Pirátská strana
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 11/2006 , Plánování a řízení výroby

IS QI pomáhá růst firmě EMP-CentauriFirma EMP-Centauri je jednou z bezmála tří set firem v ČR, které se za necelých pět let rozhodly pro QI coby moderní informační systém, který umožní majitelům firmu řídit efektivně a zaměřit se lépe na vlastní předmět podnikání a jeho další rozvoj. Za svého průvodce na cestě k uskutečnění tohoto záměru si vybrala certifikovaného implementačního partnera – společnost JANET.


EMP-Centauri je úspěšná společnost vyvíjející a vyrábějící zařízení vysokofrekvenční techniky pro příjem a distribuci signálu satelitní televize z antény k více uživatelům. Prototyp prvního multipřepínače vyvinul Ing. Váňa, jeden z majitelů společnosti, před patnácti lety. Zájem o tento produkt, který je svými vlastnostmi ojedinělý v celosvětovém měřítku, si vynutil založení společnosti a umožnil její rychlý růst. Převážná část produkce společnosti je exportována do vyspělých zemí s vysokými požadavky na kvalitu. Firma aplikuje systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Počtem osmdesáti zaměstnanců EMP-Centauri patří mezi významnější zaměstnavatele v Klatovech a okolí.

Limity růstu EMP-Centauri

Firma má široké spektrum zákazníků a tomu odpovídá i široká škála výrobků a náročnost výroby na plánování a evidenci. V roce 2004 bylo zřejmé, že stávající výrobní a řídicí kapacity firmy nedovolí v blízké budoucnosti uspokojit rostoucí poptávku po jejích produktech. To bylo impulzem ke „skokovému“ rozvoji společnosti. Majitelé společnosti se rozhodli kromě rozšíření výrobních kapacit (prostor a strojů) i pro zásadní modernizaci svého informačního prostředí. To bylo do té doby nesourodé, složené z několika převážně dosovských a vzájemně nepropojených aplikací a kombinované s papírovou evidencí a tabulkami v Excelu. V důsledku toho trpělo běžnými neduhy – duplikací pořizování dat, manuální pracností, neefektivním využitím tvůrčího potenciálu lidí, nedostupností operativních informací potřebných pro efektivní řízení atd.

Výběrové řízení a požadavky na IS

Podzim a zimu 2004 využili majitelé firmy EMP-Centauri pro vytipování moderních informačních systémů na trhu a první polovinu roku 2005 věnovali jejich posouzení. Charakterizuji tuto etapu takto: „Snažili jsme se najít a vybrat partnera, který by nám pomohl od základu přebudovat, zprůhlednit, zjednodušit a zlevnit systém naší výrobní a obchodní evidence, plánování výroby a vývoje, a s tím související změny zavést do účetnictví, skladů, řízení výroby, odbytu, nákupu atd.“
Jako vítězný systém, nejlépe vyhovující jejich představám o moderním nástroji na řízení výrobní firmy, vybrali IS QI – První elastický informační systém, ojedinělý stupněm využití moderních IT technologií, a jako vítěznou firmu vybrali JANET, která přesvědčila svou odborností, zájmem a ochotou přispět dalšími iniciativami i ke zkvalitnění postupů a možností, které jsou mimo a nad rámec zavedení informačního systému.
Základní požadavky na nový informační systém formulovala firma EMP-Centauri v létě 2005. Klíčovým požadavkem bylo zprůhlednit řízení výroby jeho převedením z papírové evidence a z intuitivního řízení lidmi na elektronickou platformu IT. Z předchozího logicky vyplynul požadavek zavést do řízení výroby čárové kódy, a to nejen pro sledování toku materiálu, polotovarů a hotových výrobků, ale i pro sledování výkonů pracovníků, a potažmo pro jejich odměňování.
Specifickým byl požadavek na optimalizaci balení. Prvním požadovaným výstupem optimalizace balení je podrobná informace o nárocích na dopravu pro obchodníka, který již v okamžiku reakce na poptávku potřebuje znát detaily o balení finálních výrobků, a tím o počtu kusů přepravních obalů, jejich objemu a váze, aby mohl odvodit cenu dopravy zboží.
Druhý požadovaný výstup optimalizace balení je určen pracovnicím, které hotové výrobky balí do obalů a přepravních kartonů, a má mít podobu návodu, které velikosti přepravních kartonů mají být použity, jaké výrobky (včetně sériových čísel) budou vloženy do kterého kartonu, kolik bude použito přepravních kartonů a které kartony budou umístěny na které paletě. Návod by měl mít podobu strukturovaného seznamu, grafického znázornění a 3D simulace vkládání výrobků do kartonu.

Časový průběh implementace

Ve Studii proveditelnosti (říjen 2005) zadavatel své požadavky precizoval a řešitel specifikoval, které z nich budou řešeny standardní funkčností QI a které zakázkovými úpravami, navrhl rozložit implementaci do dvou etap a navrhl harmonogram implementačních prací. Koncem roku 2005 vznikla projektová dokumentace k první etapě implementace, která zahrnuje zavedení IS QI do nevýrobních oblastí – do obchodu (moduly nákup a prodej, skladové hospodářství a marketing, včetně CRM) a do ekonomiky (moduly finance, majetek, mzdy a personalistika a účetnictví). V současné době se dokončuje implementace první etapy. Ve druhé etapě (v roce 2007) bude IS QI zaveden do řízení výroby, s technologií čárového kódu a optimalizací balení.„Myslíme si, že to byla správná volba, jelikož QI je software sice velice obsáhlý, ale zároveň uživatelsky příjemný a relativně snadno pochopitelný. Navíc i některé naše speciální, někdy až krkolomné požadavky na implementační partnery jsou s pomocí QI překonatelné. Je logické, že zavádění tak komplexního software ve firmě klade zvýšené nároky na úsilí a čas našich zaměstnanců, ale díky promyšlenosti a koncepčnosti systému a erudovanosti implementátorů je již nyní zřejmé, že konečný výsledek bude pro naši firmu výrazný krok kupředu.“

Ing. M. Váňa, jeden z majitelů firmy EMP-Centauri


Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.