facebook LinkedIN LinkedIN - follow
CAD I , Plánování a řízení výroby

Výzvy pro potravinářský a nápojářský průmysl v roce 2023: dodavatelský řetězec, automatizace a umělá inteligence

Marcel Koks, Mikael Bengtsson


Potravinářský a nápojářský průmysl má za sebou turbulentní období. Ale bude rok 2023 klidnější než ty před­cho­zí? Spíš ne, protože vývoj trhu provází řada nejistot. Co lze ale oče­ká­vat s velkou pravdě­po­dob­nos­tí a co už vidíme u našich zákazníků, je, že letošní rok bude ve znamení pokračujícího trendu využívání inovativních technologií a nových způsobů jejich provozování. Stále více budou také potravinářské firmy přecházet na cloudová řešení, aby udržely svou konkurenceschopnost a dokázaly flexibilně škálovat výkonnost. Tím dokážou vyhovět poptávce ze strany zákazníků a vyrovnat se s překážkami na straně nestabilních dodavatelských řetězců.


Mezi hlavní očekávané trendy v potravinářství a nápojářství (food & beverage, F&B) v roce 2023 patří:

Flexibilita a náklady dodavatelského řetězce

Výpadky dodavatelských řetězců se stávají v podstatě tradicí a nepředvídatelná budoucnost je takřka jedinou jistotou dříve stabilních dodávek. Když to ještě zkombinujeme s inflačními tlaky na ceny surovin, geopolitickými událostmi a extrémními výkyvy počasí, dostáváme skutečně výživný guláš. Dodavatelské řetězce nutně potřebují rychleji reagovat na zjevující se problémy v dodávkách a změny v poptávce. Potravináři budou muset diverzifikovat nákup surovin a portfolio dodavatelských firem, aby byli připraveni na potenciální výpadky. Klíčovým systémem se tak letos stává software pro řízení dodavatelských řetězců, ideálně cloudový, bez něhož bude nemožné optimalizovat výrobu a zajistit hladký provoz.

Automatizace výroby

Bezpochyby i potravinářského průmyslu se dotkl nedostatek zaměstnanců, který nastal v post-covidové době. Nová generace pracovníků již nehledá dlouhodobý pracovní poměr za každou cenu, ale spíše kariéru podle svých představ, a rutinní práce ve výrobě či logistice mezi ně rozhodně nepatří. Aby F&B firmy dostály poptávce zákazníků, investují do technologií, které nahradí jen těžko obsaditelné pracovní pozice. Příkladem mohou být technologie strojového učení pro rozeznávání obrazu, díky kterým mohou roboty provádět monotónní úkoly dříve zastávané lidskými pracovníky, jako je typicky třídění na výrobní lince.

Nástup umělé inteligence

Řešení umělé inteligence a strojového učení získávají díky výpočetní náročnosti své uplatnění převážně v cloudovém prostředí. Například výrobci základních potravin nyní nasazují modely strojového učení k minimalizaci odpadu a optimalizaci výnosu při výrobě sýrů. V minulosti dokázaly takovéto firmy analyzovat pouze celkový objem výroby a zpětně několik parametrů, jako např. obsah proteinů, tuku a skladovací teplotu, což bylo příliš pozdě ke zlepšení šarže. Dnes lze výrobní procesy sledovat kontinuálně a mít k dispozici mnohem více aktuálních dat, přičemž zvýšení výnosu o jediné procento se může promítnout do úspor statisíců eur. Další oblastí, kde se již AI uplatňuje, jsou produktová doporučení v oblasti potravinářských přísad – viz příklad ze společnosti Zeelandia.

AI pomáhá ve společnosti Zeelandia

Jako globální dodavatel s provozy ve více než 30 zemích a ob­chod­ní­mi aktivitami ve 100 zemích celého světa čelila Zeelan­dia Group v covidové době obrovským výzvám. Vysoké náklady a nedostupnost celé řady pekařských přísad vyžadovaly novou prodejní a cenovou strategii k udržení loajality zákazníků a ziskovosti. S ohledem na široké portfolio produktů a významnou základnu zákazníků se pustila do digitální transformace. V rámci toho začala spolupracovat se společností Infor na využití řešení Infor Coleman AI ke strojově generovaným doporučením konkrétních produktů a k cenotvorbě. Jedna z prvních instalací proběhla ve výrobním provozu Zeelandia v České republice. Nové funkčnosti AI nyní zlepšují přesnost a rychlost výběru produktů a cenových strategií, přičemž pomáhají udržet obchodní růst na velmi komplikovaném trhu.

Potravinářské inovace

Výpadky dodavatelských řetězců a následný nedostatek určitých surovin či skokový nárůst cen nutí výrobce rychleji inovovat, ať již použitím náhradních ingrediencí, nákupem od alternativních dodavatelů nebo zmenšováním prodejních balení. Vedle toho probíhají inovační procesy na úrovni start-upů, které přicházejí například s laboratorně vytvořeným masem, proteinovou výživou a syntetickými potravinami, aby vyhověly poptávce spotřebitelů po potravinách s nižšími nároky na životní prostředí.

Udržitelnost a transparentnost

Klimatické změny mají na potravinářství určitě významný vliv také z pohledu spotřeby zdrojů a stále dražších energií. Potravinářské organizace se stále více přesouvají k lokálním zdrojům surovin, aby co nejvíce šetřily energetickými zdroji a optimalizovaly náklady na dopravu, k čemuž jim opět pomáhají technologie umělé inteligence. A nakonec systémy dohledatelnosti potravinářských šarží zajišťují maximální možnou transparentnost, ať již kvůli vyhovění přísným normám, či z důvodu tlaku veřejnosti na poskytování pravdivých informací o složení a původu potravinářských produktů.

Marcel Koks a Mikael Bengtsson
Autoři článku působí ve společnosti Infor.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

AI pomáhá získat lepší přehled nad vývojem ve firmě

IT Systems 5/2024V aktuálním vydání IT Systems se opět intenzivně věnujeme využití AI ve firmách. Nejvíce prostoru jsme přitom dali oblasti e-commerce a retailu, tedy světu nakupování, ve kterém hrají pokročilé technologie stále větší roli. Včetně AI, která se zde uplatňuje v zákaznickém servisu, ale také dokáže například předvídat prodeje a udržet optimální množství skladových zásob.