facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 7-8/2009 , Plánování a řízení výroby

MES Hydra – nový výrobní informační systém na českém trhu

Josef Černý


Neduhy výrobních podniků, které současná ekonomická krize ještě zvýrazňuje, jsou všeobecně známé: nedostatečná pružnost reakce na požadavky zákazníků, dlouhá průběžná doba výroby, velká rozpracovanost, vysoké skladové zásoby, značný podíl neproduktivních činností. Snahy podnikového managementu o jejich řešení však často narážejí na nedostatek informací. V podnikových informačních systémech (ERP), které jsou dnes již běžným nástrojem podnikového řízení, totiž ve většině případů chybí aktuální, věrohodná a v potřebné míře také agregovaná data z výrobních provozů, na jejichž základě by bylo možné výrobní procesy sledovat, vyhodnocovat, řídit a také zlepšovat.


K překonání této informační bariéry mezi technologickou a podnikovou úrovní řízení slouží výrobní informační systémy (manufacturing execution systems, MES). Vznikaly postupně od devadesátých let minulého století z koncepcí počítačem integrované výroby (computer integrated manufacturing, CIM) a v současné době jsou považovány za jeden z velice perspektivních směrů rozvoje podnikové informatiky.
Společnost ICZ, která se problematikou informačních systémů na podporu podnikových procesů v oblasti výroby a logistiky dlouhodobě zabývá, se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům kromě vlastního produktu pro sběr dat z výroby ADC PROMIS také řešení, které je komplexnější, je na trhu již delší dobu nabízeno, a má tedy tomu odpovídající počet instalací ve výrobních podnicích různého charakteru. Podmínkám výběru nakonec nejlépe vyhověl produkt MES HYDRA vyvinutý německou společností MPDV Mikrolab GmbH a společnost ICZ se tak v březnu letošního roku stala dalším členem mezinárodní partnerské sítě MPDV.
MES HYDRA je typickým představitelem výrobních informačních systémů nové generace, jejichž cílem je zabezpečit plynulý tok informací podél vnitropodnikových výrobních a logistických procesů a umožnit využití těchto informací jak pro provozní, tak podnikovou úroveň řízení. To v praxi mimo jiné znamená, že provozní manažeři (mistři, plánovači) mají k dispozici aktuální, přesné a věrohodné podklady pro odpovědi na následující otázky:
 • v jakém stavu rozpracovanosti je daná výrobní zakázka,
 • které zakázky jsou ohroženy ve svém plnění,
 • kde a v jakém stavu je materiál potřebný pro realizaci dané operace,
 • jaká je aktuální dostupnost výrobních zdrojů,
 • kde počet neshodných výrobků překračuje normu,
 • jaký je aktuální výkon jednotlivých strojů, pracovníků, středisek,
 • jakým způsobem lze minimalizovat důsledek poruchy stroje,
 • je aktuální výrobní plán ještě reálný, jaké jsou důsledky jeho změny.

MES Hydra

Drtivá většina odpovědí je přitom dostupná „stiskem klávesy“ na počítači v kanceláři, v přehledném, často grafickém formátu, bez obcházení dílny, zjišťování potřebných údajů a jejich následného pořizování do počítače. Nový operativní plán lze vytvořit ve více variantách a vybrat z nich tu nejoptimálnější.
Popisovaná situace je důsledkem toho, že informace o průběhu výroby jsou získávány přímo z jednotlivých pracovišť, v řadě případů automaticky, někdy vstupem obsluhy (operátora). Základním technickým prostředkem systému MES HYDRA určeným pro sběr dat je průmyslový terminál s dotykovým displejem, který je umístěný ve výrobě a mimo jiné zajišťuje:
 • zpracování dat ze senzorů instalovaných v jednoúčelových zařízeních nebo starších strojích s jednodušším řízením (např. čítače cyklů u lisů),
 • obousměrnou komunikaci s PLC řídicími systémy strojů či průmyslových robotů jak na bázi existujících standardů (OPC server), tak specializovaných řešení (prostřednictvím této komunikace lze získávat potřebná technologická data, ale v opačném směru také například distribuovat NC programy),
 • zpracování dat ze systémů automatické identifikace (čtečky čárového kódu a RFID tagů), průmyslových vah či manipulačních zařízení,
 • vstup dat zadávaných obsluhou.
Pro pracovníky výroby (operátory strojů) však tento terminál zároveň představuje užitečný komunikační nástroj, který jim umožňuje vyhledávat a zobrazovat všechny výrobně-technologické informace dostupné elektronicky (kusovníky, výkresy, seřizovací a pracovní postupy, ilustrační obrázky a fotografie apod.) a snižovat tak oběh papírových dokumentů.

Data získaná z výroby výše uvedeným způsobem lze také využít pro systém řízení kvality a dosledovatelnosti výroby a snadno tak například zjišťovat:
 • z jakých materiálových vstupů za jakých technologických podmínek byl vyroben daný výrobek nebo skupina výrobků (šarže),
 • do kterých výrobků nebo vyrobených šarží byl použit daný materiálový vstup,
 • jaké byly výsledky průběžné či finální kontroly daného výrobku nebo vyrobené šarže,
 • které parametry neshodných výrobků jsou nejčastěji mimo toleranci.
Materiálové toky ve výrobě je však možné nejen sledovat, ale i řídit: ve spojení se systémy řízení skladů (WMS) lze například reagovat na pokles materiálových zásob ve výrobě (Kanban) nebo v závislosti na aktuálním výrobním plánu směrovat vyrobený meziprodukt.
Informace získané z výrobního procesu jsou však důležité i pro střední a vyšší management, který potřebuje mimo jiné vědět:
 • jaké jsou hlavní typy prostojů a jejich příčiny,
 • ve které fázi materiálového toku dochází k největším ztrátovým časům,
 • jaké jsou hlavní důvody vzniku neshodných výrobků,
 • zda jsou výrobní pracovníci správně motivováni,
 • které procesy nepřinášejí potřebnou míru přidané hodnoty,
 • jaká je produktivita a provozní efektivnost jednotlivých pracovišť, úseků a středisek.

MES Hydra

Odpovědi na tyto otázky lze získat buď přímo ze systému MES HYDRA (prostřednictvím klientské aplikace nainstalované na běžném PC), nebo zprostředkovaně po převzetí výrobních dat a jejich dalším zpracování na podnikové úrovni (podnikový informační systém ERP, manažerský informační systém MIS).
Vysoká užitná hodnota systému MES HYDRA, kterou oceňují jak jeho uživatelé, tak dodavatelé, je dána zejména těmito jeho vlastnostmi:
 • modularita – dvanáct základních funkčních celků systému lze téměř libovolně kombinovat tak, aby výsledné řešení odpovídalo momentálním potřebám zákazníka a bylo připravené pro jeho další rozvoj; důsledkem toho je, že zákazník kupuje právě a jen to, co v dané etapě potřebuje,
 • komplexnost – funkcionalita systému zahrnuje oblast výroby, lidských zdrojů i řízení kvality, získaná data lze vyhodnocovat z mnoha různých pohledů a poskytovat přehledným a uživatelsky příjemným způsobem,
 • odvětvová nezávislost – systém je použitelný v různých typech průmyslových výrob (strojírenství, plastikářství, potravinářství a výroba nápojů, dřevovýroba a nábytkářství, tiskařský průmysl a výroba obalů, elektrotechnický průmysl),
 • použití komunikačních a integračních standardů – standardizovaná a konfigurovatelná rozhraní umožňují hladkou integraci systému do výrobního prostředí i podnikových informačních struktur (systémy ERP, TQM, HR a WMS); v případě SAP jsou tato rozhraní certifikovaná,
 • kompetence – výrobce systému má dlouholeté zkušenosti s vývojem a provozem aplikací typu MES, které dále rozšiřuje ve spolupráci s autorizovanými partnery (dodavateli) a uživateli systému.
Systém MES HYDRA je vhodným prostředkem pro efektivní realizaci koncepce PDMA (Plan-Do-Measure-Act) a podporu všech procesů směřujících ke štíhlejší a efektivnější výrobě i vnitropodnikové logistice. Podrobnější informace o systému je možné získat na webové adrese www.i.cz.

Autor pracuje ve společnosti ICZ jako konzultant a vedoucí oddělení logistických aplikací.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.