facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2006 , Plánování a řízení výroby

Nové podnikové řešení pro Dřevozpracující družstvo LukavecImplementace IFS Aplikací umožnila Dřevozpracujícímu družstvu zajistit přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek a tím zkvalitnit služby poskytované zákazníkům. Používáním IFS Aplikací ve výrobních a distribučních procesech bylo dosaženo mimo jiného zjednodušení a zkvalitnění přehledu dostupnosti prodejních položek, zpřesnění informací o výrobních procesech, možnosti pružnějšího plánování jednotlivých výrobků, okamžitého přehledu o stavu zakázek a získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.


Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL) vzniklo v roce 1953. Výroba spolu se sortimentem výrobků byly postupně rozšiřovány a postupem času se z malé pily o kapacitě pět tisíc kubických metrů za rok stal moderní kombinát na zpracování dřevní hmoty. Dnes je DDL největším výrobním družstvem v České republice, jedním z nejvýznamnějších podniků Pelhřimovska a jednou z největších firem kraje Vysočina. Své výrobky vyváží do více než dvaceti zemí světa. Současnou produkci družstva představují především nábytkové dílce (ze surových MDF a laminovaných desek), nábytkářské přířezy, laminované a dýhované desky, palubky a podlahy, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sušené jehličnaté řezivo a impregnovaný papír.
Základem garance kvality výrobků je systém řízení kvality a parametry odpovídající evropským normám. Družstvo je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.
Pro zvládnutí organizace produkce rozvětveného portfolia výrobků je nutný dobrý řídící systém. V této oblasti družstvo využívá nejnovějších postupů – například TOC (theory of constrains). Jádrem informačních technologií, umožňujícím bouřlivý rozvoj, netradiční metody řízení, rozsáhlé portfolio produktů a požadavky na vysokou efektivitu všech činností, se stal systém IFS Application.

Proč nový informační systém

Výpočetní technika se v DDL používá již od roku 1975. Od sálového počítače DATASAAB Družstevního PVT přes vlastní JPR12R až k síti serverů a pracovních stanic. Od typových projektů přes vlastní programy po integrované systémy. IFS Aplikace nahradily pro velikost a zaměření družstva nevyhovující program provozovaný od roku 1994.
Od nového informačního systému vedení firmy od počátku vyžadovalo vyšší stupeň integrace dat do ucelených a komplexních informací nezbytných pro dynamické řízení družstva a přechod od dosavadní praxe zpětné evidence výsledků k aktivnímu přístupu tzn. k plánování a řízení výroby v reálném čase na základě požadavků zákazníků. Mít přehled o stavu obchodních a výrobních zakázek, umět plánovat výrobní zdroje, to jsou jedny ze základních požadavků, které ovlivňují úspěšnost výrobní společnosti.
K tomu přistupuje i možnost postupného pokrývání nejdůležitějších firemních procesů, mezi které v družstvu, stejně jako v jiných podobných společnostech, patří oblast výroby a prodeje. Management si též uvědomuje, že jednou z podmínek zachování si vedoucího postavení a konkurenceschopnosti na trhu je i kvalitní a bezpečné zpracování informací.
IFS Aplikace se díky své komponentové architektuře, technologické vyspělosti a obsáhlé funkčnosti, pokrývající téměř celé spektrum firemních procesů výrobního podniku, staly optimálním řešením pro naplnění vytyčených cílů. Nemalá váha při rozhodování o volbě nového informačního systému družstva byla věnována i zárukám stability a perspektivy poskytovatele řešení a zkušenostem implementačního týmu. Pro implementaci a zároveň systémovou integraci byla vybrána společnost IFS Czech.

Řešení

Ze široké škály komponent představujících rozsáhlou funkčnost systému IFS Aplikace byla sice vybrána zhruba polovina, ale zvolené komponenty plně dostačují pro pokrytí stanovených funkčních požadavků družstva a cílů implementace. Na druhé straně případné využití zbývajících komponent otevírá cesty k dalšímu rozvoji informačního systému a tím i novým možnostem družstva především v oblastech nových technologií komunikace se zákazníky a dodavateli.
Technologickou platformou řešení se stala databáze Oracle 8.1.6 Standard Edition nad operačním systémem Windows 2000 Server. Zajímavou zvláštností řešení bylo nejen propojení dvou vzdálených lokalit, ale i technické a programové propojení šesti prodejen po celé ČR s centrálou v Lukavci.
Uživatelé ze vzdálených lokalit tak využívají IFS Aplikace prostřednictvím terminálových služeb Citrix MetaFrame serveru. IFS Aplikace běží fyzicky na terminálovém serveru Citrix a vzdálení uživatelé ji mohou využít pomocí klientského softwaru na své stanici. V případě pádu či přerušení spojení mezi uživatelovou lokalitou a centrálou v Lukavci zůstane aplikace v běhu, nedojde ke ztrátě zpracovávaných dat a uživatel se může do IFS Aplikace po znovunavázání spojení zase vrátit.

