facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro logistiku , Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení dopravně-distribučních procesů

Pavlína Zemanová, Robert Kymlička


Současná ekonomická situace se stává impulzem pro přehodnocování firemních procesů a motivací pro jejich zefektivňování. Podle zveřejněných průzkumů předpovídá nižší obraty z prodejů pro letošní rok více než sedmdesát procent českých firem. Firmy budou nuceny intenzivněji než dříve hledat nové možnosti, jak zajistit maximální efektivitu své činnosti při zachování kvality produktů a poskytovaných služeb. Dá se očekávat, že investice v nadcházejícím období nebudou směřovat do zvyšování kapacit, ale zejména do posilování vnitřní efektivity. Firmy budou hledat s vynaložením minimálních nákladů maximální úspory.


Současná doba vyžaduje specializovaná IT řešení, která svou funkcionalitou doplňují tradiční primární informační systémy typu ERP. Pro firmy zabývající se distribuční logistikou se otevírá prostor pro uplatnění softwarových produktů, které podporují efektivní řízení dopravně-distribučních procesů vyžadujících rychlou adaptaci na měnící se podmínky, s cílem minimalizace nákladů. Mezi takové systémy patří software pro řízení a optimalizaci dopravy a distribuce.

Operativní plánování a řízení

Přepravu zboží je možné svěřit systému kusových zásilek nebo balíkové přepravní službě. Pokud tento kanál není vhodný, například z technologických důvodů, je nutné věnovat velkou pozornost operativnímu, tzv. dispečerskému řízení rozvozu. Při větším počtu vozidel a zavážených zákazníků nebo časově proměnlivém toku zboží se takové řízení neobejde bez podpory optimalizačního softwaru.
Software pro optimalizaci dopravy a distribuce podporuje efektivní a zákaznicky orientované dynamické plánování a optimalizaci rozvozových tras. Program navrhuje optimální trasy pro závoz aktuálních zakázek a zároveň zahrnuje požadavky na zpětné svozy. Při propočtu tras systém zohledňuje hmotnostní, objemové a manipulační požadavky, které přiřazuje na standardní, specializovaná, případně upřednostněná vozidla. Plánování tras je přitom nastaveno tak, aby odpovídalo požadavkům na zákaznický servis, který má společnost aktuálně nastaven.

Obr. 1: Příklad naplánovaných tras a jejich grafického znázornění
Obr. 1: Příklad naplánovaných tras a jejich grafického znázornění


Dispečer má možnost nechat propočíst trasy podle zvolené optimalizační metody, která je nastavena v závislosti na distribučním modelu. Výsledné trasy pak může manuálně dále upravovat. Dispečeři jsou všeobecně zatíženi vysokou mírou stresu a potřebují plánovací nástroj, aby byli schopni pracovat pružně a operativně. Optimální plány musí být proto připraveny v přehledné formě ve velmi krátkém čase. Pro řidiče jsou výsledné plány tras k dispozici ve volitelných výstupech, například jako itinerář trasy nebo karta doručovacích pravidel a pokynů. Naplánované trasy je možno zaslat přímo do mobilního terminálu s navigací, která naviguje řidiče od zastávky k zastávce.
Software pro optimalizaci dopravy a distribuce zajišťuje oboustranné spojení a komunikaci mezi dispečerem a řidičem v průběhu realizace trasy. Systém pracuje s aktuálními polohovými a telemetrickými informacemi a upozorňuje dispečera na jakékoliv odchylky vozidla od stanovených norem, například zpoždění na trase, nedodržení časového okna závozu, vybočení nebo jiné změny naplánované trasy. Informace získává na základě přenosu polohové informace poskytované globálním navigačním systémem GPS z mobilní jednotky ve vozidle. Díky včasným informacím o skutečném průběhu trasy a odchylkách od optimálního plánu je tak možno předejít budoucím problémům, které by mohly negativně ovlivnit zákaznický servis.
Oboustranná komunikace mezi dispečerem a řidičem umožňuje také operativně přeplánovat trasu, například v důsledku aktuální dopravní situace nebo dodatečného přepravního požadavku příchozího až v době realizace trasy.

Obr. 2: Ukázka výstupu z plánování tras se znázorněním vybrané trasy v
grafice
Obr. 2: Ukázka výstupu z plánování tras se znázorněním vybrané trasy v grafice


Systém kontroluje plnění norem nejen ve vztahu k poloze vozidla, ale také jeho stavovým hodnotám, například stav a spotřebu PHM, teplotu v mrazicím boxu, rychlost vozidla, činnost technologických zařízení. Díky těmto informacím lze efektivněji sledovat a řídit vozový park, což se kladně odrazí v hospodaření společnosti v oblasti redukce nákladů, například snížením spotřeby PHM, opotřebení vozidla, doby přepravy nebo úsporami nákladů na komunikaci. Detailní informace o skutečném průběhu trasy a využití vozového parku umožňují jednoduše identifikovat příčiny odchylek od optimálních norem. Systém poskytuje rozsáhlé zdroje informací o plánovaném a skutečném přepravním procesu, které jsou pro uživatele k dispozici ve formě přehledných reportů a srovnávacích analýz.
Webově postavený software pro optimalizaci dopravy a distribuce umožňuje jednoduché zpřístupnění zvolených výstupů a výsledků příslušným skupinám uživatelů. Výstupy pro management poskytují komplexní přehled o výkonech a efektivitě jednotlivých položek a dopravně-distribučních procesů ve firmě. Poskytovateli přeprav je možno zpřístupnit jemu přidělené trasy s příslušnými instrukcemi. Zákazníkům jsou zpřístupňovány informace o plánovaných časech závozu a další související data o zakázce, například cena dodávky. Zároveň má zákazník možnost sledovat aktuální průběh závozu objednaného zboží.
Samozřejmostí je provázanost softwaru pro optimalizaci dopravy a distribuce na objednávkový systém, ERP systém, software pro logistické sklady nebo související webové aplikace.

Obr. 3: Příklad sledování on-line pohybu zaměřeného vozidla a jeho stopy
Obr. 3: Příklad sledování on-line pohybu zaměřeného vozidla a jeho stopy

 

Podpora strategického plánování a řízení

Nad rámec již zmíněných operativních a dynamických vlastností poskytuje software pro optimalizaci dopravy a distribuce možnost strategického plánování a simulace distribučních modelů. Firmy jsou při volbě optimálního distribučního modelu postaveny před řadu otázek, jako například: Je vhodné přenechat část zákazníků velkoobchodním partnerům? Bude vhodné outsourcovat některé sklady, depa? Je vhodnější setrvat u vlastní dopravy? Nevhodně zvolený model způsobuje dopravní vícenáklady, informační a komunikační šumy, snížení úrovně služeb, vysoké administrativní zatížení pracovníků spojené s řešením vzniklých chyb (zpoždění, nedodané zboží, nekompletní zásilky apod.).
Software pro optimalizaci dopravy a distribuce umožňuje s využitím integrovaných algoritmů, analytických metod a detailních mapových podkladů modelovat různé varianty distribučního systému, jejich výkony a náklady a poskytuje tak kvalifikovaný podklad pro nastavení optimálního modelu distribuce. V rámci strategických úloh například připraví trasy dle zadaných vstupů, propočte, jak se projeví změna zákaznického servisu na přepravních nákladech, a zprostředkuje vhodný poměr vlastní a smluvní dopravy. Mezi témata strategického plánování řešená systémem patří dále například kalkulace optimálních závozových teritorií či návrh optimálního umístění skladů a distribučních center, které nachází uplatnění při optimalizaci a přehodnocování logistických konceptů centrálních a lokálních skladů.

Shrnutí

Software pro optimalizaci dopravy a distribuce se vyznačuje velmi rychlou návratností. Návratnost vložených prostředků je přitom závislá zejména na objemech a četnosti přeprav. Při běžném provozu praxe prokazuje návratnost softwaru pro řízení a dynamickou optimalizaci dopravy a distribuce do několika málo měsíců.

Obr. 4: Ukázka podkladu pro propočet optimálního umístění distribučních
center
Obr. 4: Ukázka podkladu pro propočet optimálního umístění distribučních centerAutoři působí ve společnosti Digitech.

Optimalizace dopravy a distribuce v praxi

Příkladem řešení pro optimalizaci dopravy a distribuce dostupného na českém trhu je systém Plantour, který nabízí funkce pro dynamické plánování a optimalizaci tras, strategické plánování a simulace dopravně-distribučních procesů, sledování vozidel, správu vozového parku, optimalizaci dep a rozvozových teritorií.
Řešení, které implementuje společnost Digitech ČR, se od roku 1999 úspěšně etablovalo na českém a slovenském trhu a je využíváno u řady distribučních společností, spedičních společností a dopravců. Více informací najdete na www.plantour.cz.

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -