facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT řešení pro automobilový průmysl , Plánování a řízení výroby

Digitální prototypování

Marek Svoboda


Současná finanční krize mění pohled nejen na oblast financí, ale již silně ovlivnila výrobní segmenty. Zvyšující se tlaky na snižování cen a vyšší efektivitu nutí společnosti přemýšlet o snižování nákladů. V kombinaci se zdražující se lidskou prací hledají výrobní společnosti ve střední Evropě způsoby, jak v zájmu vyšší produktivity zapojit do svého hodnotového cyklu nejmodernější technologie přinášející konkurenční výhodu v designových a konstrukčních postupech. Jedním z těchto perspektivních postupů je Digital Prototyping.


Digitální prototypování nabízí oddělením designu, konstrukce a výroby možnost virtuálně otestovat a posoudit výrobek ještě před jeho skutečnou realizací. Díky digitálnímu prototypování mohou průmysloví výrobci navrhovat, testovat, optimalizovat a řídit proces konstrukce od koncepčního návrhu až po finální fáze výroby. Další výhodou je použití jednoho digitálního modelu v celém konstrukčním procesu, což významně pomáhá zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními a dalšími subjekty při jejich snaze nabídnout trhu inovativnější produkty v nadstandardně krátkých termínech. Výrobci využívající digitální prototypy mohou své návrhy vizualizovat a simulovat jejich funkčnost jako v reálném životě, a to s výraznými úsporami na budování drahých fyzických prototypů.

Které nedostatky digitální prototypování řeší?

Proces vývoje průmyslových výrobků v dnešní době obsahuje dominantní izolované oblasti:

  • Koncepční design – ve fázi koncepčního designu mnozí průmysloví designéři a konstruktéři často používají tradiční „papírové“ metody nebo digitální formáty dat nekompatibilní s formáty používanými v konstrukčním procesu. V takových případech bývá koncepční design „osamoceným ostrovem“ vedle konstrukce a výroby. Data je pak nutno převádět do jiných formátů, což zvyšuje časovou a finanční náročnost.
  • Konstrukce – ve fázi konstruování používají strojní a elektrotechničtí inženýři různé programy s různými formáty a nedostatek jejich vzájemné propojenosti znesnadňuje rychlé odezvy na změny požadavků výroby. Dalším problémem fáze konstrukce výrobku bývá nesnadné vytvoření digitálního prototypu s možností jeho komplexního hodnocení v případě, že je použit běžný 3D software. V takovém případě je nutné stavět nákladné prototypy.
  • Výroba - výroba je místem, kde se setkávají všechny nedostatky způsobené nepropojeností jednotlivých oddělených fází tvorby nového výrobku (koncepčního designu, návrhu řešení mechanických a elektrických částí) zapracované ve výrobní dokumentaci. Funkčnost výsledného výrobku pak silně závisí na fyzických prototypech s dopadem na produktivitu a inovace.

 

Obr 1: Vizualizace požárních vozidel spolešnosti THT Polička
Obr 1: Vizualizace požárních vozidel spolešnosti THT Polička

 

Prodej a marketing

Stále větší důraz je dnes ze strany zákazníků kladen na prezentování ještě neexistujícího výrobku. Zákazník se dnes nespokojí jen s průměrnou prezentací produktu, chce být překvapován a jeho očekávání musí být překonávána. Řešení pro virtuální fotografii a kinematografii umožňují marketingovým týmům a kreativním agenturám propagovat produkty bez nutnosti vyrábět drahé fyzické prototypy a nafotit je. Tyto nástroje efektivně uplatní digitální prototyp pro jiný účel, navíc umožňují, aby vývoj marketingových materiálů probíhal souběžně s vývojem vlastního produktu. Je možné v zásadě vyrobit dva typy prezentací:

  • Vizualizace – pomocí realistických digitálních prototypů je možné demonstrovat produkty a vytvářet obrazové materiály pro katalogy. Zákazník si může udělat o digitálních prototypech realistickou představu, která věrně vyjadřuje produkty v jejich přirozeném prostředí.
  • Animace – moderní software vytváří z inženýrských dat vyspělé vizualizace digitálních prototypů, které mohou obsahovat i další modelování, efekty a animace.

Je potěšitelné, že i české a slovenské výrobní firmy začínají chápat i prezentační potenciál digitálního prototypování. „Vizualizace a animace vytvořené v moderních 3D CAD řešeních nám velmi pomáhají v naší obchodní činnosti,“ říká Ing. Martin Zikmunda, obchodní ředitel ze společnosti Aquacomp Hard, která dodává linky pro úpravu povrchů především do automobilového průmyslu. „Z důvodu unikátnosti naší výroby v podstatě nikdy nejsme schopni ukázat zákazníkovi požadované zařízení ve fyzickém prototypu a mnozí zákazníci, zejména z Japonska, nevěří tomu, co nevidí ve skutečnosti. Digitální prototypy vytvořené ve 3D softwaru nám tuto situaci velmi usnadňují a pomáhají získat důvěru zákazníků.“
Digitální prototypy však nepomáhají získat důvěru zákazníků pouze u existujících zakázek, ale pomáhají prostřednictvím prezentace již hotových projektů získávat i nové zakázky. Dobré zkušenosti s tím má i František Keszeli, jednatel firmy Alfa Conex Slovakia, která je dodavatelem manipulační a transportní techniky: „Silou moderního designového softwaru je jeho vizualizační schopnost, která nám ve velké míře přispěla k získání zakázek v období od roku 2002 až dodnes.“

Digitální prototyping v České republice

THT Polička obstála v mezinárodní konkurenci a získala zakázku na dodávku třiceti požárních vozidel. Řecký hasičský sbor využije nové hasicí techniky vhodné do náročného terénu pro odvrácení škod při ničivých požárech v zemi. Zakázka v Řecku představuje dodávku požárních vozidel na třech variantách podvozku Mercedes Benz (4×4, 6×4 a 6×6). Pro THT to znamenalo zahrnout do konstrukce vozidel požadované technické specifikace. Konstrukční práce byly kompletně realizovány ve strojírenském řešení Autodesk Inventor, které umožnilo vytvoření digitálních prototypů jednotlivých variant. Hlavním úkolem konstrukčního týmu bylo v krátkém čase vytvořit tři varianty návrhu stejné koncepce pro jednotlivé typy podvozků.
„Navržení tří variant v tak krátkém čase by ve 2D prostředí, které jsme používali dříve, bylo prakticky nemožné,“ říká Jiří Lopour, vedoucí konstruktér THT Polička. „Na tomto náročném projektu se jasně potvrdily výhody systému Autodesk Inventor, který používáme pro všechny nové projekty,“ dodává Stanislav Červený, ředitel THT Polička.

 

Obr 2: Vizualizace Výzkumného zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) v pražských Letňanech
Obr 2: Vizualizace Výzkumného zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) v pražských Letňanech


Stanislav Braťka z Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu (VZLÚ) v pražských Letňanech dokonce s využitím softwaru vytvořil realistickou animaci leteckého motoru, který výzkumný ústav nedávno vyvinul, a jeho možného využití v praxi „Pro prezentaci digitálního prototypu zákazníkům potřebujeme věrné vizualizace a animace, které dokáží zprostředkovat realistický zážitek nejen strojním odborníkům, ale také obchodním partnerům, kteří neznají detaily fungování leteckého motoru. Moderní designový software nám umožnil pokročit v kvalitě takovéto prezentace o několik řádů výše.“

Autor je marketingový ředitel pro oblast výrobních řešení společnosti Autodesk.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -