facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 5/2012 , Plánování a řízení výroby

Řešení business intelligence pro průmyslové podnikySodomkaV oblasti business intelligence se stále častěji setkáváme s pojmem komoditizace, který je charakteristický pro jeden z hlavních trendů v této oblasti – standardizaci funkčností a vytváření typových aplikací. Ty pak lze levněji a jednodušeji nasadit bez ohledu na odvětví a velikost podniku, nebo přímo se zaměřením na určitý obor podnikání či rozhodovací procesy. Průmyslové podniky obvykle vyhledávají tyto přednastavené balíčky s cílem vytvořit na jejich základě plnohodnotný manažerský informační systém. V následujícím článku vám ukážeme možnosti jejich praktického uplatnění.


Stručný přehled nabídky českého trhu

Na českém stejně jako na světovém trhu jsou nabízeny BI platformy orientované buď výhradně na analytickou funkcionalitu (SAS Enterprise Intelligence Platform) nebo řešení, která jsou integrální složkou komplexního podnikového informačního systému (SAP NetWeaver Business Intelligence jako součást SAP Business Suite apod.). Moderní BI platformy lze z hlediska praktického využití odlišit na základě podpory dolování dat. Ty, které jsou v této oblasti silné, jako například SAS Enterprise Intelligence Platform, nacházejí uplatnění především v oblasti investic, a to při získávání dat k analýze finančních a akciových trhů. Dále se využívají v bankovnictví, především při detekci a prevenci pojišťovacích a finančních podvodů. Setkáme se s nimi také v telekomunikačním sektoru, kde se používají například při analýze zákazníků se sklonem k migraci mezi poskytovateli služeb. Stále častěji se tyto aplikace prosazují v lékařství, a to pro stanovení správné diagnózy a vhodné léčby na základě známých symptomů. V neposlední řadě se uplatňují při elektronickém obchodování, a to při získávání dat o prohlížení webových stránek a při analýze chování uživatelů (web mining).
BI platformy, jež poněkud zaostávají v oblasti prediktivních analýz a dolování dat, jako například IBM Cognos, a zároveň vynikají v managementu metadat, ETL a v nástrojích pro řízení výkonnosti podniku, pak nacházejí své místo v průmyslových organizacích. V nižších tržních segmentech (středně velké podniky) se tak střetávají s konkurencí, která nabízí výhodnější poměr ceny a kvality (např. BI řešení od společnosti CCV Informační systémy zakázkově vyvinuté na platformě Oracle Business Intelligence).

Komoditizace jako cesta do segmentu středních firem

Nabídka dodavatelů špičkových BI platforem se nejvíce soustřeďuje na segment velkých organizací, které si mohou dovolit nákladná, na míru uzpůsobená řešení. Malé a středně velké firmy nebo společnosti, pro něž nástroje business intelligence nepředstavují „kritickou aplikaci“, mohou pořizovat řešení vyvíjená a integrovaná v rámci ERP systémů. Dále mohou implementovat samostatné, „na míru ušité“ aplikace, které jsou však finančně náročnější. Nejvhodnější alternativu pak představují přednastavená řešení, která využívají předpřipravené balíčky standardních nástrojů a funkcí. Tato řešení nacházejí široké uplatnění právě v průmyslových podnicích. Lze je totiž pořídit a provozovat za nižších nákladů a zavést za kratší dobu, než je tomu u komplexních robustních BI systémů.
Předpřipravené aplikace jsou vyvíjeny v prostředí komerčně poskytovaných BI platforem (IBM Cognos, Oracle Business Intelligence), BI platforem dostupných jako freeware (Pentaho) nebo na bázi obchodních BI aplikací (GIST). Tyto tzv. typové aplikace poskytují náhled na určité vybrané části podnikových agend. Jde o již zmíněnou komoditizaci BI do oborových a procesních nebo univerzálně použitelných přednastavených balíčků pro tvorbu manažerského informačního systému. Komoditizovány jsou hlavní funkční oblasti těchto balíčků, dílčí odlišnosti si pak organizace upraví podle potřeby.
Komoditizaci neušly ani BI řešení určené pro nasazení nad určitým typem ERP systému. Příkladem může být produkt BI4Dynamics, který je určen pro organizace používající ERP systém Microsoft Dynamics NAV nebo AX. Toto obchodní BI řešení vyvinula slovinská firma NPS Group a na českém trhu jej dodává společnost CCV Informační systémy. BI4Dynamics lze díky předpřipravené funkčnosti a standardizované metodice implementace nasadit a zprovoznit za pouhý jeden den. Cena takového BI projektu se pohybuje do čtyři sta tisíc korun.

Podnikové zpravodajství jako součást ERP systému

V průběhu let 2003 a 2006 se BI nástroje staly nedílnou součástí většiny ERP systémů nabízených na českém trhu. Průzkumy trhu z období roku 2007 až 2010 potvrzují, že pouze necelá tři procenta ERP systémů neumožňují ani statický reporting.
Předmětem analýz poskytovaných většinou ERP systémů jsou provozní data, zejména z oblasti účetnictví a obchodu, a to formou předpřipravených reportů. Při rozboru dat v transakčních systémech mají uživatelé možnost přistupovat k těmto reportům. Mohou klást dotazy týkající se například efektivnosti nákupu a prodeje, stavu a řízení zásob, mohou určovat prodejní strategie, objevovat příležitosti na trhu apod. Analýza provozních dat v ERP systémech má však mnoho omezení, proto někteří dodavatelé nabízejí rozšíření o plnohodnotný datový sklad, respektive externí specializované řešení.
Typickým příkladem je ERP systém s největším počtem implementací na českém trhu, Helios Orange, který kromě vlastních komponent Dataskop a Helios Intelligence nabízí integraci s modulem Controlling od společnosti Gist. Jiný přístup volí výrobce informačního systému Karat, který používá vlastní plnohodnotný manažerský systém, fungující jak nad provozní, tak OLAP databází. Při prezentaci výsledků se opírá nejen o modul Manažer, ale také o portálové řešení Microsoft Office SharePoint Server, které zpřístupňuje vybrané údaje širokému spektru uživatelů.
Další, zejména dodavatelé světových ERP řešení, používají pro vybudování manažerských systémů nástroje a technologie vyspělých BI platforem. Například Minerva ČR nabízí uživatelům QAD EA aplikace Business Intelligence a CPM na bázi IBM Cognos 8 BI.

Vývoj nabídky předpřipravených BI řešení
Vývoj nabídky předpřipravených BI řešení

Analytické nástroje pro průmyslové podniky

Základní nástroj pro manažery na jednotlivých úrovních firmy představuje tzv. analytická mapa, kterou tvoří jednoduchá, uživatelsky modifikovatelná tabulka klíčových ukazatelů, vycházející z konceptu BSC (balanced scorecard). V jednotlivých perspektivách BSC jsou definovány ukazatele a jejich vlastníci z řad manažerů. Tyto ukazatele jsou navázány na analytické informace, které si manažeři mohou zobrazovat ve formě tabulek, grafů, anebo přes odkazy, respektive vstupy do systému. Uživateli se pak každé ráno zobrazují aktualizovaná data, relevantní pro jeho oblast působení a příslušné kompetence.
Analytická mapa je standardní součástí systému, takže zkušený uživatel či správce ji může připravit podle individuálních potřeb pro kohokoliv ve firmě. Jedním z často sledovaných analytických ukazatelů je produktivita práce (v BSC perspektiva učení se a růstu). Například ve společnosti Magna je tento ukazatel zobrazován na elektronické nástěnce, která je na základě čárových kódů neustále aktualizována.
Pro složitější analýzy je určen sofistikovaný nástroj QAD BI (Business Intelligence), který pracuje s datovým skladem, do něhož transakční systém „inteligentně“ transformuje data z provozní databáze do požadované struktury. Do OLAP databáze Cognosu se data načerpají z datového skladu, exportují přímo přes připravené knihovny QAD a vznikají datové kostky, nad nimiž pak lze provádět analýzy. Uživatel si je nemusí vytvářet sám. K dispozici má osm modelů s připravenými klíčovými pohledy, ukazateli, analýzami a simulacemi, které představují sadu nejlepších praktik QAD používaných zákazníky po celém světě. Výsledkem je obrazovka s indikátory, které ukazují a barevně určují stav sledovaného jevu.

Přednastavená samostatná BI řešení na českém trhu

Centrum pro výzkum informačních systémů sleduje samostatná přednastavená BI řešení od roku 2003. Proporcionalita (viz graf) jejich nabídky se v posledních devíti letech mění jen velmi pozvolna. Přibližně 13 procent dodavatelů tuto nabídku neposkytuje. Ze zbývajících 87 procent je zhruba polovina samostatných přednastavených řešení univerzálně využitelných. Druhá polovina je orientována oborově (zejména pro oblast dopravy, farmacie, utilit, veřejné a státní správy, telekomunikací a bankovnictví) a procesně.
Procesně orientované balíčky zahrnují buď komplexní nastavení procesu (controlling, řízení obchodu, marketingu, servisu, logistiky, výroby, komplexní řízení dle metodiky balanced scorecard), nebo jeho specifické části (řízení rizik, řízení investic a portfolií, prediktivní analýzy pro řízení kontaktů apod.).
Přednastavená samostatná BI řešení s sebou přináší standardizované manažerské úlohy a know-how, které do nich buď přímo vkládají implementační partneři, nebo vzniká jako „nejlepší praktika“ na základě opakovaného nasazení dané aplikace. Tyto zkušenosti patří k tomu nejcennějšímu, co může předpřipravené řešení malým a středně velkým podnikům nebo organizacím, pro něž nástroje business intelligence nepředstavují „kritickou aplikaci“, nabídnout.

Příklad procesně orientovaného BI řešení

Altec Productive Intelligence System (APIS) představuje sadu nástrojů BI vybudovanou na platformě Oracle Business Intelligence. Díky ní dokáže vytvářet přehledy o provozu, zakázkách, nákladech, vytížení kapacit, úrovni využití zdrojů, realizovat analýzy a simulace, sledovat a řídit výkonnost podniku.
Jako datová základna mu může sloužit jak provozní databáze ERP systému, tak OLAP databáze datového kladu. Výsledky pak lze prezentovat ve formě grafických panelů a reportů, které si uživatelé mohou jednoduše přizpůsobovat. Přednastavené funkce jsou orientovány do modulů Finance, Distribuce, Výroba, Personalistika a Monitoring. Každý z uvedených modulů je dále členěn na funkční komponenty, které mohou být provozovány samostatně a nezávisle na ostatních. Specifické potřeby zákazníků lze řešit vývojem zakázkových úprav nebo vlastních samostatných funkcí.
Následující případová studie popisuje nasazení APIS ve výrobní společnosti Austin Detonator.

Jak úspěšně vybudovat manažerský systém v průmyslovém podniku

Austin Detonator patří k předním evropským výrobcům roznětných systémů. Počátek výroby společnosti, ještě pod názvem Zbrojovka Vsetín, se datuje do období padesátých let minulého století, kdy začala vyrábět první průmyslové elektrické rozbušky. V roce 1999 byla odkoupena společností Austin Powder International a stala se součástí tohoto nadnárodního koncernu. Hlavní výrobní program tvoří neelektrické a elektrické rozbušky, rozbušky s elektronickým roznětem, komponenty pro výrobu (sestavu) rozbušek, iniciační prostředky, pilule a palníky a pomůcky pro trhací práce.
Austin Detonator je exportně orientovaná firma, která více než devadesát procent své produkce vyváží do zahraničí, a to jak do zemí Evropské unie, tak i do vzdálenějších destinací, jako jsou například USA, Japonsko, Austrálie a země Středního východu. V současné době zaměstnává přes sedm set pracovníků.
Již během výběrového řízení na podnikový informační systém uvažovalo vedení společnosti o pořízení manažerské nadstavby. Nejdříve však přistoupilo k implementaci vybraného ERP řešení IFS Aplikace, které se podařilo úspěšně předat do ostrého provozu k 1. lednu 2008. Poté se vedení společnosti vrátilo k myšlence pořídit manažerský informační systém, který by umožnil centralizovat data pro rozhodovací procesy a zprostředkoval globální pohled na chod a hospodaření celé firmy. Stávající způsob reportingu z ERP systému prostřednictvím tiskových sestav a dokumentů v MS Excel totiž nedostačoval, proto bylo rozhodnuto o vybudování MIS (management information system), který by uměl čerpat data z provozních aplikací a přetvářet je na informace, které vrcholový i střední management potřebuje k rozhodování.
Jedním z hlavních požadavků tak bylo zajistit manažerské informace pro různé úrovně řízení.

