facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
CVIS Consulting
IT řešení pro výrobní podniky 1 , Plánování a řízení výroby

Zlepšení výrobních procesů pomocí práce s daty

Marcel Fejtek


Y SoftExistují dvě pravidla týkající se závad ve výrobě. Za prvé: k závadám dochází. Za druhé: obvykle se neobjevují náhodou. Obě tato pravidla znají především firmy vyrábějící elektroniku, kterou skládají ze stovek komponent.


Závady, chyby a poruchy představují riziko ztráty důvěryhodnosti u klientů, poškození pověsti u zákazníků a další náklady pro společnost bez ohledu na to, co firma vyrábí. Z těchto důvodů je v nejlepším zájmu výrobce nastavit procesy, které mohou zmírnit výskyt možných selhání a zároveň přispět k růstu obchodní výkonnosti firmy.

Jeden z těchto procesů zahrnuje sběr, analýzu a monitorování údajů v průběhu výroby. Sběr dat přináší několik výhod, včetně rychlejší a přesnější identifikace dopadů poruch, snižování rizik výskytu chyb a zvýšení kvality výroby.

Jak takové sbírání dat vypadá? Příkladem je systém, který využívá technologii čárových kódů k zachycení sériového čísla, čísla verze a informací o várce pro každou součástku. Výrobní linka také shromažďuje informace z výrobního zařízení, jako je teplota, odchylky, jiné statistiky a možná i obrazové snímky. Údaje z každé výrobní šarže jsou uloženy zpět do softwarového systému integrovaného do ERP systému, který obsahuje informace o dodavateli pro každou komponentu.

Jednotlivé výhody sběru údajů si ukážeme na příkladu výroby desky plošných spojů (PCB – printed circuit board).

Přesná identifikace dopadů

Se systémem sběru dat je možné sledovat a monitorovat celou "genealogii" každého produktu. Zvažte, že deska PCB může mít 200 nebo více unikátních součástí. Systém shromažďování dat vám poskytne podrobné informace o všech jednotlivých součástech. Tímto způsobem můžete dohledat celou historii každé desky PCB, která opustila výrobní linku.

Pokud se objeví chyba, nejčastěji prostřednictvím reklamace zákazníka, budete schopni přesně určit každou desku obsahující problémovou součástku. Bez detailního sledování dat by vám zůstala jen možnost odhadnout, které desky byly vyrobeny v časovém období, ve kterém se zrovna používala daná šarže poruchových součástek. V horším případě jsou zároveň zasílány upozornění zákazníkům, že se problém může týkat i jejich výrobků. Firmy obvykle využívají konzervativní přístup, aby všichni zákazníci byli informování, že se jich problém "může" týkat. Společnosti také v rámci svolávacích akcí nahrazují zákazníkům i součásti, které ve skutečnosti nejsou součástí chybné šarže. Kromě zbytečných nákladů je také poškozena dobrá pověst firmy.

V Y Softu používáme 2D čárový kód, který je laserem vypalován přímo na každou desku. Jak deska postupuje přes výrobní linku, informace o každé použité součástce jsou přidávány do čárového kódu. Hotová deska obsahuje všechny informace o součástech, včetně informací o výrobním stroji (odchylky, teplota apod.). Proces pokračuje do konečné montáže a přepravy. Výsledkem je, že celá výroba je zaznamenána před tím, než produkt opustí zařízení.

V případě zjištění poruchy některé součástky identifikuje databáze rychle a jednoduše postižené desky, ale také kdo problémové komponenty dodal, za jakých podmínek byly tyto součástky sestaveny a co je nejdůležitější, které další produkty obsahují problémovou součástku a jakých zákazníků se problém týká.

Průběžné zlepšování kvality výroby a prevence vzniku závad

Není neobvyklé, že jsou špatné komponenty identifikovány už během výrobního procesu, například v rámci testování kvality nebo vizuálními prohlídkami. Pokud se shromažďují údaje, může být snadno odhalen výskyt vyšší než běžné chybovosti. Tato informace pomůže výrobě proaktivně zjistit, zda se jedná o problém samotné součástky, nebo o nějaký aspekt výrobní linky.

Během testování kvality ale není možné simulovat, jak dlouho bude zákazník zařízení používat a v jakých podmínkách.

Jakkoliv dlouho budete součásti nebo desku testovat, skutečná doba používání a okolní podmínky zákazníků nelze snadno napodobit. Pokud však kombinujete test kvality výstupu s analýzou hlášení o selhání od zákazníků, je možné začít sledovat "trendy selhání". Ty mohou pomoci zlepšit výrobní proces několika způsoby. Například časem můžete optimalizovat dodavatelskou síť tak, aby používala komponenty, které nejsou náchylné k poruchám a které jsou kompatibilní s jinými součástkami. Nebo pomocí dat identifikujete zákazníky, u kterých existuje vysoká pravděpodobnost závady. Následně podniknete kroky v podobě včasných servisních akcí k odstranění rizika selhání výrobku.

Zvýšení obchodní hodnoty hardware

Implementace automatizovaného systému sběru dat není bez nákladů. Podle našich zkušeností se zvýšily provozní náklady spojené s naší výrobní linkou o 15 procent. Měli bychom také započítat kapitálové náklady na nákup zařízení, jako byl v našem případě například 2D laser na vypalování čárových kódů. Klíčová obchodní hodnota pro výrobce ale spočívá v nižším počtu výrobních chyb, schopnosti zabránit selháním a výhody rychlé a přesné identifikace dotčených zákazníků.

V případě společnosti Y Soft je 90 % hardwarových produktů obsahujících desky s plochými spoji dodáváno mimo domovskou Českou republiku. Náklady na opravy jsou proto vysoké, často vyšší než prodejní cena zařízení. Kvalita proti konkurenci je zároveň významným marketingovým ukazatelem. Vstupní a provozní náklady na systém shromažďování údajů se z těchto důvodů vrátily velmi brzy.

Ponaučení

Implementace našeho systému shromažďování údajů trvala 6 měsíců. Potřebný čas (a úsilí) by neměl být podceňován. Samotný sběr dat byl snadný; časově náročná část byla integrace se stávajícími systémy, například správou zásob, ERP, objednávkovými systémy dodavatelů a další integrace. Implementace bývá komplikovanější, než se z počátku jeví a neobejde se bez plánování. Systém také vyžadoval úvodní ladění za provozu a školení pro pracovníky výroby, aby se naučili nové procesy. Jakmile je systém na svém místě, nezapomínejte na reálné využití samotných dat. Pokud tak učiníte, vše bude znamenat pouze vyšší náklady a bolesti hlavy.

Marcel Fejtek Marcel Fejtek
Autor článku působí na pozici COO, Head of Manufacturing ve společnosti Y Soft. Je zodpovědný za výrobu, logistiku a provoz společnosti a jejích poboček, je také členem představenstva.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Zjednodušení procesu změnového řízení pomocí PDM pro malé a středně velké firmy

PLMMáte kontrolu nad svým změnovým řízením? Ať již používáte systém pro správu produktových dat (PDM) pro malé, střední nebo velké společnosti, sledování změnového řízení je nejkritičtější částí PDM procesu, protože pomáhá vaší společnosti rychle reagovat na problémy ve výrobě, požadavky trhu nebo nepříjemnosti s konkurencí.