facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 1-2/2008 , ITIL – Řízení IT , Recenze a testy - SW

Recenze: Komplexní správa IT majetku s AuditPro 5.0

Zdeněk Gric


Název softwarového balíčku AuditPro společnosti truconneXion může pro mnoho uživatelů působit trochu zavádějícím dojmem. Přestože výrazy, jako je „audit softwaru“, se v poslední době skloňují ve všech pádech a užívání nelegálních programů ve firmách působí na manažery jako rudý hadr na býka, není systém AuditPro určen jen pro tuto úzkou, víceméně jednorázovou oblast činnosti podnikových IT oddělení. Jeho nezanedbatelnou částí je i podpora ostatních oblastí, jako je například vedení evidence majetku, helpdesk a monitorování počítačů a jejich uživatelů. Jedná se tedy o komplexní správu IT majetku.Modulární systém AuditPro

Software pro audit softwaru a hardwaru AuditPro se skládá z několika modulů. Na rozdíl od konkurenčních produktů zvolila firma truconneXion čistě modulární přístup, který umožňuje zákazníkovi koupit a využívat pouze moduly, které pro svou činnost potřebuje. Všechny tyto moduly se integrují přímo do prostředí systému AuditPro a tvoří s ním jeden celek. Kromě základního modulu AuditPro se jedná o moduly Monitor využití počítačů, Evidence majetku, Čárové kódy, HelpDesk a AuditPro SMS Connector.

Obr. 1: Podrobný přehled přírůstků produktů od posledního auditu
Obr. 1: Podrobný přehled přírůstků produktů od posledního auditu

Databázový stroj si můžete zvolit

Software AuditPro se klasicky skládá ze dvou částí – vlastní aplikace a klienta pro sběr dat. Klient se instaluje na jednotlivé počítače, ze kterých potom přenáší naskenované informace do hlavního programu. Tento přenos dat probíhá po síti, bez zásahu obsluhy. Pokud je nutné auditovat počítač, který není do sítě napojen, je možné klienta nahrát na disketu nebo flash disk a provést skenování počítače a přenos dat ručně.
Naskenovaná data jsou ukládaná do databáze. Program AuditPro umožňuje zvolit při instalaci databázovou platformu, kterou budete používat. Proces instalace a inicializace databáze je zcela automatický, a pokud již nějakou databázovou platformu používáte, stačí vyhradit nový datový zdroj. AuditPro podporuje (jako jediný mezi srovnatelným softwarem) vedle platforem Microsoft MSDE a Microsoft SQL Server také databázi Oracle. Zatímco verze SQL Server a MSDE jsou k dispozici zdarma, licenci umožňující provozování datového zdroje na Oracle si musíte koupit. Využívání databáze Oracle se tedy „vyplatí“ především firmám, které na této platformě provozují i jiné aplikace.

Obr. 2: Identifikovaný hardware na počítači
Obr. 2: Identifikovaný hardware na počítači

Knihovna softwarových zdrojů

AuditPro obsahuje rozsáhlou a neustále doplňovanou databázi softwarových zdrojů, kterou si aplikace automaticky stahuje z internetu. Toto automatické stahování bez zásahu uživatele je jistě velkou výhodou oproti vyskakujícím okénkům, která pouze upozorňují uživatele, že je k dispozici nová verze a její instalaci ponechávají na jeho volbě. Obsahuje údaje o výrobcích softwaru, produktech, verzích a typech licencování. V případě potřeby je samozřejmě možné doplňovat tuto databázi ručně. Údaje z databáze pak slouží pro detekování produktů instalovaných na jednotlivých počítačích.

Obr. 3: Přehled instalovaných produktů včetně softwarových licencí
Obr. 3: Přehled instalovaných produktů včetně softwarových licencí

AuditPro automaticky udržuje historii změn

Zajímavou a užitečnou funkcí systému AuditPro je automatizované udržování historie všech změn na počítačích. Tato historie umožňuje administrátorům výpočetní techniky na jednom místě sledovat všechny pohyby počítačů, změny licencí a instalovaných aplikací a jejich verzí včetně operačních systémů.
Systém kromě sledování hardwaru a softwaru umožňuje i analýzu hudebních a obrázkových souborů, umí prohledávat i komprimované archivy včetně vnořených a eviduje údaje o uživatelích počítačů.
Všechny typy výstupních sestav je možné dále upravovat, včetně používání stále „populárnějšího“ elektronického podpisu evidenčních listů. AuditPro podporuje dva formáty výstupních sestav – vedle standardních MS Office také stále užívanější OpenOffice.org. Další možností výstupu naskenovaných údajů je jejich grafické zobrazení a reportování ve formátu Microsoft Excel.