Implementace

Projekt implementace byl zahájen v září 2002 a byl rozdělen do dvou základních etap. Během první etapy s datem ostrého startu 1. ledna 2003 byly implementovány komponenty pro pokrytí výrobních procesů, navazujících logistických procesů nákupu, prodeje, expedice a též všech nezbytných procesů z oblasti účetnictví, ekonomiky a financí. Druhá etapa s datem ostrého startu 1. července 2003 představovala nasazení komponent pro pokrytí procesů údržby, personalistiky a mezd. Náročnost implementace byla kromě tradičně specifické problematiky výroby a složitostí převodů dat dána i přizpůsobováním funkčnosti příslušných komponent IFS Aplikace v souladu s teorií omezení využívané při řízení družstva.
I přes náročnost poslední fáze první etapy vyplývající ze zvýšených časových nároků na klíčové uživatele, navíc v období vánočních svátků, byl též díky jejich profesionalitě, odborné zdatnosti a obětavosti systém IFS Aplikace v plánovaném rozsahu k 1. lednu 2003 zprovozněn jako jediný informační systém podporující životně důležité procesy družstva.Areál Dřevozpracujícího družstva Lukavec
Areál Dřevozpracujícího družstva Lukavec
Pohled na výrobní linky DD Lukavec
Pohled na výrobní linky DD Lukavec


Zákaznické úpravy

Na podzim roku 2005 začala příprava zákaznických úprav, které by měly pomoci dále zvyšovat
efektivitu využití informačního systému a řešit úzká místa IFS Aplikací, která byla ve vztahu k potřebám uživatelů identifikována. V průběhu roku 2006 tak byly implementovány funkce, které zjednodušují rutinní operace při vkládání technologických dat nebo umožňují jednodušší evidenci a zpracování cenových poptávek zákazníků. Důležitým celkem je pak přechod od standardních klientských aplikací k používání on-line zařízení. V rámci implementace v roce 2002 získali uživatelé možnost provádění vybraných skladových transakcí pomocí bezdrátových on-line zařízení a mohli tak čerpat informace z IFS Aplikací a provádět zápis skladových transakcí přímo ve chvíli, kdy transakci realizovali fyzicky.
Zajímavá je aplikace čárového kódu. Používá se ve skladech v Lukavci a v Humpolci. Je možné provádět hromadné přemístění balíků desek a vlastní expedici. Kromě skladů je snímání čárového kódu zavedeno i na dílně, která vyrábí nábytkové dílce. Zde je využito pro evidenci pohybu palet výrobou. Tak jak jednotlivé palety prochází jednotlivými operacemi, je snímán kód na paletovém lístku a obsluhou jsou doplněny potřebné údaje. V systému jsou díky tomu aktuální informace o stavu zpracování všech výrobních zakázek. Při práci jsou čtečky přímo propojeny s databází IFS.

Nejdůležitější jsou schopní lidé

Pro úspěch implementačního procesu byla velmi významná neformální, avšak velmi citelná podpora nejvyššího vedení družstva. To dalo přednost IFS Aplikacím před konkurencí hlavně díky moderní koncepci systému a jeho pružnosti umožňující přizpůsobení dle vlastních požadavků. A to přesto, že si bylo vědomo vyšších nákladů při pořizování i při provozu. Pro úspěchy družstva jsou ale nejdůležitější schopní a motivovaní lidé.Software IFS v DDL
I. Etapa
IFS Finance
IFS Distribuce
IFS Výroba
IFS General
zvíře s jedním nebo dvěma hrby
II. Etapa
IFS Údržba
IFS Údržba
„Vybrali jsme řešení společnosti IFS, protože nabídlo úplné pokrytí našich požadavků a díky flexibilitě je možné jej přizpůsobit i značně netypickým požadavkům. To je velmi významné zejména v oblasti řízení a plánování výroby. Velmi kladně hodnotíme dosavadní přístup pracovníků IFS k našim velmi specifickým požadavkům, zejména při komplexní analýze našich procesů, včetně programování nově vytvářených modulů. Věříme, že toto řešení pomůže posílit naše pozice na trhu.“

Ing. Jiří Majer, předseda DDL


Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.