facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT řešení pro výrobní podniky 1 , Plánování a řízení výroby

Inteligentní data ve výrobě

Martin Tomaník


UnicornV poslední době se hodně mluví o iniciativě Industry 4.0 nebo 4. průmyslové revoluci. Ze všech stran je slyšet o nových trendech v automatizaci, digitalizaci nebo výměně dat v průmyslových procesech a technologiích. Cílem Industry 4.0 je vytvoření tzv. „Smart Factory“ (chytré továrny), kde se spojuje fyzikální a kybernetický svět výroby. Tohle spojení výrazným způsobem posunuje digitalizaci průmyslu na novou úroveň. Co ale reálně znamená spojení fyzikálního a kybernetického světa pro výrobní firmy? A jaké možnosti přináší digitalizace průmyslu? Odpověď je možné obsáhnout jedním pojmem – inteligentní data.


Inteligentní data jsou úzce propojená s oblastí digitalizace a datovou analytikou. Můžeme je definovat jako:

  • Data, která jsou jednoznačná a vyčištěná.
  • Data, která jsou propojená přímo na konkrétní akci.

Inteligentní data jsou výsledkem digitalizace a datové analytiky. Abychom se dopracovali k informacím a hodnotě, kterou data uvnitř firmy představují, je potřeba je nejdřív posbírat (integrovat různé datové zdroje), zpracovat (např. transformovat na stejný datový typ nebo vyčistit od datových nečistot) a analyzovat (pomocí různých typů datových analýz, jako je např. prediktivní analýza).

Obr.1 – Ukázka řešení pro sběr dat (IoT) a jejich následné zpracování v cloudu
Obr.1 – Ukázka řešení pro sběr dat (IoT) a jejich následné zpracování v cloudu

Inteligentní data – cíl, nebo nutný krok?

V dnešní době ale oblast inteligentních dat čelí velkému množství výzev. Jedná se například o rychlost vzniku nových dat, bezpečnost, nedostatek odborníků na trhu (se znalostí výrobních procesů dané firmy a taky znalostí datové analytiky) nebo integraci několika různých datových zdrojů. Vyvstává tak otázka, zda inteligentní data za tu námahu opravdu stojí a co vlastně přináší digitalizace a datová analytika výrobním firmám. Jednoduše řečeno, pomáhá firmám pochopit, co a jak se dělá, a následně pomáhá identifikovat možnosti zlepšení. V oblasti digitalizace se nebavíme jenom o přenesení fyzického světa do světa kybernetického, procesech sběru dat nebo o odstranění komunikace v papírové formě (konceptu „paperless company“). Digitalizace v kontextu výroby v sobě zahrnuje taky koncepty, jako je například Digitální dvojče, pokročilé vytěžení dat výrobních a nevýrobních procesů nebo celé oblasti výroby a životního cyklu produktu.

Digitalizace je tak základním kamenem Industry 4.0. Můžeme říct, že právě technické pokroky v oblasti digitalizace umožňují úplné propojení celého výrobního procesu a celého odběratelsko-spotřebitelského řetězce. Následně je možné aplikovat pokročilé metody zpracování dat, aplikovat statistické a predikční modely, sledovat chování systémů a strojů v reálnem čase nebo předcházet výpadkům ve výrobních procesech.

Právě technologické pokroky nám dnes umožňují sbírat data přímo z výrobních linek (IoT), předzpracovávat je na lokální úrovni a vizualizovat do přehledných reportů nebo pracovních ploch (edge computing), odesílat do cloudu na další zpracování (např. machine learning) nebo je obohatit o nevýrobní data a vizualizovat na mobilních zařízeních.

Výše uvedené technologie se dnes již běžně využívají a je možné se inspirovat na reálných implementacích nebo tzv. testbedech. Jednotlivé technologie se tak opravdu stávají standardem a v dnešním vysoce konkurenčním prostředí už jistě i nutností k udržení vlastní konkurenceschopnosti.

Proč jsou inteligentní data důležitá pro váš podnik?

Průmysl 4.0, digitalizace výrobních procesů ani inteligentní data nejsou cílem, ale nástrojem, jak dosáhnout stanovených cílů, identifikovat nové business modely nebo optimalizovat výrobní procesy. Zmíněné nástroje využívají data jako základní vstup a předpoklad pro lepší a přesnější rozhodování. Digitalizace a datová analytika pak představuje něco jako základní kámen celé iniciativy Průmysl 4.0, kde je v chytré továrně propojený fyzický a kybernetický svět do systému, který monitoruje procesy, vytváří digitální dvojče (obrobku nebo procesu) a je schopen udělat vlastní rozhodnutí (prvky umělé inteligence).

Martin Tomaník Martin Tomaník
Autor článku je zkušený analytik a senior konzultant působící ve společnosti Unicorn Systems a.s. od roku 2015. Odborně se zaměřuje na problematiku Industry 4.0., zejména na sběr, konsolidaci a pokročilé využití dat v průmyslové výrobě.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Zjednodušení procesu změnového řízení pomocí PDM pro malé a středně velké firmy

PLMMáte kontrolu nad svým změnovým řízením? Ať již používáte systém pro správu produktových dat (PDM) pro malé, střední nebo velké společnosti, sledování změnového řízení je nejkritičtější částí PDM procesu, protože pomáhá vaší společnosti rychle reagovat na problémy ve výrobě, požadavky trhu nebo nepříjemnosti s konkurencí.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
IT Systems 9/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
příloha #1 7-8/
Kalendář akcí