facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Cyber Security , Cloud a virtualizace IT , IT Security

Sledovatelnost sítě jako cesta k vyšší bezpečnosti a bezproblémové správě hybridního cloudu?

Filip Černý


Popularita nasazení hybridního cloudu je bezesporu velká. Nabízí agilitu a škálovatelnost veřejného cloudu a zároveň kontrolu a zabezpečení lokální infrastruktury pro všechny systémy nebo data, která potřebují větší ochranu. Použití hybridního modelu však přináší týmům IT dodatečné výzvy. Hybridní nasazení často trápí omezení viditelnosti. To znamená, že týmy IT potřebují další pomoc při identifikaci bezpečnostních hrozeb, zajištění spolehlivého provozu nebo udržení optimální úrovně výkonu.


Sledovatelnost sítě mění pravidla hry pro implementaci moderního hybridního cloudu. Umožňuje efektivně spravovat, zabezpečit a optimalizovat infrastrukturu hybridního cloudu tím, že poskytuje podrobné informace o síti, a to včetně cloudových a lokálních prvků.

Problémy s hybridním cloudem

Hybridní cloudová prostředí jsou oblíbená pro svou flexibilitu a efektivitu. Avšak mnoho firem má problém udržet si přehled o tom, co se děje v jejich lokálních a cloudových prostředích. Mezi nejčastější problémy patří:

  • Dělená viditelnost – Mnoho monitorovacích nástrojů neposkytuje kompletní přehled o celé hybridní infrastruktuře, což vytváří slepá místa, která brání odhalování hrozeb a řešení problémů.
  • Mezery v bezpečnosti – Hybridní cloud a pokročilé modely nasazení aplikací SaaS představují větší prostor pro útoky. Lepší viditelnost napříč celým systémem je nezbytná pro identifikaci bezpečnostních hrozeb a zranitelností.
  • Řešení problémů s výkonem – identifikace problémů s výkonem bývá náročná, a to kvůli omezené viditelnosti nad fungováním aplikací a síťových datových toků v hybridních cloudových prostředích.
  • Zajištění souladu s předpisy – Dodržování souladu s předpisy při nasazení cloudových a lokálních infrastruktur je bez jednotné sledovatelnosti sítě velmi náročné.

Sledovatelnost sítě poskytuje lepší přehled o téměř každém aspektu sítě, protože přehledně objasňuje jednotlivé problémy a umožňuje proaktivní správu a informované rozhodování ve všech částech síťové infrastruktury. Tento detailní obraz vám umožní proaktivně identifikovat a řešit problémy dříve, než dojde k jejich eskalaci a ovlivnění provozu a produktivity. Implementace řešení pro sledovatelnost sítě přináší:

  • Kompletní přehled o celé síťové infrastruktuře – získáte ucelenější přehled o síťové infrastruktuře včetně cloudových instancí, virtuálních počítačů, kontejnerů a fyzického hardwaru. Tento jednotný pohled optimalizuje správu, zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje provozní efektivitu.
  • Informace v reálném čase – Získejte a využijte přehled o metrikách výkonu sítě, stavu aplikací a stavu zabezpečení v reálném čase. To umožňuje proaktivní identifikaci a řešení problémů, minimalizaci prostojů a optimalizaci práce a produktivity koncových uživatelů.
  • Zlepšení kybernetické bezpečnosti – Monitorování založené na sledování sítě v reálném čase pomáhá odhalit bezpečnostní hrozby v hybridním cloudu. Centralizovaný přehled o zra­ni­tel­nos­tech a podezřelých aktivitách usnadňuje rychlejší od­stra­ně­ní problémů, čímž se zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko.
  • Pomoc při plnění požadavků na shodu s předpisy – Platformy pro sledování sítě poskytují podrobné auditní záznamy, které pomáhají zajistit shodu s požadavky vládních pravidel a průmyslových standardů.

Benefity plynoucí z informací v reálném čase

Stačí si představit výhody, které přináší odhalení zdroje nedostatečného výkonu sítě v řádu minut namísto hodin nebo schopnost odhalit kybernetický útok v jeho počáteční fázi a zabránit tak rozsáhlým škodám způsobeným útokem ransomware nebo únikem dat. Díky sledovatelnosti sítě se tyto scénáře stávají realitou, a ne pouhým přáním.

Monitorováním latence sítě v reálném čase, datových přenosů, informací o paketech a doby odezvy aplikací můžete proaktivně identifikovat a řešit problémy dříve, než ovlivní uživatele nebo fungování vaší firmy. Díky tomu omezíte nejen množství prostojů, které mají pro každou firmu vážné důsledky, ale dokážete zákazníkům nabídnout spolehlivější a efektivnější služby. Stejně tak zvýšíte kybernetikou bezpečnost, neboť získáte lepší přehled o celkovém stavu zabezpečení sítě. To pomáhá včas odhalit anomálie a potenciální hrozby, což vede k robustnějšímu zabezpečení.

Závěrem

Sledovatelnost sítě je nezbytnou součástí správy a zabezpečení hybridních cloudových prostředí. Hraje zásadní roli při zajišťování bezpečné a spolehlivé síťové infrastruktury. Firmy mohou sle­do­va­tel­nost sítě využít k zjednodušení nastavení hybridních cloudů a k lepšímu udržení provozní kvality a kybernetické bezpečnosti.

Souhrnně řečeno, sledovatelnost sítě není jen technický nástroj – je to strategický přínos v dnešním vyvíjejícím se digitálním prostředí. Umožňuje firmám proaktivně (nikoli reaktivně) spravovat své sítě, optimalizovat uživatelské zkušenosti a posilovat jejich kybernetickou bezpečnost, a tím připravit cestu k bezpečnější a efektivnější digitální budoucnosti.

Filip Černý Filip Černý
Autor článku působí na pozici Product Marketing Manager ve společnosti Progress.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.