facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT řešení pro strojírenství , Plánování a řízení výroby

Řízení výroby v nástrojárně a slévárněFirma MOOD International vznikla v roce 1995 jako rodinná firma s několika málo zaměstnanci a zámečnickou dílnou. V roce 2000 firma přenesla svoji činnost do větších prostor a v roce 2009 vybudovala již svůj vlastní administrativní, výrobní a vývojový provoz v průmyslové zóně Moravany u Brna. Byl rozšířen strojový park a vybudována vývojová slévárna. V současnosti má firma MOOD 44 zaměstnanců a 2 150 m2  výrobních, vývojových, skladových a administrativních ploch.


Výrobní program naší firmy se dělí do dvou odvětví, a to slévárenství a strojírenství. Slévárenství je nosným výrobním programem. Firma se opírá o komplexní dodávky odlitků, výrobu modelových zařízení a jejich opracování. Dodáváme odlitky z litin, ocelí a neželezných kovů pro kusovou i sériovou výrobu. Modelová zařízení jsou ze dřeva, umělých hmot, kovů, pro ruční i strojní výroby všech technologií. Na přání zákazníka zpracováváme zakázky od vývoje odlitku přes technickou přípravu výroby, samotnou výrobu až po dodávky do celého světa.

Strojírenství zastupuje výroba komponent, nástrojů pro lisování plastických hmot a kovů, měřidla, výrobní přípravky, makety, obrábění. Strojírenská výroba je založena na CNC frézovacích strojích, soustružnickém CNC centru, elektroerozivním obrábění. Programovací středisko sestává z pěti pracovišť pro generování tvarů, programování obrábění, simulací lití a tuhnutí, dále digitálního měření a vyhodnocování.

Charakter naší výroby je opravdu rozličný, a proto jsme se rozhodli pro zavedení ERP systému. Jelikož by takový systém měl být páteří našeho podniku s dosahem do všech oblastí a systémů je dnes na trhu opravdu velké množství, bylo důležité vybrat nejen řešení, které odpovídá našim požadavkům, ale také najít co nejvhodnějšího dodavatele, který by zajistil stoprocentní využití vloženého úsilí a prostředků do jeho nasazení. Abychom takovou kombinaci dodavatel–produkt našli, stanovili jsme si pro výběr systému několik kritérií:

 • splnění požadavků na funkcionalitu,
 • systém, který má budoucnost,
 • řešení na míru pro náš podnik,
 • tým kvalitních konzultantů,
 • cena.
„Je nutné, aby systém byl přizpůsobitelný pro budoucí rozvoj firmy a zavádění nových technologií, ERP systém musí růst s naší firmou.“

Splnění požadavků na funkcionalitu

Protože ERP systém by měl sloužit hlavně nám, bylo nutné si na začátku říci, co od něj budeme požadovat. V případě naší společnosti to bylo především:

 • jednoduché ovládání,
 • evidence a řízení zákazníků, nabídek, objednávek a zakázek,
 • řízení malosériové a kusové výroby, odvádění práce čárovým kódem,
 • kapacitní plánování výroby,
 • řízení kooperací a nákupu,
 • řízení skladového hospodářství,
 • řízení výdejny nářadí,
 • schopnost dále se rozvíjet a přizpůsobovat našim požadavkům.
„Při posuzování ceny ERP systému jsme se zaměřili nejen na pořízení licencí, ale také na cenu implementačních prací, poplatky za maintenance i za budoucí konzultace a rozšiřování systému.“

Systém, který má budoucnost

Protože ERP systém chceme pořizovat pouze jednou a technologie jdou stále kupředu, je nutné, aby systém byl přizpůsobitelný pro budoucí rozvoj firmy a zavádění nových technologií, ERP systém musí „růst s naší firmou“. Je důležité, aby byl systém od počátku tvárný, a dodavatel by neměl být žádný nováček na trhu.

Řešení na míru pro náš podnik

Protože každý podnik má svá specifika, je velmi důležité, aby dodavatel byl schopen svůj systém přizpůsobit tak, aby ve všech ohledech vyhovoval požadavkům naší firmy.

Tým kvalitních konzultantů

Znalosti a zkušenosti konzultantů jsou vždy zásadní pro úspěch celého nasazení ERP systému, je důležité, aby jimi dodavatel disponoval.

Cena

Cena je velmi důležitou stránkou při výběru jakéhokoli produktu, a to nejen ERP systému. Při posuzování ceny ERP systému jsme se zaměřili nejen na pořízení licencí, ale také na cenu implementačních prací, poplatky za maintenance i za budoucí konzultace a rozšiřování systému.

„Odpovědi konzultantů na naše otázky nás přesvědčily o tom, že firma má praktické zkušenosti s aplikacemi pro nástrojárny a zná problematiku slévárenských provozů.“

Zvolený ERP systém – EasyTechnology

Po pečlivém zvážení všech nabídek a mnoha hodinách konzultací jsme vybrali ERP systém EasyTechnology od společnosti TD-IS. Odpovědi konzultantů na naše otázky nás přesvědčily o tom, že firma má praktické zkušenosti s aplikacemi pro nástrojárny a zná problematiku slévárenských provozů. O tomtéž jsme se ujistili i v průběhu implementace, která samozřejmě nebyla žádnou procházkou růžovou zahradou, nicméně zkušenosti konzultantů, a hlavně variabilita systému nám umožnily používat systém dle našich potřeb, a ne přizpůsobovat naše potřeby možnostem systému.

Autor je jednatelem společnosti a vedoucím kovomodelárny MOOD International, s.r.o.

Radovan Koplík

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.