facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 1-2/2007 , Plánování a řízení výroby

PLM systémy při výrobě potravin a nápojů

Ing. Pavel Mareš


PLM systémy se zrodily z potřeb výrobních, zejména strojírenských podniků již v devadesátých letech. Z počátku se jednalo o zajištění správy dat z CAx systémů a o podporu týmové práce ve vývojových odděleních. Postupně přicházely nové, složitější požadavky – zajistit kompletní správu všech informací o výrobku po celý jeho životní cyklus. Co má společného správa dat o „nějakém stroji“ s potřebami potravinářské firmy?


Společným problémem pro všechny výrobce jsou tedy data a jejich nedostatečnost, přesnost, integrita, konzistentnost, bezpečnost, platnost v čase a jejich sdílení správnými osobami. Podívejme se proto podrobněji na jednotlivé oblasti, kde se PLM systémy mohou uplatnit nejen u výrobců potravin, nápojů a tabákových výrobců, ale i v celém segmentu CPG (consumer packaged goods), kam patří mimo jiné i výroba kosmetiky a léků, nebo například výroba čistících prostředků a dalších chemikálií.
Proces životního cyklu potravinářského výrobku je poměrně obsáhlý (obr. 1) a s ohledem na složitou cestu výrobku ke spotřebiteli (obr. 3) lze říci, že v každé fázi je největší důraz kladen na to, aby měli správní lidé správná data ve správný čas a na správném místě. Vezmeme-li v potaz konkurenční prostředí a tlaky na cenu, pak se stává prioritou správný výběr dodavatelů a zvyšování produktivity a kvality ve vývoji i ve výrobě. Blokové schéma komplexního řešení pro výrobce potravin a nápojů je patrné z obrázku 2.

Vývoj výrobku

Cesta od hledání prvních receptů a formulí až po schválení výrobku je složitá. Po celou dobu vývoje (ale i během výroby) je třeba na jedné straně dbát na velmi pečlivé „utajení“ klíčových receptur, na druhé straně je pak třeba sdílet značné množství informací s dodavateli potřebných ingrediencí a komodit. Celý proces přitom podléhá značnému množství legislativních a regulačních normativů. Vedle chuti (tu asi žádný PLM systém bohužel nezlepší) hrají v procesu klíčovou roli cena a kvalita. Pro výrobce se širokým portfoliem výrobků je tak nasazení systému nezbytností, výrobci s několika málo produkty mají asi svoji prioritu jinde.#
Obr. 1: Životní cyklus potravinářského produktu


Problematika etiket a obalů

Navrhnout takový obal na výrobek, který přispěje k jeho úspěchu na trhu, se zdá být pouze otázkou marketingu a šikovného grafika. Ovšem pozor, sebelepší design je k ničemu, když výrobek a jeho obal včetně informací na obalu nebudou splňovat legislativu a normativy státu, kde chcete svůj výrobek prodávat. Globální trh a stále se zvyšující tlaky na ochranu zdraví i životního prostředí postavily výrobce z celého segmentu CPG před nový problém. Vedle kvality a dodržení souladu vlastního výrobku se všemi standardy a regulacemi musí být zajištěn i soulad jeho obalu. Malý příklad z praxe – výrobce cigaret potřebuje udržovat tři úrovně obalů (krabička, karton, přepravní krabice), v každé úrovni má 13 položek, které musí spravovat, a dodává několik desítek svých výrobků do dvou set zemí světa. Jenom obalových položek tak udržuje více než 350 tisíc. Je zřejmé, že v otázce obalů a dodržení souladu se všemi direktivami hrají PLM systémy důležitou roli i u výrobců s velmi omezeným sortimentem výrobků, pokud chtějí své produkty prodávat na globálních trzích.#
Obr. 2: Modulová struktura PLM řešení pro CPG
#
Obr. 3: Složitá cesta od zemědělce ke spotřebiteli


Obecná dokumentace a workflow

Nyní se dostáváme již do oblasti, kde jsou si všechny „firmy rovny“. Ať se bavíme o výrobci letadel nebo jogurtů, každý dostává faktury, všude se toulají požadavkové listy, vytvářejí se objednávky, spravuje a distribuuje se řízená dokumentace, obíhá pošta a další oběžníky. PLM systém standardně spravuje veškeré typy dokumentů, zařizuje jejich distribuci, chrání před zneužitím, zajišťuje změnové řízení a sleduje plnění zadaných termínů. Firmy ze všech oblastí si již spočítaly, kolik času ztrácí oběhem papírových dokumentů a kolik je stojí zbytečný tisk několika kopií od každého z nich. Proto přechod na bezpapírovou dokumentaci je v řadě společností poměrně významnou prioritou. V řadě případů právě správa obecné dokumentace může být prvním krokem na cestě ke komplexnímu PLM řešení a modularita systémů tuto filozofii podporuje.
Přestože PLM je u většiny výrobců potravin a nápojů zatím asi neznámý pojem, existuje řada předních světových firem, které si upevnily své dominantní postavení, nebo dokonce založily svůj úspěch na investici do PLM řešení. Přínosy, které lze reálně očekávat, jsou velmi zajímavé a potvrzují je přímo uživatelé (například na Agility 2006), ale i renomované konzultantské společnosti. Podle lídra v oblasti PLM pro výrobce potravin a nápojů firmy Agile lze dosáhnout úspory vlastních nákladů, ale především zvýšit výnosy jak ze stávajících, tak i z nových výrobků:

Uvedení nového výrobku na trh – marketing a výroba
 • zkrácení vývojového času (20–30 %)
 • zvýšení výnosů včasnějším uvedením na trh
 • zlepšení přepravy produktu
 • zlepšení spolupráce s dodavatelskými řetězci
 • zlepšení plynulosti výroby a dodávek
Redukce výrobních nákladů – vývoj, výběr dodavatelů
 • snížení materiálových nákladů (5–15 %)
 • zlepšení kontraktačního řízení
 • vývoj dle minimálních nákladů a optimálního výběru dodavatelů
Zvýšení produktivity – vývoj, výroba
 • stlačení životního cyklu (>50 %)
 • snížení počtu chyb
 • znovu využití předchozích řešení
 • zlepšení přístupu k informacím (interně i parterům)
Snížení předělávek, zmetků a přebytků – kvalita, výroba
 • snížení počtu změn (10–20 %)
 • snížení počtu zmetků a předělávek (15–30 %)
 • snížení nákladů na záruky
Usměrněním procesů vývoje výrobku v podniku a v řetězcích partnerských firem pomáhá PLM řešení snížit čas potřebný na uvedení výrobku na trh, optimalizuje vztahy s dodavateli, zajišťuje kvalitu, bezpečnost a dodržení požadavků regulačních orgánů, snižuje náklady na výrobky a optimalizuje návratnost investice do vývoje nového výrobku. Nechcete se o tom přesvědčit sami?

Autor působí ve společnosti TD-IS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -