facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 9/2018 , Plánování a řízení výroby

Plán výroby na jedno kliknutí

Zavedení sofistikovaného plánovacího nástroje za krátkou dobu

Pavel Boháč


AimtecDigitální továrna neznamená jen sběr dat o výrobních a logistických procesech, ale také jejich řízení. A řídit se nedá bez plánu. Jak vyřešit procesy, které nelze zpracovat ve stávajícím MES systému, jako je například odepisování výroby? Jak zajistit rychlou reakci plánu výroby na změnové požadavky a nové projekty? Pokročilým plánováním výroby.


Systémů pro pokročilé plánování výroby je na trhu několik. Pro výběr toho správného je ale třeba, aby uměl řešit jednoduché otázky pro sestavování výrobních plánů, kterými jsou:

 • Zvládneme vyrobit požadované množství v daném termínu?
 • Nevyrábíme příliš mnoho?
 • Máme dostatek materiálu pro naplánovanou výrobu?
 • Kdy a kolik materiálu musíme objednat?
 • Jaký je aktuální čas průchodu zakázky výrobou?
 • Máme pro zakázky dostatek personálu?

Obecné rozdělení APS systémů

Aktuální dostupnost systému pokročilého plánování výroby dovoluje společnostem pracovat s určitou volností výběru. Různé druhy systémů, interních modulů ERP a vlastního vývoje lze rozdělit do několika kategorií, které mají diametrálně rozdílné vlastnosti z hlediska dlouhodobého použití (viz tabulka).

Druh systému Externí APS systém Dodatkový modul „plánování výroby“ v ERP Interní vývoj stávajícího „modulu plánování výroby“ v ERP Vlastní vývoj externího APS
Umístění Externí aplikace ERP ERP Externí aplikace
Délka implementace 4–6 měsíců 10–16 měsíců 6–8 měsíců 8–12 měsíců
Úskalí Externí dodavatel SW Externí dodavatel služeb – ERP Externí/interní dodavatel služeb – ERP Interní/externí vývojový tým
Náročnost na interní kapacity 2 3 3 4
Náklady na pořízení €€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€ €€
Náklady na údržbu a provoz €€ €€€ €€€€
Robustnost vůči okolí (100 % až 0 %) 90 % 80 % 50 % 5 %

Rychlost nasazení a okamžité přínosy vs. dlouhodobá hodnota vlastnictví

V případě základních vlastností řešení plánování výroby můžeme usoudit – jak je vidět z tabulky – že řešení jsou rozdílná v mnoha aspektech. Od počáteční investice až po čas, který je třeba věnovat implementaci z interních a externích kapacit.

Důležitý aspekt, který je výrobními společnostmi často opomíjen, je určitá forma outsourcingu správy SW aplikace. Tato hodnota se odvozuje od upgradu verzí pro běh na nejnovějších technologiích a pro údržbu SW v rámci chybových situací způsobených špatným algoritmem pro výpočet výrobního plánu. Pokud tyto hodnoty vyčíslíme řádově na náklady v časové ose, je znatelné, že s postupným časem a navyšujícími se možnostmi rozšíření systému je jeho hodnota větší. V případě aplikací vyvinutých na míru, jejichž know-how a správa je uložena zejména v podobě interního nastavení modulu, případně upravené aplikace, je možné pozorovat určitý úbytek možnosti rozšíření nebo využití systému v budoucnu.

Přínosy zavedení externího modulárního APS:

 • Nástroj pro flexibilní plánování v reálném čase,
 • informace o zpožděných objednávkách a dalších úzkých místech,
 • zkrácení času průchodu zakázky, snížení skladových zásob,
 • redukce skladových zásob,
 • centralizace plánování,
 • synchronizace plánování více plánovačů najednou,
 • reporty, sofistikované výstupy a grafické rozhraní pro pracoviště ve výrobě i pro vedoucí pracovníky,
 • automatická synchronizace s ERP systémem,
 • přehled o stavu zakázek a o časových možnostech dodání výrobku,
 • možnost přenastavení plánovacích strategií,
 • roll-out vlastních řešení v rámci korporací.

V případě přednastavených řešení – externí SW, u kterých není třeba programovat plánovací systém od začátku, je velkou výhodou jeho rychlé nasazení, externí znalost segmentu výroby a využití know-how dané implementační společnosti. APS také musí být integrován s ostatními informačními systémy, především ERP a MES. Vedlejším, ale zato okamžitým přínosem zavádění APS je čištění vstupních dat (kusovníky, výrobní postupy atd.). Ani sebelepší plán totiž není přesný, pokud pracuje se špatnými daty. Díky integraci všech informačních systémů dochází také k výrazné úspoře času plánovače, který má k dispozici data z ERP i MES systémů v reálném čase a nemusí je kopírovat a dále upravovat. Vytvoření plánu se tak redukuje na jedno kliknutí. Plán je vytvořen během několika desítek sekund. Není to samozřejmě tak úplně snadné – předem musí být sestaven plánovací algoritmus, který přesně reflektuje požadavky, omezující podmínky a technologické postupy výroby. Co takové vytvoření algoritmu znamená?

Základem je stabilní algoritmus, nebo modulární přenastavitelné prostředí

I ve zdánlivě jednoduchých výrobách je přesné nastavení plánovacího algoritmu poměrně složité. Je to způsobeno řadou omezujících požadavků na plán. Typickou omezující podmínkou je velmi nízká meziprocesní zásoba. Představte si situaci, kdy existuje několik paralelních pracovišť s poměrně dlouhým časem nastavení (a tím požadavkem na kumulaci dávek). Ty zásobují následující proces (pec) s kontinuálním zpracováním. Jedná se o dva asynchronní procesy, ale meziprocesní zásoba na dopravníku před pecí může být maximálně jedna hodina. Spolu s požadavkem na optimalizaci počtu obsluh se jedná o poměrně složitou plánovací úlohu.

Návrh ideálního algoritmu se v takových případech nemusí povést napoprvé. Není tedy ani možné jej nastavit tak, aby se jeho parametry v čase neměnily. Je třeba postupovat iteračně – to znamená provést nastavení, algoritmus otestovat na konkrétních datech, provést úpravy a tento postup několikrát opakovat. V některých případech i samotné přenastavení algoritmu není vhodné či dostatečné a je nutné změnit celou strategii plánování. V tomto případě není možné přijmout implementaci systému jako omezení rozsahu projektu, který dodá samotný výsledek – plán výroby. Implementaci a nastavení je nutné vymezit jako přenesení know-how celkového systému pod křídla výrobní společnosti až do takové míry, že samotný zákazník je schopný své vlastní implementace. V tomto případě je výběr limitován pouze na modulární řešení, která poskytují dostatečný stupeň volnosti v případě změn a přenastavení.

Pavel Boháč Pavel Boháč
Autor článku je ředitelem divize Asprova ve společnosti Aimtec, kde působí od roku 2013. Vystudoval ZČU v Plzni, obor automatizace a mechatronika.
pavel.bohac@aimtec.cz
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -