facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT řešení pro výrobní podniky , Plánování a řízení výroby

Převezměte z jiných odvětví nápady pro boj s konkurencíNebojte se obohacení vaší branže z jiných oborů. Implementátor vám může přinést nové pohledy na tradiční řešení.

Přestože vyvíjíme, distribuujeme a implementujeme univerzální Informační systém K2, mimo jiné i pro řízení zakázek a výroby, téměř vždy dochází k určité specializaci konkrétních částí. Můžeme však pozorovat trend, kterým se upravované oblasti vyvíjejí. Zdálo by se logické nejprve získat zákazníka z určitého oboru, vytvořit pro něj řešení, vzájemně se obohatit zkušenostmi a následně vyrazit na trh s tzv. branžovým řešením k obdobným firmám a toto řešení uplatnit. Realita bývá často jiná.


Na několika příkladech naznačím, jak se jednotlivé principy objevují v různých branžích a proč jsme zvolili postupné zobecňování některých dílčích specializovaných řešení do funkčních celků jádra aplikace. Nevzniká tak přesmíru „branžových řešení“, ale stavebnice prvků poskytující implementátorovi rychlou modifikaci konkrétního specializovaného řešení. Zákazníkovi to přináší zásadní výhodu v tom, že si může zachovat svoji jedinečnost, osobitost a individualitu. Nejžádanější službou je v dnešní době poradenství, které firmám ukazuje optimální řešení a vede je k efektivnímu výsledku. Proto pochopení skutečných potřeb zákazníka a jeho výjimečnosti přináší větší užitek než jeho přizpůsobení se hotovému řešení. Na druhou stranu – to, že řešení je v jisté míře předpřipravené, přináší úsporu času a snižuje náklady na zavedení. Jak jsem tedy uvedl již na začátku, pro dosažení vyváženého řešení jsme některé funkce a specifika jednotlivých branží vložili do jádra a při jejich využití v různých kombinacích dosahujeme zmiňované přidané hodnoty za udržení nízkých nákladů.

Pro názornost budeme vycházet z oboru farmacie:

Jednoznačnost původu šarží vyžadovaná ve farmacii, jejich průchodu laboratoří (karanténou) a následná spotřeba ve validovaných dávkách se objevuje třeba ve výrobě výztuží do betonu. Každý zpracovávaný svitek musí mít svůj atest z výroby, ale až trhací zkouška vzorku drátu výsledné výztuže prokazuje její způsobilost k expedici.

U výroby podle validovaných dávek je základem stanovený postup výroby na konkrétní dávku. Ta je jednak dána velikostí a kapacitou výrobního zařízení, jednak technologií a mnoha dalšími parametry. V praxi to znamená, že vyrobení potřebného množství je kumulace výroby validovaných dávek tak, aby se co nejlépe vyhovělo požadavkům na vyrobené množství, kapacitu zařízení, ekonomiku výroby a termín. Stejný požadavek na hlídání vykrytí požadavků obchodu (např. obvykle dle hladiny minimální zásoby) mají jak lisovny, tak podniky vyrábějící malé opakované série (strojírenství, elektromontáže apod.). Důležitá je možnost využití funkčnosti na rozdílný technologický průchod výrobními zařízeními, pokud vyrábím různě velká množství.

Totální kvalita – v jedné výrobní dávce nemůže být účinná látka léku spojována z více vstupních šarží. Proto vedle požadavku na FEFO (first expired first out – první exspirace první ven) hledám ještě takovou šarži s nejstarší exspirací, jejíž zásoba na skladě pokryje celou potřebu vyráběné dávky. S podobnou úlohou se můžeme setkat při vybavování koupelen dlažbou a obklady, kdy z důvodu odstínů a rozměrových tolerancí na jednu akci expeduji jednu šarži.

Výrobní receptury jsou obvykle uloženy ve variantách technologických postupů (kusovníků) a představují jednotlivé validované dávky. Varianty receptur (TPV a kusovníků) podléhají přísné kontrole jejich stavu (v přípravě, schválenými – aktuální, vzorek, výběhovými a uzavřenými atd.). Přesně to odpovídá požadované funkčnosti na varianty i v automotive nebo strojírenství, případně montážních firmách, kde se k výrobku evidují jeho TPV (kusovníky, dokumentace) dle modelového roku, materiálových alternativ či tvarových změn (indexace).

Koncentrace a vlastnosti šarží si vyžádaly, aby aplikace uměla pracovat nejen se šaržemi, ale i na základě hodnot definovaných vlastností šarže. Například pokud mám účinnou látku v koncentraci 98 procent, pak dle receptury do výrobku patří 1 000 ml této látky. U každého příjmu se však kvalita dodávané suroviny při ověření ve vstupní laboratoři liší a výsledkem jsou přesně určené koncentrace a další vlastnosti dodané šarže. Dochází tedy k následnému přepočtu poměrů ve výrobní receptuře dle zvolené šarže (vyhovující propuštění, FEFU a potřebnému množství) tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností výrobku. Od této funkce byl již jen malý krok ke konfigurátoru výrobků, kdy vlastnosti šarže definují a uchovávají hodnoty rozměrů, barev, povrchových úprav a vzniká tak dynamicky materiálová spotřeba, volba skladové položky nebo technologická cesta (kooperace).

Kontrola výstupní kvality se v případě farmacie promítne propuštěním/nepropuštěním vyrobené dávky. V jiných odvětvích jde například o pojem rodný list, sumarizující pro identifikovaný kus jednotlivé unikátní díly (například výpis jejich sériových čísel, atestů atd.).

Dotisk štítků, jejich skartace. Zadáním do výroby validované dávky máme vyrobit jednu paletu finálních výrobků. Podle známého počtu kusů na paletě systém připraví i správný počet výstupních štítků (ke krabičkám a příbalovým letákům) s připraveným potiskem o vyráběné šarži. Ve skutečnosti však při plnění může dojít ke ztrátě a podaří se naplnit o několik kusů méně nebo více, než byl plný plánovaný počet finálních výrobků. Musíme tedy řízeně spustit dotisk či skartaci, aby se štítky s danou šarží a popisem jednoznačně nemohly vyskytovat jinde než na té skutečně vyrobené šarži. Podobně i ve slévárnách je z jedné vsázky odlévána plánovaná dávka, ale pokud je výtěžnost větší (počet vad je menší než navýšení výroby), vznikají „přelitky“, které ovlivňují velikost a množství dalších plánovaných dávek stejného výrobku. Samozřejmě to platí i naopak, kdy následující dávky korigují chybějící kusy.

Skladování a logistika. Je jasné, že použitím umístění ve skladu přesně evidujeme, kde jsou uloženy konkrétní léky. Aby však nedocházelo k omylům při jejich výdeji, expedient sejme čtečkou čárový kód šarže. Tím dojde zvukovým signálem buď k potvrzení, že je z umístění expedována stejná šarže jako v počítači s nejkratší exspirací, nebo omylem vzal jinou. Stejný princip kontroly výdeje a dodacích listů pomocí čárových kódů se používá téměř ve všech oborech. Za zmínku stojí distribuce žaluzií, kdy jsou v balících kumulovány zakázky (dle pokojů či bytů) a doprava musí mít jistotu, že přebírá správnou zakázku.

Informační systém K2 je samozřejmě nasazován a používán i v mnoha dalších oblastech výroby, kde řeší obdobnou, či zcela odlišnou problematiku. Namátkou můžeme uvést automotive – řešení odvolávek, EDI komunikace, prokazování kvality, změnová řízení; elektrotechnická výroba – sestavování rodných listů zařízení, sledování kvality, povolené záměny; farmaceutická výroba – validace, propouštění šarží, laboratoř, přepočet receptur dle koncentrací účinné látky, napojení laboratoře na systém; kosmetický průmysl – velmi podobné principy jako ve farmacii, zachovávání receptur v tajnosti, šarže, kalkulace, výroba roztoků; lisování umělých hmot – řízení různých osazení strojů dle násobnosti lisovacích forem, sledování forem, jejich četnosti použití, hlídání cyklu kalibrace; nábytkářský průmysl – práce s rozměry napříč materiály, přísně zakázková výroba, velké využití konfigurátoru dílů, barev, kování; slévárenství – hlídání přelitků, kalkulace; stínicí technika – konfigurátory výrobků, zasílání dávek na sekání lamel žaluzií do strojů; strojírenská výroba – odváděcí stanice, kusovníky, varianty, změnová řízení, zmetková řízení; výroba zrcadel – výpočty technologických časů na základě tvarů a požadavků zakázky; betonářská výroba stavebních dílů – výroba šachtových den, napojení na konstrukční program, výpočet geometrie, tvarů a úhlů výstupů; potravinářský průmysl – kombinace předešlých úloh atd.

Za zásadní přínos pro zákazníky u řešení Výroba považujeme celkový přehled a vytvoření optimálního řešení odpovídajícího jeho potřebám, které bude podpořeno již v samotné aplikaci. Klient tak získává efektivní nástroj pro řízení výrobních i jiných procesů v komplexním systému a současně si zachovává svou jedinečnost a originalitu.

 

Autor článku, Ing. Pavel Motan, je obchodním ředitelem společnosti K2 atmitec s.r.o.

 

Pavel Motan

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -