facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 6/2020 , AI a Business Intelligence , Trendy ICT

Budoucnost BI je vizuální se samostatnými uživateli

Kamil Mahdal


Analytics Data FactoryDnešní svět je stále více propojený virtuální sítí. Všechny procesy od plánování až po dodávku zboží nebo služeb se zrychlují a spotřebitelé očekávají vše v reálném čase s maximálním zákaznickým zážitkem. Řízení i malé firmy se proto neobejde bez podnikového IT řešení, označovaného jako Business Intelligence (BI), který může zahrnovat sadu procesů, technologií a systémů. Shromažďuje a analyzuje data, ze kterých získává obchodní poznatky potřebné pro rozhodování a strategické plánování. Automatizuje maximum procesů, sleduje a koordinuje výrobní, servisní a obchodní aktivity, aby byly co nejefektivnější. Na trhu je řada různých software a je na každé firmě vybrat ten nejlepší, který vyhoví potřebám uživatelů, a přitom bude splňovat kritérium maximálního výkonu za příznivou cenu.


Dvakrát měř, jednou řeš a spěchej pomalu

Pro výběr neplatí žádná jednoduchá poučka. Neexistuje univerzální software s jednotnou šablonou implementace. Dobře navržený systém BI se bude lišit i podle oborů. Řešení pro automobilový průmysl bude mít jiné funkcionality, než pro prodej spotřební zboží, bankovnictví, či veřejné služby nebo zdravotnictví. Málokterá firma také začíná s podnikovým systémem na zelené louce, a již nějaký používá. Má tedy zkušenosti a představu, co od nového systému očekává. Ve využívání nových technologií je potřeba držet správný a udržitelný směr. Moderní technologie totiž automaticky znamenají přínos pro každého, kdo si je koupí. Podle studie Business Intelligence 2020, kterou již po dvanáct let provádí poradenská společnost Dresner Advisory Services, se téměř 60 procent projektů Business Intelligence nepodaří správně nasadit a využívat. Důvodem je nedostatečná příprava, kdy nejsou jasně definovány cíle a požadavky na systém, chybí plán implementace v rozsahu a čase a není nastavena struktura ani kompetence uživatelů v organizaci.

Pro zajištění úspěchu projektu BI je nutné zmapovat firemní procesy, identifikovat potřeby všech oddělení a seřadit je podle oblastí podnikání do logické struktury. Tím by se měly odhalit odlišné požadavky zúčastněných stran. Samotné nasazení systému by mělo probíhat postupně podle oblastí, které zajišťují nejdůležitější funkce systému BI a mají největší dopad na podnikání firmy. Jednotlivé kroky by mezi sebou měly mít dostatek času na ověření funkčnosti procesů, integritu dat a na řešení případných chyb. Důležité je také nepodcenit proškolení uživatelů, aby pochopili výhody nového systému a přijeli ho za svůj.

Vizuální samoobsluha nabízí maximální využití

Pro maximální využití potenciálu BI je nutné jej zpřístupnit pro co nejširší počet pracovníků. Rozhraní musí být uzpůsobeno jejich schopnostem a potřebám práce, tak aby jim skutečně pomáhalo a minimálně je zatěžovalo. Měli by využívat centrální datový sklad v real-time režimu, s individuálně nastavenými pravidly. Jednotlivý uživatelé musí být schopni obsloužit svoje pracovní úkony sami. Samoobslužný BI tak není odkázaný na malou skupinu ICT odborníků, kteří musí řídit vstupy a výsledky tlumočit dále do struktury firmy. Takový systém je nepružný a nikdy nebude plně využívaný.

Pro uživatelský komfort mají analytické nástroje samoobslužného BI systému jako primární prostředek interakce grafická rozhraní s vizualizací dat. Jejich ovládání je intuitivní a nabízí uživatelům pracovat s daty, jak potřebují. Zajišťují jasnou interpretaci poznatků z dat, co do hloubky, rozsahu a formy zobrazovaných výsledků, snadno pochopitelných pro různé publikum.

Vítězí strojové učení a hluboká analýza dat

Firmy v současnosti preferují účinné systémy BI, které pracují na bázi neuronových sítí s prvky umělé inteligence. Pokročilá analytika je nezbytná pro real-time data maining, marketing, řízení rizik, rozpoznání textu a obrazu, predikce nebo simulace. Vertikální nástroje jsou sdružované podle produktů nebo řešení. Správa dat integruje s Hadoop pro analýzu velkých dat včetně jejich bodování. Reporting musí být interaktivní a ideálně s mobilním přístupem.

Přínos použití pokročilé obchodní analytiky je patrný například v marketingu. Prosté bannerování založené na chování v e-shopu funguje u pouze 2 až 3 procent identifikovaných zákazníků. Kdežto pokročilá technologie neuronových sítí, která se učí ze všech dostupných informací v reálném čase, je schopna vytvořit úplný profil u 60 procent neznámých návštěvníků. Analyzuje současné a historické chování online nakupujících, určuje pravděpodobnost nákupu a na základě preferencí jim zobrazuje relevantní nabídky. Pokud nedokončí nákup, BI pak automaticky zahájí individuální kampaň na základě profilu a vygeneruje oznámení telefon a e-mail s motivační pobídkou k nákupu.

Kromě analýz minulých a současných událostí mají firmy stále větší zájem o prediktivní analýzy pro modelování scénářů typu „co kdyby.“ Dávají větší jistotu při rozhodování o změnách v procesech, obchodních modelech a podobně. Pomáhají také řídit rizika a nalézt preventivní řešení negativních situací dříve, než se stanou nákladnými problémy.

Pro názornější interpretaci analytických výsledků je stále žádanější rozšířit údaje o polohy na mapách. Vizualizace map je pro většinu lidí snadno srozumitelná. Až 80 procent podnikových dat obsahuje informaci o umístění. A o každém místu lze snadno získat mnoho poznatků, které je možné kontextově využít pro BI. Lokálně připojení zákazníci, internet věcí a další internetová propojení se dají definovat v prostoru a jejich poloha je důležitá pro mnoho typů obchodních analýz. Neobejdou se bez nich výpočty spádových oblastí, vzdálenosti jízdy, kombinace údajů o poloze s analytickými technikami, jako je shlukování k lepšímu segmentování zákazníků a využití prostorových dat v prediktivní a normativní analýze.

BI pomáhá ve všech oborech lidské činnosti

BI systémy jsou využitelné od výroby, přes služby až po státní správu. Všude pomáhají efektivním řízením rozvíjet danou činnost, zvyšovat výkony, šetřit náklady. Například v České spořitelně BI řídí celý proces kampaní přímého marketingu, počínaje výběrem cílové skupiny až po plně automatizované vyhodnocení s 38procentním nárůstem ziskovosti a 20procentní úsporou času oproti předchozímu řešení.

V elektronickém obchodu, kde je extrémní konkurence velkoprodejců jako je Amazon či Aliexpress, maloobchodník s elektronikou Conrad Electronics pomocí BI analyzuje současné a historické chování online nakupujících, určuje pravděpodobnost nákupu a na základě jejich preferencí jim zobrazuje relevantní nabídky. Prosté „bannerování“ založené na chování funguje u pouze 2 až 3 procent identifikovaných zákazníků. Kdežto pokročilá technologie neuronových sítí, která se učí ze všech dostupných informací v reálném čase je schopná vytvořit úplný profil u 60 procent neznámých návštěvníků.

Společnost American Honda používá BI pro sledování servisu vozidel v daelerské síti. Zpracovává data, o jaký typ vozu šlo, co bylo provedeno s jakými díly, co zákazník zaplatil, komentáře servisního technika a mnoho dalších informací. Z nich posuzuje nároky na záruku, plánuje distribuci náhradních dílů a generuje data pro marketing. Spojením informací o časových řadách s údaji o prodeji projektuje, kde budou v příštích letech největší příležitosti.

BI pomáhá i ve zdravotnictví. V Univerzitní nemocnici v Taipei analyzuje procesy na úrovni nemocnice, oddělení, lékaře i pacienta. Poskytuje komplexní statistiku o provozu nemocnice, financích, o povaze a kvalitě lékařských úkonů. Vizualizací dat nabízí lepší přehled - místo toho, aby se lidé dívali na nesmyslné seznamy čísel a hodnot, vidí faktory, které za nimi stojí. Vedle sledování a plánování počtu ošetřujících lékařů, objemu ambulantní péče a spotřeby zdravotnického materiálu také posuzuje údaje na úrovni pacientů, jako je míra návštěv, příčin a výsledků prohlídek.

Přechod na nové technologie s pokročilou analytikou je třeba uchopit jako příležitost, jak významněji zmapovat a přeskupit stávající zákazníky a získat nové. Díky dokonalému poznání z jejich potřeb a způsobu využívání produktů a služeb rozvíjet a utvářet produkty na míru. Firma, která úspěšně nasadí moderní BI, dokáže důsledně a detailně zpracovávat a vyhodnocovat všechna dostupná data, získá velkou konkurenční výhodu.

Kamil Mahdal Kamil Mahdal
Autor článku je ředitelem společnosti Analytics Data Factory.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Kde nás AI nahradí a kde nám bude pomáhat?

IT Systems 3/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme oblastem, které už od vzniku časopisu sledujeme jako naše prioritní témata. Jde o ERP systémy, kterým je věnována rozsáhlá příloha, a CRM řešení, která stále více ovlivňují technologie umělé inteligence. Zákaznickou zkušenost přebírají do rukou technologie. Chatboty a voiceboty získávají na síle a schopnostech.