Správě majetku pomáhá funkce „drag and drop“

Modul pro evidenci majetku je koncipován tak, že jej mohou používat nejen správci výpočetní techniky, ale lze jej využít i pro evidenci ostatního majetku. Evidované objekty si může správce definovat sám a tím přizpůsobit strukturu evidence potřebám dané organizace. Sledování majetku je umožněno na všech úrovních (budovy, kanceláře, typy zařízení, ...). Zajímavou funkcí systému evidence majetku je metoda „drag and drop“. Jednoduchým chycením evidované položky myší a jejím přesunutím na jiné místo lze položky přidělovat nebo přesouvat ze skladu na sklad, jiným uživatelům, do opravy a tak podobně. Samozřejmostí je přitom automatické generování příslušných dokladů (například výdejky) a záznam historie těchto pohybů.
Evidence majetku umožňuje přiřadit k jednotlivým položkám i nejrůznější doklady ve formě obrázků, které lze do aplikace pomocí integrovaného rozhraní přímo naskenovat. Nezanedbatelným pomocníkem pro evidenci majetku je i funkce pro provádění jeho fyzické inventury. Pro větší ulehčení této činnosti lze využít i možnost provádění inventury pomocí přenosného počítače s integrovanou čtečkou čárových kódů.

Obr. 4: Na kartě majetku najdete i jeho historii
Obr. 4: Na kartě majetku najdete i jeho historii

Skutečné využívání počítačů

Nadstavbový modul Monitor využití počítačů je určen především pro podrobnou evidenci o skutečném využívání jednotlivých počítačů. Modul umožňuje sledovat kdo, jak často a jaké programové vybavení používá a jak tyto aplikace zatěžují procesor a paměť počítače, na kterém jsou spouštěné. Sleduje, jak počítač zatěžuje síť, kolik volného místa má počítač na pevném disku a kdy se který uživatel k počítači přihlásil. V neposlední řadě také kontroluje, nepoužívá-li uživatel „zakázané aplikace“. Podklady získané pomocí tohoto modulu lze využít k efektivnímu plánování nasazení počítačů a softwarového vybavení ve firmě a ke kontrole chování jednotlivých zaměstnanců.

Čárové kódy ulehčují evidenci

Dalším modulem, který je určený pro efektivnější evidenci majetku, je modul Čárové kódy. Jeho hlavní úlohou je ulehčit identifikaci majetku pomocí čtečky štítků s čárovým kódem (identifikačním číslem). Výhodou je také kombinace identifikačního čísla a takzvaného service tagu, který je možné zjišťovat jak z originálního štítku na počítači, tak z operačního systému při detekci hardwaru. Výsledkem pak je kombinace identifikačních údajů načítaných přímo z fyzického majetku s informacemi zjištěnými při softwarovém auditu. Modul Čárové kódy umí spolupracovat s nejčastěji používanými kódy Code 39, Code 93 a Code 128 a také s generátory 2D čárových kódů, konkrétně tzv. QRCode.

Obr. 5: Nastavit lze i zasílání e-mailu při spuštění zakázaného softwaru
Obr. 5: Nastavit lze i zasílání e-mailu při spuštění zakázaného softwaru

Nesmí chybět ani helpdesk

Jak už je u podobných softwarových balíčků zvykem, je celý systém doplněn také nástavbovým modulem HelpDesk. Tento modul je plně parametrický a je upravován pro každého zákazníka individuálně, přesně podle jeho potřeb. Umožňuje evidovat a řešit nejrůznější problémy a požadavky, koordinovat spolupráci týmů uživatelů a automatizovat jejich reakce. Samozřejmostí je podrobná historie požadavků a manažerský reporting.

Potřebujete všechny moduly?

Systém AuditPro pro evidenci a audit výpočetní techniky je licencován a zpoplatněn podle počtu auditovaných počítačů. V tomto světle se jeho modularita může jevit jako určitá výhoda. Co nepotřebujete, to si nemusíte kupovat. Otázkou ovšem je, jestli si někdo implementuje systém auditu bez navazujícího modulu evidence majetku a vzdá se tak možnosti automatizovaného využití získaných dat.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Helios
- inzerce -