facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT Security , Cloud a virtualizace IT , IT Security

DRaaS – cloudové zotavení po havárii

Martin Štětka


VeeamDostupnost aplikací a dat má přímý vliv na výkonnost jakékoli moderní firmy, a to napříč celou její hierarchií. Výpadky technologií odčerpávají firmám životodárnou energii, přičemž každá neproduktivní minuta představuje nejen ztrátu příjmů, ale také riziko, že konkurence získá tolik nebezpečný náskok.


Naprosto zásadním předpokladem úspěšného snížení neplánovaných výpadků na absolutní minimum a zajištění neustálého a bezproblémového provozu je sekundární záložní lokalita. V případě havárie potřebují organizace repliky všech nejdůležitějších aplikací i dat, ideálně umístěných právě mimo primární lokalitu tak, aby je mohly rychle uvést do původního stavu a zajistit jejich provozuschopnost.

Zní to jednoduše, ale vybudování a údržba vlastní oddělené lokality pro zajištění zotavení po havárii je nákladnou a časově náročnou záležitostí. A to jsou právě důvody, proč je zajímavou alternativou právě cloudový přístup v podobě zotavení po havárii jako služby (DRaaS, Disaster Recovery-as-a-Service).

Koncept DRaaS byl dosud vnímán především jako způsob, jak zejména malým a středním firmám zpřístupnit skutečnou podporu zotavení po havárii. Mezi hlavní příčiny, proč firmy této velikosti nemohou provozovat vlastní oddělené lokality, patří omezené rozpočty i nedostatečné lidské zdroje. A právě zotavení po havárii může pomoci tato omezení překonat.

Co vlastně je DRaaS?

Na trhu s informačními technologiemi jsou sice služby zajišťující zotavení po havárii založené na formě předplatného k dispozici již nějakou dobu, nicméně stále není zcela jasné, co vlastně DRaaS přesně znamená. Jednu z nejpřesnějších definic přinesla ve své zprávě analytická firma Forrester, která DRaaS chápe jako „služby, které zákazníkům umožní v případě havárie přepnout stávající on-premise infrastrukturu do multitenantního cloudového prostředí, které je zpoplatněné na denní bázi podle reálného využívání“. Charakteristickým znakem DRaaS je, že organizace si místo budování a provozu vlastní vyhrazené záložní lokality může v rámci snahy o replikaci a případnou obnovu pronajmout příslušný počet procesorů, operační paměti, úložišt a síťových zdrojů ve sdíleném prostředí.

Pro malé a střední firmy i podniky s průměrně rozsáhlou podnikovou informační architekturou a bez potřebných interních zdrojů představuje DRaaS cenově dostupný způsob, jak dosáhnout na výhody platformy pro efektivní zotavení po havárii.

Nicméně v případě velkých podniků s komplexní infrastrukturou a velkými objemy zpracovávaných dat napříč různorodými systémy může být nasazení zotavení po havárii jako služby příliš složitým a finančně nákladný procesem. Na druhou stranu platí, že s DRaaS související technologie se neustále zdokonalují, nabízí více možností a klesá i cena konkrétních řešení. Zájem o zotavení po havárii jako službu tak rychle roste napříč organizacemi všech velikostí.

Výhodou DRaaS vůči tradičním řešením pro zotavení po havárii ale není jen nákladová efektivita, obecně je nyní méně náročné i počáteční nastavení, které způsobí jen minimální výpadky a takřka vůbec neovlivní uživatele z pohledu běžného provozu. Jinými slovy, DRaaS nabízí snadnou cestu, jak naplnit dnešní požadavky na zajištění neustálé dostupnosti služeb.

Díky pokročilým DRaaS službám již nebudou muset menší organizace věnovat svoji energii na zajištění interního prostředí pro zotavení po havárii, a protože právě menší firmy obvykle nemají v této oblasti dostatečné odborné znalosti, nabízí jim DRaaS významné zjednodušení situace. Obdobně již nebudou muset větší organizace utrácet peníze za sekundární lokality, které vyžadují rozsáhlé investice a obvykle – nejsou-li využity ke svému účelu – umožňují jen velmi malou návratnost investic.

V návaznosti na rostoucí zájem o tento typ zajištění zotavení po havárii odhadují poskytovatelé služeb, že v 56 procentech jde o zájemce z řad stávajících zákazníků a ze 72 procent jde o organizace, které patří mezi jejich cílovou skupinu.

Proč DRaaS?

Jak již bylo řečeno, organizace začínají využívat zotavení po havárii jako službu stále častěji. Mezi hlavní důvody nárůstu obliby DRaaS patří neexistence vlastních záložních lokalit a nedostatek zkušeností s celou touto problematikou.

Vzhledem k nutnosti zajistit vyšší odolnost proti výpadkům bez zvyšování nákladů má přístup zotavení po havárii jako služba veškeré předpoklady pro to, aby se již v blízké budoucnosti stal jedním ze základů moderních datových center. Překonáním složitosti a finanční náročnosti tradičních řešení mohou organizace s rozsáhlou podnikovou architekturou dosáhnout na mnoho výhod konceptu DRaaS, například:

  • Rychlé zotavení – dojde-li k havárii, znamená každá sekunda nedostupnosti některého nebo všech firemních systémů finanční ztrátu. Zotavení po havárii jako služba umožňuje obnovit normální provoz v řádu minut, nikoli až během hodin nebo dokonce dnů.
  • Kontrola nákladů – výstavba a provoz vzdálené záložní lokality je složitou záležitostí, a to samozřejmě i po finanční stránce. DRaaS eliminuje potřebu provozu vlastní záložní lokality, nevyžaduje vysoké investiční náklady a díky modelům využívajícím předplatné umožňuje předvídat provozní výdaje.
  • Flexibilita – oproti tradičním konzervativním postupům umožňuje DRaaS aktivovat na vyžádání vzdálené virtuální zdroje. Zákazníci si mohou vybrat mezi širokou škálou variant, a to v závislosti na jejich vztahu k systémům a datům i podle závažnosti havárie.
  • Jednoduchost – díky technologickému pokroku mohou zákazníci nasadit DRaaS řešení snadno a rychle a stejně snadno pak mohou zajišťovat zálohování i případné zotavení po havárii.
  • Bezpečnost a dodržování předpisů – nejpokročilejší DRaaS řešení zajišťují šifrování dat, a to jak pro jejich přenos, tak i uložení. Umožňují i kontrolu nad daty z pohledu bezpečnosti. Některá odvětví navíc vyžadují pravidelné ověřování přijatých opatření pro zotavení po havárii a DRaaS zjednodušuje naplnění tohoto požadavku prostřednictvím podpory automatického testování, čímž výrazně snižuje náklady spojené s těmito testy.

DRaaS musí překonat problémy, ale má budoucnost

Pro jakékoli podnikové cloudové řešení zotavení po havárii je jedním z největších problémů síťová infrastruktura. Běžný stav je ten, že se poskytovatelé služeb v rámci přesměrování dat do záložního cloudového prostředí často potýkají se složitým nastavováním VPN připojení, s bezpečnostními pravidly, s překryvy adresních rozsahů i s problematickým směrováním.

Ale nové technologie právě tato problémová místa eliminují a zjednodušují tak nabízení DRaaS ze strany poskytovatelů služeb. Na své si samozřejmě přijdou i zákazníci, kteří díky novým možnostem na výhody celého konceptu zotavení jako služby dosáhnou snadněji. DRaaS má tak veškeré předpoklady pro další růst a nejvíce na tomto trendu vydělají ty firmy, které se do problematiky zotavení jako služby zapojí již nyní.

Martin Štětka Martin Štětka
Autor článku je regionální manažer společnosti Veeam Software pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.