facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT řešení pro výrobní podniky 1 , Plánování a řízení výroby

Zavádíme plánovací software ve výrobní firmě

Karel Indrák


K2Hitem dnešní doby je slovo inovace. Všechno kolem nás musíme neustále vylepšovat, zdokonalovat. Trh firmy tlačí k rychlejšímu uvádění nových produktů, zákazníci si finální výrobky mohou dokonce konfigurovat sami. Můžeme v tomto dynamickém prostředí efektivně naplánovat výrobu? Dosud jsme používali Excel, ale udržovat všechny ty potřebné tabulky začíná být příliš pracné. Už se v nich nedá pořádně vyznat, variant výrobků je příliš mnoho. Začínáme přemýšlet o nějakém plánovacím softwaru. Jak ho ale ve firmě úspěšně zavést?


Vývojem softwaru pro plánování výroby se zabývám řadu let. Během této doby jsem navštívil mnoho výrobních firem a získal zkušenosti, o které bych se chtěl podělit v tomto článku. Každá výrobní firma je sice něčím specifická, nicméně základní principy a řešené problémy jsou podobné dokonce i napříč různými výrobními obory.

Specializovaný nástroj

Představte si, že pracujete jako plánovač výroby a ke své práci používáte pouze Excel. Venku právě doznívá ekonomická krize, nezaměstnanost v regionu je vysoká, počet zakázek klesl o desítky procent. Výrobní kapacity jsou využívány pouze částečně, obvykle stačí jednosměnný provoz, ve firmě není žádné úzké místo.

Když přijde nějaká prioritní zakázka, nemáte s jejím termínem problém, umístíte ji na začátek fronty práce. Plánování v Excelu je jednoduché a přehledné. Čas plyne, firma produkuje svoje výrobky a přijde ekonomické oživení. Počet zakázek postupně narůstá, prioritní zakázky jsou čím dál častější.

Nezaměstnanost v okolí je nízká, takže máte problém sehnat kvalifikované pracovníky na noční směnu. V Excelu musíte pořád něco přepisovat a posunovat, na některých pracovištích se hromadí práce, nestíháte plnit slíbené termíny. V práci musíte být každý den dlouho a začínáte být unavení. Dostali jste se do bodu, kdy musí dojít k nějaké systémové změně. Vedení firmy musí začít uvažovat o nějakém důmyslnějším nástroji pro plánování výroby.
 

K2


Pro úplnost ještě zmíním druhé možné řešení – přijmout dalšího plánovače. Nedávno jsem navštívil jednu poměrně velkou strojírenskou firmu na Ostravsku. Aktuálně tam pracuje osm plánovačů, každý z nich má na starost svoji výrobní linku. Na zajištění plynulosti výroby používají několik tabulek v Excelu. V poslední době ale i v této firmě začínají uvažovat o změně, zřejmě mají problém najít dalšího kvalifikovaného plánovače.

Expertní tým

Ale pojďme zpátky – rozhodli jste se tedy pro změnu a chcete najít pro vás nejvhodnější plánovací software. Jak začít? Plánování se netýká jen výrobních provozů, ale také prodeje, nákupu, skladu a technologie. V tomto okamžiku tak obvykle začíná sestavování expertního týmu, ve kterém má každé oddělení svého zástupce, a vzniká dlouhý seznam požadavků a problémů, které musí plánovací software vyřešit. Požadujete jednoduché ovládání a přehledné grafické výstupy. Oslovujete softwarové firmy, aby vám udělaly cenovou nabídku. Jezdíte na referenční návštěvy do výrobních firem, které již nějaký plánovací software používají. Musíte zhodnotit, zda bude stačit váš aktuální hardware. Není potřeba koupit nový server, případně mobilní terminály na odvádění výroby? Plánovač bude potřebovat výkonný počítač a velký monitor, možná dva velké monitory. Následně můžete udělat výběrové řízení, kterého se zúčastní několik možných dodavatelů. Nakonec si vyberete nejvýhodnější nabídku. V této fázi je asi každá rada drahá, při špatném výběru totiž můžete přijít o vynaložené investice a spoustu času.

Upřesňující požadavky

První pracovní schůzka s dodavatelem softwaru bývá obvykle ve znamení velkého očekávání. Dlouhý seznam požadavků je trochu zapomenut a nové zadání je poměrně jednoduché: „Chceme mít tlačítko, které nám naplánuje výrobu tak, abychom dodrželi všechny termíny. Stroje musí být optimálně vytížené a na všechny operace musíme mít materiál.“

K2

Výsledek je jasný, analytici a konzultanti ze softwarové firmy moc nadšeně nevypadají. Cesta k tomuto cíli bývá dlouhá, může trvat řadu měsíců, někdy i několik let. Je potřeba stanovit harmonogram implementace a proces plánování rozfázovat. Vhodné jsou pravidelné schůzky vašeho expertního týmu s odborníky dodavatele softwaru. Ze zkušenosti s implementacemi Informačního systému K2 vím, že je vhodné nejdříve vyřešit problematiku kapacitního plánování. Teprve následně přikročit k pokrytí výrobních operací materiálem. Řešení obou problémů najednou často způsobuje velké komplikace. Taky musím upozornit na fakt, že pracovníci softwarové firmy často hovoří trochu jiným jazykem a používají jiné pojmy, než jste zvyklí ve vaší firmě. Hlavně na prvních schůzkách může snadno dojít k nějakému zbytečnému nedorozumění. Proto je potřeba nejdříve najít společný slovník, a pokud něčemu nerozumíte, pak se ihned zeptat.

Příprava dat

V další fázi vás čeká spousta práce s pořizováním dat do informačního systému. Musíte zkontrolovat všechny používané technologické postupy, zejména prověřit přípravné, výrobní a mezioperační časy. U montážních linek můžete narazit na situaci, kdy je čas operace závislý na počtu pracovníků. Kvůli plánování bývá často nezbytné upravit samotnou strukturu technologických postupů, přidat další úrovně podsestav, opravit pořadí jednotlivých operací, některé operace mohou běžet souběžně. V každé operaci je potřeba zadat potřebné výrobní zdroje: stroje, nástroje, případně i pracovníky. Je vhodné nastavit zaměnitelnost zdrojů na pracovištích. Zejména strojírenské firmy mívají složité kusovníky se stromovou strukturou a mnoha variantami, které je potřeba projít. A pokud chcete plánovat do omezených kapacit, potřebujete vytvořit kalendáře s definicí směn. Dalším problémem bývá, jak správně nastavit časy kooperací, aby průběžná doba výroby odpovídala realitě. Celou řadu těchto úprav lze provádět hromadně. Pokud nemáte potřebné akce ve svém informačním systému, určitě vám mohou pomoci konzultanti. Někdy stačí rada, jak postupovat, jindy mohou napsat speciální skripty, které požadované úpravy výrazně zjednoduší.

Začínáme plánovat do omezených kapacit

Když jsou data pro plánování v informačním systému připravena, je svolán expertní tým. Zkusíte si naplánovat první zakázku, podíváte se do grafu. Nastává však velké zklamání z výsledku. Plánovací software říká, že zakázka bude dokončena dnes. Vy ale určitě víte, že nebude dokončena dříve než za týden. Zkoumáte postupně jednu operaci za druhou a například zjistíte, že nemáte definovány přepravní časy mezi jednotlivými pracovišti. Následuje hodně práce s úpravou dat. Přepravní časy máte doplněny a software vypočetl, že bude zakázka hotova za dva týdny. Opět zkoumáte všechny operace a porovnáváte je s realitou. Po několika hodinách zjistíte, že máte v kalendáři soustruhu definován jednosměnný provoz. A v tomto měsíci soustruh běží na dvě směny. Přidáte odpolední směnu do kalendáře a zkusíte potřetí naplánovat první zakázku. Tentokrát časy odpovídají, můžete pokračovat dál. Postupně naplánujete všechny zakázky, které jsou uvolněny do výroby. Zjistíte, že většina zakázek překračuje slíbené termíny. Řekl bych, že naštěstí i tady platí Paretovo pravidlo – 80 % problémů v plánu výroby je způsobeno 20 % faktorů.

K2

Nejčastějším problémem jsou chybně nastavené časy operací v technologických postupech nebo nesprávně definované směny v kalendářích výrobních zdrojů. Může za vším ale stát také „smetí“ v datech, kdy v plánu zůstávají již dokončené operace nebo celé výrobní příkazy, nebo zpožděné odvody výroby. Důvodem posunutí plánu do budoucna jsou později odvedené operace, řešením je využití terminálů a čteček pro odvádění výroby. Pátým problémem bývají kooperace, konkrétně nastavení jejich kapacitního omezení a výsledné časy.

Největším rizikem může být paradoxně osoba plánovače. Před několika lety jsem jezdil zavádět plánování výroby do jedné firmy na jižní Moravě. Plánovač se tvrdohlavě držel svého Excelu a vždy jeden den před mou návštěvou aktualizoval plán v informačním systému. Několik měsíců jsme kvůli takovému přístupu zbytečně přešlapovali na místě.

Zajišťujeme materiál pro výrobu

Hurá! Kapacitní plánování je zprovozněno, každé pracoviště má svoji frontu práce. Někdy se stane, že na první operaci ve frontě nemáte materiál a musíte ji přeskočit. Nastal čas na větší zapojení oddělení nákupu do procesu plánování. Jsou možné dva přístupy. Jednodušší je naplánovat nejdříve kapacity a nákup musí zajistit, aby materiál dorazil včas. Tento přístup může být příčinou nadměrných zásob materiálu na skladech. Složitější je posunovat operace do budoucnosti podle vypočtené dostupnosti materiálu. Znamená to totiž spouštění kapacitního a materiálového plánování opakovaně v několika iteracích.

Oba přístupy je možné v praxi kombinovat. Materiál od lokálního dodavatele můžete mít k dispozici za několik hodin, komponenty z Číny bývají na cestě i půl roku. Při správném nastavení plánování materiálu snížíte zásoby materiálu na skladech. Pro lepší zajištění včasných dodávek můžete dát přístup do vašeho informačního systému vašim dodavatelům. Mnoho firem, zejména v automobilovém průmyslu, dnes funguje v režimu just-in-time (JIT). V případě hodně složité výroby můžete využít predikční modely k odhadu budoucí spotřeby materiálu.

Konečně máme reálný plán výroby

Pokud jste se dostali až sem, máte reálný plán výroby, kterým se můžete řídit. Výstupy z plánu můžete dostávat i ve formě grafů a dashboardů, ve kterých vidíte plnění zakázek, využití zdrojů a další klíčové ukazatele.

Některé činnosti ale děláte v procesu plánování neustále dokola. Pokud máte jasno v tom, které činnosti provádíte rutinně a jak často, nebude problém pro konzultanta nebo vývojáře softwarové firmy vyrobit tlačítko „Naplánuj výrobu“, které jste požadovali na první společné schůzce. Držíme vám palce!

Karel Indrák Karel Indrák
Autor článku je manažerem vývoje Informačního systému K2.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pokročilé detailní plánování umožňuje společnosti KORADO lépe reagovat na požadavky trhu

KORADOSpolečnost KORADO je přední světový výrobce ocelových otop­ných těles. Společnost potřebo­va­la zkrátit dodací lhůty svých výrobků na základě požadavku zákazníků a interně potřebovala snížit objem admini­stra­tivy při operativním řízení výroby.