Procesní model manažerského systému ve společnosti Austin Detonator
Procesní model manažerského systému ve společnosti Austin Detonator

Postupné zavádění systému

Poslední fází výběrového řízení bylo vytvoření pilotní oblasti, které proběhlo ještě před podpisem smlouvy o dodávce. Tento test dodavatele ukázal, zda je schopen naplnit požadavky a očekávání zákazníka. V případě neúspěchu by společnost oslovila druhého dodavatele v pořadí.
Za pilotní oblast byl vybrán prodej, kde již na začátku měli konzultanti dodavatele jasno, jak by měl výsledek vypadat. Analýzy a reportování v prodeji již byly prověřeny dlouholetým používáním. APIS měl nahradit stávající zpracování s tím, že proces bude probíhat automaticky a umožní v případě potřeby reporty dynamicky měnit. Vytváření celé struktury systému reportování v oblasti prodeje měli pod dohledem pracovníci Austin Detonator, dodavatel pouze převáděl jejich představy a požadavky do vlastního systému. V rámci implementace se také podařilo stávající reporty vylepšit prostřednictvím nových nástrojů, které řešení poskytují.
Smlouva o dodávce byla podepsána koncem roku 2009 a konzultanti začali na řešení pracovat hned počátkem ledna následujícího roku. V průběhu devíti měsíců byly dokončeny tyto oblasti: Inventory, Finance s týdenními reporty, Telephony, Sales a Quality. Jakmile byla implementace každé z oblastí ukončena, bylo možné ihned používat jejich výstupy. Po určitou dobu bylo ponecháno souběžné zpracování v novém MIS a původním způsobem přes MS Excel, aby bylo možné ověřit, zda jsou nové výstupy správné.
Od září 2010 používá manažerský informační systém dvacet pojmenovaných uživatelů, kteří jsou rozděleni do sedmi skupin. Vlastní tvorbu sestav a reportů zpracovávají tři zaměstnanci. Někteří další pracovníci, například manažeři prodeje, jsou schopni vytvářet si také vlastní reporty, takže APIS nyní využívá aktivně celkem deset pracovníků. Ostatní zaměstnanci pracují pouze s předem připravenými reporty.

Hlavní úkoly pro nový manažerský systém

Hlavním požadavkem bylo převedení konkrétních reportů ze skladového hospodářství, prodeje, financí, výroby a kvality do manažerského informačního systému. Týdenní reporty nyní umožňují sledovat pohledávky, závazky, objem prodejů a další důležité ukazatele z těchto oblastí. Významná část řešení pokrývá oblast prodeje. K nejsledovanějším ukazatelům patří náklady, které slouží jako zdroj pro analýzu obchodních marží. Kromě uvedených oblastí pokrývá manažerský systém také telefonování, a poskytuje tak přehledy o veškerých nákladech a druzích volání přes mobilního operátora.
Druhým úkolem po převedení reportů bylo využít možností analýz získaných informací. V první fázi byly vytvořeny rozbory zaměřené na obchodní marže z pohledu zákazníků, typů výrobků, teritorií, a to včetně časového vývoje. V oblasti kvality jsou pak rozbory zaměřeny na neshodné výrobky a hledání příčin jejich vzniku. Poslední krok, který je plánován v rámci rozvoje systému APIS, je vytvoření uceleného konceptu řízení dle metodiky balanced scorecard.

Úzká místa projektu

V průběhu implementace se vyskytla dvě úzká místa. Prvním z nich je samotná analýza a návrh systému – tato fáze je velmi citlivá na to, aby uživatel nakonec získal ty informace, které požaduje. Druhý problém se vyskytl při testování, kdy výsledky ze systému neodpovídaly reportům vytvořeným stávajícím způsobem v MS Excel. Vedlejším přínosem implementace tak bezesporu bylo odhalení nepřesností a chyb majících původ v ERP systému. Bylo třeba učinit taková opatření, aby již další chyby nevznikaly.
Tato zásada se stala výzvou pro celý implementační tým, který nakonec vytvořil celkem tři opravné mechanismy. Ten první spočívá v tom, že data pořizovaná do systému APIS jsou upravena podle předdefinovaných pravidel. Další předepisuje, že některé doklady musí být označeny určitým atributem tak, aby je bylo možné identifikovat a nastavit jejich chování. A nakonec byl změněn proces přeúčtování tržeb pomocí interních dokladů v oblasti prodeje a definován přesný postup, jak takový doklad vyhotovit.
Poslední uvedený mechanismus samozřejmě zkomplikoval dosavadní práci účetních. Tyto obtíže však byly vyváženy tím, že nyní jsou veškeré doklady správně zaúčtovány. Při řešení problémů s chybami se ukázalo jako výhodné, že firma pořídila transakční i analytický systém od stejného dodavatele. Vyhledání a oprava dat tak byla podstatně rychlejší a snadnější.

Čeho se vyvarovat při výběru a zavádění manažerského systému

Již před samotným výběrem systému a dodavatele je třeba důkladně promyslet, jaké manažerské řešení firma opravdu potřebuje, a definovat cíle, kterých chce dosáhnout. Na tyto požadavky by měl potenciální dodavatel umět odpovědět a navrhnout zákazníkovi nejen nejvhodnější cílové řešení, ale i postup jeho vybudování.
Josef Hudec, odpovědný ve společnosti Austin Detonator za oblast IT, dodává následující osobní zkušenost: „Nikdo by si neměl myslet, že pouze zakoupením licencí od dodavatele dosáhne požadovaných výsledků. Je třeba stavět na osobnostech a zkušenostech konzultantů. Ti by se měli umět zákazníka správně dotázat na jeho potřeby a pochopit je. Dále musí být schopni proniknout do datové struktury firmy, porozumět návaznostem a navrhnout odpovídající řešení. Chcete-li si vyzkoušet tyto schopnosti konzultantů, pak mohu doporučit náš způsob testování na vybrané oblasti ještě před podpisem smlouvy o dodávce systému.“

Přínosy systému v praxi

I když společnost ještě není s budováním manažerského systému u konce, je již nyní možné vidět přínosy v několika důležitých oblastech. Jde především až o stoprocentní snížení časového vytížení pracovníků controllingu, kteří se již nemusí zabývat pořizováním a čištěním dat, ale mohou se plně věnovat analýzám. Vedení společnosti má tak kdykoli k dispozici informace pro své rozhodování a nemusí čekat, až oddělení controllingu vytvoří potřebné reporty.
Systém poskytuje jednotnou verzi pravdy, a to bez duplicit. Představuje tak centrální místo pro vyhledávání informací k rozhodování. Důležitým přínosem je rovněž zkvalitnění procesu plánování. Tento fakt je zřejmý především v oblasti investic, kde lze snadno vyhodnocovat ziskovost konkrétního výrobku. Pro klasické plánování jsou přínosem analýzy minulých let.
Důležitá je také konsolidace dat. Společnost je složena z více samostatných subjektů a potřebuje mít možnost náhledu na výsledky celé skupiny. V minulosti bylo velmi obtížné zajistit tento náhled, a pokud se to podařilo, obsahoval vysokou míru chybovosti. V neposlední řadě systém prohloubil možnosti analýz a poskytl nástroje pro rozpad, slučování, pivoting a další důležité operace s daty.

Petr Sodomka, Hana Klčová
Petr Sodomka působí jako předseda Centra pro výzkum informačních systémů, docent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a jednatel poradenské společnosti CVIS Consulting. Hana Klčová působí jako šéfredaktorka portálu CVIS.CZ a konzultantka poradenské společnosti CVIS Consulting.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -