facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Data warehousing a Business intelligence , AI a Business Intelligence

Přínosy a náklady business intelligenceKomix Na téma přínosů řešení business intelligence (BI) již bylo napsáno mnoho článků. O potřebných nákladech na vytvoření opravdu pracujícího a uživateli akceptovaného řešení BI je však informací poměrně málo. Cílem tohoto článku je proto rozvést obě zmíněná témata trochu konkrétněji.


Přínosy business intelligence

Vyjděme z jedné z definic, k čemu vlastně BI systémy mají sloužit: cílem nasazení BI systému je umožnit jeho uživatelům získat z dostupných dat komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví. Co to jsou komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví si vysvětleme na příkladu obchodního manažera, který potřebuje konkrétní odpovědi na dotazy typu:

 • Na jaké zákazníky bych se měl zaměřovat z hlediska geografických oblastí a kanálů?
 • Jak mohu zvětšit nákupní zisk a obrat pro více různých kanálů?
 • Ve kterých oblastech dochází k provozní neefektivitě a vzniku rizik?
 • Jaké položky zboží dané kategorie přinášejí největší či nejmenší zisk?

V případě hodnocení jednoho ze svých produktů dodávaných prostřednictvím sítě prodejen je zapotřebí tento produkt hodnotit nikoli jen pocitově, ale na základě co nejpřesnějších údajů typu:

 • Která promoce (promo akce, například prodej v akcích) byla na produkt úspěšná, a kterou už raději nedělat?
 • Kdy a kde byl produkt na regále vyprodaný a jak to ovlivnilo prodeje?
 • Ve kterém obchodě byl lepší než konkurenční značka?
 • Jak ovlivnila televizní reklama na konkurenční značku naše prodeje?
 • Který z obchodů prodává naše výrobky dlouhodobě pod domluvenou cenou?
 • Jak ovlivnily konkurenční inovace jejich a naše prodeje?
 • Jaký byl vývoj ceny oproti konkurenčním značkám u jednotlivých obchodníků?

Odpovědi na uvedené otázky jsou v datech, která sice existují, jsou ale uložena v různých systémech a zdrojích, jako například prodejní, provozní, finanční či pokladní systémy, databáze nebo soubory zakoupené od různých agentur (letáky, promoce, umístění zboží, ...) či data uložená v různých vlastních zdrojích, například plánech akcí a podobně. Posláním BI systému je tato data získat, vzájemně propojit a vytvořit prostředí, ve kterém bude možné potřebné dotazy co nejjednodušeji formulovat a získávat na ně v co nejkratším čase odpovědi, které budou obrazem reálného stavu, a budou tak sloužit jak pro podporu při rozhodování o další strategii, tak pro vyhodnocování trendů či nejpřesnější reporting (viz schéma).

Komix


Nástroj business intelligence lze také velmi dobře využít například při tzv. ABC analýze, která představuje jednoduchý, ale přesto efektivní způsob umožňující firmám se exaktně soustředit na to, co je pro ně skutečně důležité. V případě obchodní společnosti nám umožní získat odpověď například na otázku, kterých dvacet procent produktů nám přináší osmdesát procent zisku či obratu. Díky nástroji BI můžete průběžně analyzovat své produkty a nahrazovat oněch osmdesát procent méně prodávaných produktů těmi neprodávanějšími.

Náklady business intelligence

Co jsou to náklady na BI řešení? Většinou tím rozumíme cenu licencí příslušného softwaru. Je zapotřebí si ale uvědomit, že vlastní licence tvoří jen menší část celkových nákladů na vybudování a provoz systému BI. Podívejme se tedy na náklady komplexně a zkusme si položit otázky, které mohou být pro volbu vhodného BI řešení důležité.

Cena licencí

Zahrnuje nabízená cena licencí veškeré licenční požadavky na provoz požadovaného řešení? Obsahuje kromě licencí za vlastní BI nástroj také cenu za prostředí pro získání a integraci potřebných dat z různých datových zdrojů? Cenu za prostředí pro koncového uživatele? Cenu za vývojové prostředí? Cenu za databázi či datový sklad (jsou-li potřeba)?

Náklady na implementaci, úpravy a další rozvoj BI řešení

Jak dlouho trvá implementace požadovaného řešení? Jak dlouho a jak náročné jsou úpravy a další rozvoj tohoto řešení? Potřebuji pro rozvoj, údržbu a administraci daného řešení vlastní IT pracovníky, nebo si tyto úpravy mohou realizovat sami analytičtí pracovníci?

Náklady na školení

Jaká a jak náročná školení potřebuji pro koncové pracovníky – analytiky, vývojáře, administrátory?

Náklady na hardware

Jaký hardware potřebuji pro provoz požadovaného BI řešení?

Jak zvolit ten „správný“ BI systém?

Uveďme podle našeho názoru ty nedůležitější:

 • Funkčnost – velice důležitá oblast, u renomovaných dodavatelů ale srovnatelná.
 • Uživatelská přívětivost – zásadní pro akceptaci systému uživateli, kteří preferují intuitivní ovládání, minimální potřebu školení, možnost samostatně vkládat nové požadavky s co nejmenší závislostí na dodavateli nebo vlastním IT.
 • Výkonnost – maximálně sekundové doby odezvy na položené dotazy.
 • Rozšiřitelnost – jedno prostředí pro jednotky či stovky uživatelů, aniž by bylo nutno měnit dodané technologie.
 • Schopnost integrovat všechna potřebná data – naprosto zásadní požadavek na systémy BI, který může být dokumentován na příkladu prostředí BI systému pro získávání výše uvedených obchodních informací.
 • V neposlední řadě jsou jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr BI systému výše zmíněné náklady na jeho pořízení, rozvoj a provoz.

Z výše uvedených hledisek se v současné době jeví jako velice zajímavé využití systémů založených na principu tzv. in memory analýzy. Díky této technologii lze naplnit všechna výše uvedená kritéria, navíc docílit mimořádně příznivého poměru ceny a výkonu i vysokého procenta úspěšnosti BI projektu s velmi rychlou návratností vložených prostředků.

Tomáš Třmínek
Autor působí jako senior sales manager ve společnosti Komix.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Business Intelligence je trend současných ERP systémů

Jedním z nejsilnějších trendů v současném vývoji podnikových informačních systémů jsou nástroje Business Intelligence (BI). Proč popularita BI mezi firmami stále roste, vysvětlil Miroslav Hlaváč, vedoucí obchodních týmů pro oblasti ENT, Cloud & BI ve společnosti Asseco Solutions.