je aplikována jiná forma vykazování. Nejčastější informační nástroj, který manažer užívá, je přitom mailový klient. Ten mu umožňuje komunikovat s kolegy, s dodavateli, partnery i se zákazníky. Ideálním řešením proto je, když analýzy a výkazy, které mají jednotný styl prezentace dat, obdrží manažer v nadefinovaných intervalech s nastavenými parametry a filtry do svého mailového klienta. Mailování analýz a výkazů proto patří mezi další důležité funkce nástrojů Business Intelligence.

Petr Dobšovič Petr Dobšovič
Autor článku je jednatelem společnosti Info21, která vyvíjí manažerský systém Lighthouse21.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Umělá inteligence od Infor pomohla ve společnosti Zeelandia vyřešit produktová doporučení a cenotvorbu

Zeelandia Group je globální výrobce pekařských přísad. Byla založena roku 1900 H. J. Doelemanem, nej­mlad­ším synem holandského peka­ře, a její centrála sídlí v Zierikzee (Nizozemsko). Po celém světě zaměstnává přes 3 000 zaměst­nan­ců, působí ve více než 30 zemích a prodává do cca 100 zemí světa. Na český trh vstoupila Zeelandia v roce 2000 akvizicí společnosti Lactoprot Bohemia.