facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT řešení pro výrobní podniky , Plánování a řízení výroby

Sledujte každou operaci v reálném časeDodržení kvality od momentu příjmu materiálu až po expedici hotových výrobků je klíčovým faktorem úspěchu každého výrobního podniku. Řešení založené na automatické identifikaci umožní výrobcům jednoduše sledovat dodržování norem a technologických postupů. Prostředkem může být například systém K.manufacturing od KODYSu určený pro výrobní firmy. Systém využívá metody automatické identifikace, čárové kódy a RFID. Data z výroby jsou sbírána během výrobních procesů na pracovních stanicích napojených na serverovou část. Takto je možné sledovat rozpracovanost výrobních dávek, a to vše v reálném čase.


Sledování kvality

Nejen úseky řízení kvality ocení možnost detailní kontroly rozpracovanosti výrobních dávek. Vedoucí výroby má k dispozici přístup k systému a může kdykoli v průběhu výroby vybrat libovolnou výrobní dávku a zjistit fázi rozpracovanosti. V systému je zaznamenáno, jaké položky byly využity ke kompletaci jednotlivých výrobků, a není nutné vytvářet zpětně dokumentaci. Automatickým načítáním informací ušetří dělníci čas a mohou se soustředit primárně na kvalitu. Systém navíc hlídá, zda výrobní operace probíhají ve správném pořadí v souladu s technologickým postupem.

Jsou vaši dělníci efektivní?

Vedoucí pracovníci pracují dále s daty uloženými během výroby a následně je mohou vyhodnocovat. Ve formě grafů se tak například dozví, jak dlouho trvalo vyrobení jednoho výrobku nebo vykonání operace jednotlivými pracovníky. Kdykoliv snadno zjistí, zda se výrobní proces zrychluje, či zpomaluje. Systém umožní sledovat rychlost plnění objednávek v reálném čase a včas přijmout opatření pro zajištění plynulosti výroby a zamezit hrozícím zpožděním. Vzhledem k tomu, že data o vykonávané práci zadávají dělníci prostřednictvím terminálů přímo před zahájení každé operace, odpadají zbytečné papírové výkazy, které by jinak následně musel směnový mistr pracně přepisovat do počítače.

Kdo zavinil tuto reklamaci?

Označování polotovarů i hotových výrobků kódem a následná identifikace pomocí terminálů umožňuje přesně stanovit, kdo práci na výrobku prováděl, jaké polotovary (množství, typ a od jakého dodavatele) vstoupily do výroby, až po údaj, kdo je finálním zákazníkem. Zpracovaná data poslouží i v reklamačním řízení. Podle kódu výrobní dávky rychle dohledáte detailní informace o výrobě daného kusu a rychle a adresně najdete nedostatky.

Základní vlastnosti systému K.manufacturing Architektura Klient/server (databázový server – Microsoft SQL Server 2000 nebo vyšší) Server Serverová část provozovaná na PC je centrem systému. Mezi její hlavní funkce patří správa kmenových dat. Obsahuje tyto číselníky: pracovníků, výrobních operací, technologických postupů, materiálu vstupujícího do výroby a výrobních strojů použitelných při výrobě. Mezi další funkce patří: evidence rozpracovanosti výrobních dávek, komunikace s pracovními stanicemi, datové rozhraní na celopodnikový ERP systém (pokud systém neběží v autonomním režimu), vyhodnocování výstupů z výroby v podobě sestav a grafů. Pracovní stanice a provedení záznamu Pracovní stanice nainstalované přímo ve výrobní hale jsou vybaveny snímačem čárového kódu, případně RFID snímačem, interní numerickou klávesnicí a grafickým LCD displejem. Snímače zrychlují a zpřesňují zadávání dat. Na displeji jsou zobrazovány pokyny a požadavky na vstup dat (např. požadavek na výběr výrobní dávky, požadavek na zadání výrobní operace atd.). Propojení se serverovou částí je prostřednictvím sítě ethernet nebo bezdrátové sítě. Pracovník se přihlašuje k pracovní stanici pomocí klávesnice nebo ID karty s čárovým kódem, případně RFID čipem. Další zaznamenaná činnost na výrobní dávce, například odepsání výrobní operace, je tak evidována na jeho pracovním výkazu.

Proč implementovat K.manufacturing

Zpřesněním předávání informací z výroby do ERP systému díky automatické identifikaci se značně snižuje chybovost. Zrychlí se tok informací z výroby do ERP systému. Díky přesné vysledovatelnosti každé výrobní operace systém zároveň napomáhá eliminovat reklamace a zmetkovitost.
Manažeři mohou sledovat v reálném čase stav výroby. Získají informace, díky nimž mohou přijmout opatření pro zajištění plynulosti výroby. Data z výroby jsou též podkladem pro personální práci a sledování výkonnosti pracovníků. Výhodou systému K.manufacturing od KODYSu je také přesná evidence materiálu a strojů použitých při výrobní operaci na každý jednotlivý výrobek a prokazatelnost dodržení posloupnosti výrobních operací dle technologického postupu.

Autorka působí ve společnosti KODYS, spol. s r.o.

Eva Karlíková

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -