facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2021 , Plánování a řízení výroby

Sledování výroby pro lepší plánování i hodnocení pracovníků

Petr Klapka


Sledování dat ve výrobě je jednou z nutných disciplín pro zvládnutí mnoha dalších činností v rámci řízení výroby. V tomto článku si řekneme, proč je to nutné a co to vlastně přináší.


Proces výroby

Samotný proces výroby nelze v jednom článku popsat dokonale ve všech jeho variantách podle různých odvětví. Dá se však říci, že existují společné rysy a na nich obvykle staví ERP systémy, které přináší nezbytnou funkcionalitu pro podporu nejčastějších činností. Zjednodušeně se na svou firmu můžete podívat tak, že produkt nabídnete, prodáte, vyrobíte, dodáte a vyúčtujete. Případně nejdříve vyrobíte, a pak to ostatní. Výroba je tedy obvykle jen jedním z vnitřních podprocesů hlavního business procesu. Jestliže ERP systém musí podporovat celý tento proces, pak nutně musí zvládnout i část výrobní. Vstupem pro proces výroby je velmi zjednodušeně požadavek obchodu. Buď již máte zákazníka se zcela jasným zadáním, nebo se obchod domnívá, že bude mít zákazníka na produkt a požaduje jeho výrobu. V obou případech bude zadání složeno ze tří atributů, které mimochodem známe z projektového řízení. Těmito atributy je definice produktu, termín a zdroje. Výstupem z výroby je produkt opatřen informacemi o tom, jak se podařilo dodržet zdroje a termíny. A toto je vlastně náplní pro informační systém. My se v tomto článku zaměříme na tu část informačního systému, která hlídá využití zdrojů a termíny ve výrobě.

Plánování a typy plánování

Abychom rozumným způsobem mohli uhlídat termín vyrobení a zdroje, je nutno umět výrobu plánovat. Samotný popis „plánování výroby“ je pro několik takovýchto článků, takže opět jen stručně. Plánování bude obsahovat vždy určitá specifika v závislosti na typech výroby. Ty můžete popsat třeba podle četnosti opakování výrobku (kusová výroba, sériová výroba, hromadná výroba, druhová výroba), nebo podle vztahu k odbytu (zákaznická výroba, výroba pro trh) a podobně. Zaměření plánu se v každém z těchto případů trochu liší.

Podstatné je, že plánování výroby - ať už v jakékoliv míře - je nutným předpokladem k tomu, abyste mohli výrobu sledovat. Plánování výroby v systému ERP dodává informace o tom, co se má vyrobit, kolik se toho má vyrobit, do kdy se to má vyrobit, z čeho se to bude vyrábět a jak se to bude vyrábět. Výstupem plánování výroby je plán výroby. Vzniká zde však silná potřeba komunikovat s dalšími podprocesy. Velmi častým podprocesem je zásobování a informace ze zásobovacího podprocesu (potřebuji zajistit tento materiál a chci vědět, kdy jej budu mít a kolik to bude stát) a druhým nejčastějším spojencem je proces samotné výroby. Pro plánování výroby a zejména pro aktualizaci plánů je zkrátka nutné vědět, jaký je aktuální stav výroby. Takže plánování výroby potřebuje nutně zpětnou vazbu z podsystému „řízení výroby“.

Řízení výroby

Řízení výroby navazuje na plánování výroby a předává plánu zpětnou vazbu. Bez plánu není co řídit. V mnoha ERP systémech začíná výroba tzv. výrobním příkazem. Výrobní příkaz obsahuje pokyn k vyrobení produktu v určitém množství v daném čase. Nedílnou součástí výrobního příkazu jsou i návody (technologické postupy a kusovníky, případně operativní kalkulace). Aktivováním výrobního příkazu obvykle začíná proces výroby a ten je třeba sledovat. Zde se dostáváme k jádru tohoto článku.

Sledování operací ve výrobě

Sledování operací ve výrobě je jednou z velmi důležitých funkcí ERP systému, protože poskytuje průběžně celou řadu nezbytných informací. Systém by měl být schopen vysledovat okamžitý stav provedení jednotlivých operací ve výrobě. To samo o sobě vůbec není jednoduché, a to zejména kvůli prostředí, množství uživatelů, množství dat a často též úrovní dovedností výrobních pracovníků, kteří by měli se systémem pracovat. Přesto na získání těchto dat společnosti vynakládají poměrně velké úsilí. V mnoha výrobních společnostech se vyplňují tzv. výrobní lístky (průvodky, mzdové lístky atd…), což jsou ve skutečnosti formuláře pro záznam jednotlivých operací (nebo dávek operací). Tyto formuláře se následně ručně zpracovávají a přenáší do výrobního software z důvodu přinejmenším výpočtu „výsledných kalkulací“ a z důvodu zajištění podkladů pro „úkolovou mzdu“ (pokud je vůbec možno úkolovou mzdu takto zjistit).

Je zřejmé, že je takový postup nesmírně pracný. Moderní ERP systémy ve svých modulech pro řízení výroby proto spoléhají na sběr těchto informací elektronickou cestou. Vhodným a vyzkoušeným doplňkem je tzv. „terminál pro vykazování výrobních operací“. Ten může mít celou řadu podob. Jeho úloha je však všude prakticky shodná; zajistit vykázání provedené operace. Přitom se vždy identifikuje, která operace byla provedena, v jakém množství, kým a kdy. Vedlejšími informacemi může být výkaz zmetků, výkaz odchylek a podobně.

Z pohledu automatizace je zjevné, že většinu informací se dá zjistit elektronicky. Uživatel se identifikuje svou čipovou kartou a „operaci“ je možno identifikovat pomocí čárového kódu. Lze různě modifikovat způsob vykazování, takže uživatel buď pouze zadá množství provedené operace, nebo složitěji nadvakrát přihlásí „začátek operace“ a „ukončení operace“. Vše by měl zvládnout jednoduchý terminál umístěný na pracovišti.

Terminál je zařízení, které má připojenou čtečku čárového kódu, displej a jednoduchou klávesnici pro zadání čísla. V pokročilejším provedení by terminály mělo jít připojit i k jednotlivým strojům (pokud to lze) a zautomatizovat další činnosti.

Terminál by mělo být možno obsluhovat s minimálním zaškolením a aplikace by měly vzdorovat nechtěným lidským omylům. Samotné terminály se připojují do lokální sítě a mohou být řízeny některým serverem.

Jedním z představitelů takových zařízení je terminál TM120, dodávaný jako součást celého řešení společností Vision Praha s.r.o. Terminál má dotykovým LCD display, vstupem pro čtečku čárového kódu a vstupem pro čtečku identifikačních médií - např. čipových karet a podobně. K tomuto zařízení jsou připojená 2 čtecí zařízení. Prvním je čtečka čárového kódu s výstupem RS232, která slouží k identifikaci vykazované operace. Druhá čtečka, s výstupem ve formátu ABA track II, slouží k identifikaci zaměstnance. Lze použít jakoukoliv čtečku s uvedeným výstupem generující 10 znaků. Standardně bývá výrobní terminál TM120 vybaven integrovanou bezkontaktní čtečkou karet. Docházka Vision a výrobní terminály Vision používají stejné identifikační karty zaměstnanců. Čtecí dosah této čtečky je 10 cm. Výrobní terminál TM120VREG-B je vybaven ethernetem.

K čemu je to dobré

Jak již bylo řečeno, takováto zařízení slouží výrobním organizacím k rychlému a efektivnímu sledování operací a tím i okamžité rozpracovanosti ve výrobě. Data jsou ihned předávána do centrální databáze. Hlavní aplikace ERP systému by pak měla obsahovat vyhodnocení rozpracovanosti jednotlivých výrobních příkazů, srovnat plánované a skutečné časy a vytvořit podklady pro zpracování úkolové mzdy.

Přínosy

Jak bylo řečeno na začátku, sledování výroby úzce souvisí s plánováním výroby. Specifikem každého výrobního plánu jsou jeho poměrně časté změny vyvolené nejrůznějšími okolnostmi a jednou z těchto okolností je „realita ve výrobě“. Jednoduše, pokud se v dané časové jednotce (směna, den, týden … ) nerealizuje přesně to, co bylo naplánováno, pak další plánování postrádá smysl. Nový plán musí počítat s tím, jak dopadl předchozí plán. To ale bez průběžné znalosti reality nelze reálně udělat.

Druhým požadavkem je vyhodnocení výroby. Z mnoha důvodů je nutno vědět, zdali se opravdu dodržely naplánované náklady a zdali se neposunuly naplánované termíny. Zjištěná data mohou soužit k opravě norem a plánových kalkulací. Obecně takto lze zpřesnit nákladové vyhodnocení výroby.

Dalším požadavkem může být potřeba motivovat pracovníky prostřednictvím úkolové mzdy. Je-li ve firmě větší množství výrobních pracovníků, pak je sběr dat pro výpočet úkolové mzdy velmi důležitý. Bonusem je potom automatizovaný vstup těchto podkladů přímo do mzdového subsystému.

Někdy se otkáváme s požadavkem obchodního oddělení znát aktuální stav rozpracovanosti. Sledování výroby v reálném čase tak dává obchodníkům slušný nástroj pro dobrou komunikaci se zákazníkem.

Nezanedbatelný požadavek přichází též z oblastí řízení kvality. Velmi často je nutné mít možnost trasovat historii výroby. Někdy je potřeba umět odpovědět, kdo na daném výrobku pracoval, kdy a na kterém pracovišti. Může to souviset se zmetkovým řízením, anebo jednoduše s požadavky různých certifikačních orgánů. I toto lze zajistit pomocí vhodné aplikace, které zpracuje data získaná ve výrobě.

Kdo by o takovém řešení měl uvažovat

Je zřejmé, že informace zjištěné pomocí ERP systému v rámci sledování výroby něco stojí. Je nutné připravit podmínky (systém kalkulací výroby, plánů výroby a sledování výroby), a potom též data efektivně využívat. Pro společnosti, kde jsou ve výrobě již desítky pracovníků a výroba je poměrně dobře popsatelná normovatelnými operacemi, je ale z výše popsaných důvodů zavedení takového systému značným přínosem.

Petr Klapka Petr Klapka
Autor článku je ředitelem společnosti Vision Praha s.r.o.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.