facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2021 , Plánování a řízení výroby , CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk

PLM jako klíčový nástroj digitální transformace

Pavel Vrba


Jedním z hnacích motorů digitální transformace v průmyslu je rostoucí složitost výrobků. Ty procházejí evolucí od čistě elektro-mechanických zařízení po výrobky, které kromě mechanických a elektrických součástí zahrnují i sensory a komplexní software, jenž umožňuje výrobky vzdáleně monitorovat, nahrávat do nich upravený software nebo přímo interagovat s uživatelem.


Ruku v ruce s tím roste složitost produktových dat, která dosahuje takové míry, že současně používané procesy a nástroje pro jejich správu začínají být nevyhovující. Firmy bojují s tím, že nedokážou efektivně vytvářet, spravovat a sdílet produktová data napříč celou organizací. Stejná data existují na několika místech ve vzájemně izolovaných systémech, jako je CAD, PLM, MES nebo ERP, případně někdy zůstávají v podobě tabulek v Excelu. Data jsou navíc rozeseta po různých týmech nebo geografických lokacích organizace, což ztěžuje jejich sdílení. Ukazuje se, že přístup ke stejným produktovým datům potřebuje mít stále více týmů, nejenom inženýring či výroba a správa dodavatelského řetězce, tak jak tomu bylo doposud. Nově sem patří např. zákaznický servis, prodej a marketing nebo korporátní úroveň CxO, kde vznikají obchodní modely typu výrobek jako služba (product-as-a-service). Podrobněji to ukazuje obrázek č. 1.

Obr. 1: Produktová data jsou rozeseta po různých týmech nebo geografických lokacích organizace, což ztěžuje jejich sdílení.
Obr. 1: Produktová data jsou rozeseta po různých týmech nebo geografických lokacích organizace, což ztěžuje jejich sdílení.

Podnikový PLM systém se tak stává strategickým softwarem, který pomáhá akcelerovat digitální transformaci tím, že usnadňuje tok produktových dat napříč celým životním cyklem výrobku od nápadu a návrhu, přes výrobu a řízení dodavatelského řetězce, až po používání a zákaznický servis.

Nově se též hovoří o digitálním vláknu (digital thread), které představuje nový koncept pro jednoduchý, homogenní a univerzální přístup k datům. Cílem je mít vždy jen jednu sadu dat souvisejících s danou entitou (výrobek, stroj, linka apod.) nebo procesem, což zajišťuje datovou kontinuitu a homogenitu pro všechny, kteří data potřebují. V souvislosti s výrobky jde o kombinaci „digitálního výrobku“, resp. jeho digitálního dvojčete definovaného v rámci CAD/PLM, a skutečného fyzického výrobku v datové rovině. Smyslem je propojit data z digitálního výrobku s daty získávanými z provozu toho fyzického, a tato data v jednotné podobě a v reálném čase zpřístupnit všem entitám v organizaci, nehledě na to, za kterou fázi životní cyklu výrobku je daná entita zodpovědná.

Typickým příkladem je prediktivní údržba, kdy je možné na dálku monitorovat chování výrobku v reálném čase a pomocí jeho virtuálního dvojčete predikovat budoucí míru opotřebení. Tímto způsobem je možné zavčas informovat zákazníka o blížící se potřebě servisu před tím, než by mohlo dojít k nadměrnému opotřebení nebo poškození výrobku. Jiným příkladem je využití dat z fyzického produktu k vylepšení návrhu jeho designu, kdy se digitální dvojče na základě reálných dat upraví tak, aby nová verze fyzického výrobku měla delší životnost nebo lepší mechanické, popř. softwarové vlastnosti. A je to opět PLM, který funguje jako páteřní systém pro správu a sdílení veškerých dat souvisejících s digitálním vláknem.

PLM v cloudu

Ať již společnost zvažuje prvotní nasazení PLM systému, modernizaci nebo případně konsolidaci více současně používaných PLM systémů do jednoho, dává v současnosti smysl poohlédnout se po cloudovém řešení. Výhody provozování podnikových systémů v cloudu jsou všeobecně známé, ať již jde o zvýšenou agilitu a snadnou škálovatelnost, nižší náklady na infrastrukturu, jednodušší správu, bezpečnost apod. A to platí i v případě PLM systémů. Zajímavostí je, že podle našeho nedávného průzkumu 52 % zákazníků zmínilo cloud jako budoucí preferovanou variantu provozování PLM, nicméně převážná většina z nich stále nechává tuto možnost nevyužitou. Úspěšné příklady však existují. Patří sem velká společnost z automobilového průmyslu, které jsme pomohli s migrací PLM systému Teamcenter do cloudu Azure pomocí řešení Siemens Digital Industries Software. Tím dokázala společnost ušetřit 60 % nákladů na infrastrukturu. Systém dále podporuje až 2 000 současně připojených uživatelů a celkově spravuje až 260 TB dat.

Dalším úspěšným příkladem je společnost Alstom, vyvíjející rychlovlaky, metra, tramvaje nebo technologie pro dopravní infrastrukturu, která dokázala s naší pomocí společně s Dassault Systèmes navrhnout a vyvinout novou cloudovou platformu pro PLM s cílem zvýšit kompetitivnost a podpořit další růst. Nová cloudová platforma postavená na Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE sjednotí a standardizuje procesy návrhu, výroby a údržby společnosti Alstom a usnadní spolupráci v rámci ekosystému partnerů. Nová platforma bude nasazena ve vybraných závodech ještě letos a do všech závodů by se měla dostat v roce 2022.

Co je tedy potřeba udělat pro úspěšnou migraci PLM do cloudu? Prvním krokem je vytvoření strategie či plánu migrace s jasně definovaným cílem. Tímto cílem není technologie jako taková, ale racionalizace a modernizace přinášející zásadní změnu ve fungování firmy. Nejde jen o vyšší výkon a robustnost PLM systému, ale především o nové možnosti pro modernizaci, škálovatelnost a získání konkurenční výhody. Tím je myšlena schopnost rychlého uvádění nových výrobků na trh, možnost tvorby inovativních obchodních modelů nebo zlepšení zákaznické zkušenosti. Z našich zkušeností víme, že s tímto chápáním zápasí mnoho společností, neboť se stále spoléhají na starý způsob myšlení, jenž vychází z předpokladů a modelů on-premise řešení, která se prostě jen přesunou do cloudu. Migrace do cloudu, a nejen PLM systému, ale obecně, je navíc chybně chápána jen jako další IT projekt, který se jednoduše zvládne v rámci stávající IT organizace. Jenže takto to bohužel nefunguje. Musí dojít k souladu mezi IT organizací a obchodními cíli společnosti tak, aby byl zisk z přechodu do cloudu maximální.

Výhody nasazení PLM v cloudu se ukazují především u výrobních společností spoléhajících ve velké míře na outsourcing. Je důležité, aby různé partnerské organizace zodpovědné za návrh, dodávku komponent, výrobu nebo distribuci měly zajištěný online přístup ke sdíleným informacím o výrobcích. A v případě cloudového PLM je to mnohem snadnější než v případě on-premise – stačí jen počítač s přístupem k internetu, a k produktovým datům se dostanete odkudkoliv a kdykoliv. Cloudové PLM tak představuje tzv. „jediný zdroj pravdy“ (single source of thruth), který shromažďuje elektrický, mechanický a softwarový návrh na jednom místě a eliminuje existenci informačních sil, která jsou často spojená s on-premise řešeními.

Bez robustního PLM systému, ideálně nasazeného v cloudu, se moderní výrobní společnost dnes velmi těžko obejde. Obzvlášť v post-covidové době, kdy je mnohem častější kombinace práce z kanceláře a z domova a také přechod od centrálního návrhu produktů k distribuovanému modelu, je cloudový PLM systém nabízející instantní přístup k informacím odkudkoliv, kdykoli a pro kohokoliv, kdo je potřebuje, prakticky nutností. Implementace PLM, ať již on-premise, nebo v cloudu, není jednoduchý proces, a proto je vhodné si pro tento úkol vybrat osvědčeného partnera.

Pavel Vrba Pavel Vrba
Autor článku vede oddělení Accenture Industry X lead pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. V rámci Industry X se věnuje oblasti digitalizace výroby.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.