facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Small Business Solutions II , ITIL – Řízení IT

Řešení problémů při ukládání dat

v malých a středních firmáchPro většinu firem je ukládání dat důležitým aspektem zajištění IT podpory. Údržba potřebného hardwaru a softwaru pro ukládání dat ale může být složitý a nákladný proces, zejména pro malé a střední firmy (SMB). U nich jsou patrné zejména problémy s udržováním chodu datových úložišť při omezených rozpočtech na IT, které byly přiškrceny v souvislosti s poklesem ekonomiky. Menší podniky se také obtížně potýkají s potřebou efektivní ochrany dat a zajištění jejich dostupnosti s ohledem na stále častější využívání on-line aplikací, které musí sloužit zákazníkům 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Tento článek ukazuje, jak mohou nové funkce pro správu ukládání dat pomoci podnikům vypořádat se s uvedenými problémy.


Provozování datových úložišť s omezeným rozpočtem

Většina společností si přitom uvědomuje důležitost správného nakládání s daty pro svoje podnikání. Ve světle rozpočtových škrtů je proto důležité vědět, jaké vlastnosti nakupovaných úložných systémů mohou firmám pomoci dosáhnout nejvyšší možné návratnosti investic a jak dokázat více s méně prostředky. Pro menší firmy mohou být velkým přínosem následující vlastnosti:

  • možnost postupného a flexibilního zvyšování úložné kapacity podle aktuálních potřeb firmy,
  • technologie, které pomáhají uživatelům lépe využívat jejich úložnou kapacitu, například virtualizace úložišť nebo thin provisioning (poskytování dat pomocí tenkých klientů).

 

přidělování kapacity

 

Flexibilní zvyšování úložné kapacity

Bez možnosti flexibilního navyšování kapacity musí firmy řešit problém, jak co nejpřesněji odhadnout budoucí nárůst množství dat na dost dlouhou dobu dopředu, aby si mohly koupit zařízení s potřebnou kapacitou. Pokud například firma předpokládá, že během následujících dvou let bude potřebovat úložnou kapacitu 15 TB, rozhodne se koupit RAID diskové pole s kapacitou až 16 TB. Pokud ale během dvou let firma zjistí, že tato kapacita už nestačí, bude si muset koupit další drahý RAID systém, pokud se ten stávající již nedá rozšiřovat. Naopak, pokud byl odhad kapacity nadnesený a firma během těchto dvou let potřebuje jen 10 TB, znamená to, že si pořídila zbytečně velkou kapacitu a vyplýtvala tak investiční prostředky, které mohly být využity jinak.
Možnosti flexibilního rozšiřování umožňují firmám zvyšovat úložnou kapacitu podle jejich skutečných momentálních potřeb. Cenově výhodnou možnost pro zvýšení kapacity představuje rozšiřující box (expansion enclosure, označovaný také jako JBOD). Je určen speciálně pro navýšení kapacity RAID úložných systémů. Náklady na zvýšení kapacity jsou ve srovnání s pořízením dalšího RAID systému přibližně poloviční. Rozšiřující boxy lze přidávat podle aktuálních potřeb firmy, která tak nemusí nakupovat nic předem a zbytečně plýtvat investicemi.

Virtualizace úložišť a thin provisioning

Kromě flexibilního rozšiřování jsou dalším nástrojem pro lepší zhodnocení nakoupených úložných systémů technologie, které zvyšují využití úložných zdrojů, například virtualizace úložišť a thin provisioning.
Virtualizace úložišť dat vytváří logickou abstrakci, která izoluje aplikace od fyzických úložných systémů. Virtualizace umožňuje IT administrátorům sdružovat, organizovat, přidělovat a spravovat skupiny různorodých úložných prostředků, a překonávat tak fyzické bariéry mezi těmito prostředky, optimalizovat jejich využití a zvyšovat flexibilitu úložných systémů.
Virtualizaci úložišť završuje thin provisioning, nová metoda pro přidělování úložné kapacity jednotlivým aplikacím. Tato technologie umožňuje přidělovat aplikacím velké množství virtuální úložné kapacity bez ohledu na aktuálně dostupnou fyzickou kapacitu. Při počátečním nastavení funkce thin provisioning nepřiděluje fyzicky kapacitu určenému datovému svazku a skutečný prostor se obsazuje až při zápisu dat. Tento způsob přidělování kapacity na vyžádání může optimalizovat využití úložných systémů a zjednodušit jejich správu a plánování kapacit. Navíc je možné zvyšovat kapacitu, aniž by to narušilo chod systému.

datové centrum

 

Ochrana a zajištění vysoké dostupnosti dat

Dalším problémem při ukládání dat je potřeba lépe chránit data v souladu s novými legislativními požadavky, které vyžadují delší dobu uchovávání dat, a zajištění vysoké dostupnosti dat kvůli podpoře on-line aplikací, které musí sloužit zákazníkům nepřetržitě 24 hodin sedm dnů v týdnu. Z hlediska zajištění ochrany a dostupnosti dat nabývají na popularitě funkce snapshot (záznam stavu dat v určitém okamžiku) a vzdálená replikace (remote replication).
Snapshoty umožňují provádět okamžité zálohy dat, které neomezují provoz systému a vytvářejí prostorově úsporné kopie změn dat. Při vytváření snapshotu se snímá aktuální obraz dat, aniž by to narušilo činnost on-line aplikací. Na základě tohoto obrazu se pak budou kopírovat na určený svazek všechny změny dat. Podle zaznamenaných snapshotů, které slouží jako body obnovy, mohou uživatelé zrekonstruovat stav dat od okamžiku jejich narušení.
Vzdálená replikace pomáhá firmám chránit data proti nepředvídatelným nehodám v místě hlavního úložiště dat pomocí ukládání kopií dat na záložním úložišti na jiném místě. Pokud jsou zdrojová data v hlavním úložišti nedostupná, například kvůli závadě systému nebo přírodní katastrofě, je možné použít kopii dat na záložním úložišti a rychle obnovit všechny služby.

Galvin Chang
Autor působí jako associate director of global product marketing ve společnosti Infortrend Technology.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.